Қуатты автоматты өшіру температурасы

Камераның жоғары карта температурасына байланысты автоматты түрде өшу жиілігін азайту үшін [High/Жоғары] параметріне орнатыңыз.

Ескерту

  • Карталар [Түсіру: Auto pwr off temp./Түсіру: Қуатты автоматты өшіру темп.] параметрі [High/Жоғары] мәніне орнатылған кезде ыстық болуы мүмкін. Картаны шығармастан бұрын ол салқындағанша күтіңіз.