Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді пайдалану

Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді естелік фотосурет сияқты суретте болғыңыз келгенде пайдаланыңыз.

 1. Жетек режимін/AF операциясын таңдау түймесін (Таймер 6 сек.) басыңыз.

 2. Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді таңдаңыз.

  • Таңдау жасау үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз.

   10 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер: 10 секундтан кейін түсіру

   2 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер: 2 секундтан кейін түсіру

 3. Суретке түсіріңіз.

  • Нысанды фокустап, одан кейін ысырма түймесін толығымен басыңыз.
  • Операцияны тексеру үшін өздігінен түсіруді реттейтін таймер шамына қараңыз, дыбыстық сигналдарды тыңдаңыз немесе экрандағы секундтармен кері санауды қараңыз.
  • Өздігінен түсіруді реттейтін таймер шамының жыпылықтауы жылдамдайды және камера сурет түсірместен бұрын шам. 2 сек. Жылдам дыбыстық сигнал шығарады.

Ескертпе

 • [2 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер] камера мысалы, натюрморттар немесе ұзақ экспозициялар сияқты түсірілімдер үшін мосыға орнатылған кезде түсіруді оған тимей бастау (камераның шайқалуын болдырмау үшін) үшін пайдаланылады.
 • Өздігінен түсіруді реттейтін таймер түсірілімдерін жасаған соң фокусты және экспозицияны тексеру үшін суретті ойнату () ұсынылады.
 • Жалғыз өзіңізді түсіруге өздігінен түсіруді реттейтін таймерді пайдаланған кезде сіз тұратын қашықтықпен бірдей қашықтықта тұрған нысанға фокустау құлпын () пайдаланыңыз.
 • Өздігінен түсіруді реттейтін таймер басталғаннан кейін оны болдырмау үшін экранды түртіңіз немесе SET түймесін басыңыз.
 • Автоматты қуат өшіру уақыты камера қашықтан басқару құралымен түсіру үшін орнатылған кезде ұзаруы мүмкін.