Ысырма режимі

Ысырманы босату әдісін таңдай аласыз.

 1. [Түсіру: Shutter mode/Түсіру: Ысырма режимі] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Mechanical (Механикалық)

   Түсіру механикалық ысырманы белсендіреді.

  • Elec. 1st-curtain (Элек. 1-перде)

   Түсіру тек екінші перде ысырмасын белсендіреді.

  • Electronic (Электрондық)

   Механикалық ысырмамен немесе электрондық бірінші пердемен салыстырғанда ысырма операцияларынан дыбыс пен дірілді азайтуға мүмкіндік береді.

   • Ақ жақтау ысырма түймесін жартылай басқан кезіңізде көрсетіледі.
   • Ысырма операциялары кезінде дыбыстық сигнал ойнайды. Дыбыстық сигналды [Орнату: Beep/Орнату: Дыбыстық сигнал] терезесінде ажыратуыңызға болады.

Ескерту

 • Фокусталмаған сурет аймақтары түсіру жағдайларына байланысты жоғары ысырма жылдамдықтарында максималды апертураға жақын түсіргенде толық емес болуы мүмкін. Фокусталмаған сурет аймақтарының көрінуін қаламасаңыз, төмендегідей түсіру жақсырақ нәтижелерді беруі мүмкін.

  • [Elec. 1st-curtain/Элек. 1-перде] параметрінен басқа параметрмен түсіріңіз.
  • Ысырма жылдамдығын төмендетіңіз.
  • Апертура мәнін арттырыңыз.
 • [Түсіру: Silent shutter function/Shooting: Тыныш ысырма функциясы] параметрін [On/Қосу] мәніне орнату ысырма режимін [Electronic/Электрондық] параметріне орнатады.
 • Үздіксіз түсіру кезінде масштабтау бірдей кадр/санында да экспозицияда өзгертулер тудыруы мүмкін. Толық мәліметтерді, Canon веб-сайтынан қараңыз ().
 • [Electronic/Электрондық] параметріне орнатылған кезде сақтық шаралары

 • Үздіксіз түсіру жылдамдығы түсіру жағдайларына байланысты жайырақ болуы мүмкін.
 • Жылдам қозғалатын нысандардың суреттері бұрмаланып көрінуі мүмкін.
 • Апертура мәні [] (Бағдарламалық AE), [] (Ысырма артықшылығы бар AE) немесе [] (Икемді артықшылығы бар AE) түсіруде өзгерсе, суреттерге қолайлы экспозиция жетіспеуі мүмкін.
 • Кейбір объективтермен және кейбір түсіру жағдайлары астында объективті фокустау және апертураны реттеу естілетін болуы мүмкін.
 • Басқа камералар арқылы жарқыл жануы кезінде электрондық ысырмамен немесе флюоресцентті жарық немесе басқа жыпылықтаған жарық көздері астында түсірсеңіз, жарық жолақтары көрсетілуі және түсірілген суреттерге ашық және күңгірт жолақ әсер етуі мүмкін.
 • Жыпылықтаған жарық көздері астында түсірсеңіз, жолақ көріністапқышта немесе экранда пайда болуы мүмкін.
 • Кейбір функциялар шектелуі мүмкін, бірақ [Electronic/Электрондық] параметрінен басқа параметрге ауысу арқылы алдыңғы параметрлермен түсіруге оралуыңызға болады.
 • Келесі жарқыл құрылғыларымен үздіксіз түсіру жылдамдығы [Жоғары жылдамдықты үздіксіз түсіруді қоса] жетек режимінде шамамен 15 түс/сек. болады. Басқа жарқыл құрылғыларында шамамен 15 түс/сек.-тан жай үздіксіз түсіру жылдамдығы бар.

  • Speedlite EL-1 / EL-100 / 600EX II-RT / 600EX-RT / 600EX / 470EX-AI / 430EX III-RT / 270EX II / 270EX
  • Macro Twin Lite MT-26EX-RT
  • Macro Ring Lite MR-14EX II