Теңшелетін ақ түс балансы

Теңшелетін ақ түс балансымен түсіру орнының нақты жарық көзі үшін ақ түс балансын қолмен орната аласыз. Осы процедураны міндетті түрде түсірілімнің нақты орнындағы жарық көзінде орындаңыз.

Камераға 5 теңшелетін ақ түс балансына дейін тіркеуге болады. Тіркелген теңшелетін ақ түс баланстарына атау (тақырып) қосуыңызға да болады. Фотосуреттер мен фильмдер үшін бөлек мәнерлерді қажетінше тіркеңіз.

Теңшелетін ақ түс баланстарын тіркеу

Теңшелетін ақ түс баланстарын тіркеу үшін осы процесс кезінде түсірілген суретті тіркеуіңізге немесе картаға жазылған суретті тіркеуіңізге болады.

Ақ түс баланстарын түсіру және тіркеу

Мәзірден тіркеу

 1. [Түсіру: Set Custom WB/Түсіру: Теңшелетін АБ орнату] параметрін таңдаңыз.

 2. Тіркелуі керек теңшелетін ақ түс балансының нөмірін таңдаңыз.

  • SET түймесін басыңыз.
  • [Manual (Қолмен)*] үшін 1-ден 5-ке дейінгі санды таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз. Теңшелетін ақ түс балансы таңдалған нөмірге тіркеледі.
 3. [Record and register WB/Ақ түс балансын жазу және тіркеу] параметрін таңдаңыз.

 4. Тегіс ақ нысанды суретке түсіріңіз.

  • Таңдалған сан экранның жоғарғы сол жағында және СКД панелінде жыпылықтайды.
  • Контурланған аймақты ақ түс аймақты толтыратындай етіп тегіс ақ нысанның үстіне бағыттаңыз.
  • Қолмен фокустаңыз және ақ нысанға орнатылған стандартты экспозициямен түсіріңіз.
  • Ақ түс балансы параметрлерінің кез келгенін пайдалануыңызға болады.

Ескерту

 • Егер 4-қадамда қамтылған экспозицияның стандартты экспозициядан айырмашылығы үлкен болса, дұрыс ақ түс балансы қамтылмауы мүмкін.

Жылдам басқару экранынан тіркеу

 1. Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.

  • Ақ түс балансының параметрі элементін таңдаңыз.
 2. [Custom/Теңшелетін] параметрін таңдаңыз.

 3. Ақ түс балансының деректерін тіркеу үшін теңшелетін ақ түс балансының нөмірін таңдаңыз.

  • 1-5 аралығындағы нөмірді таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін Erase (Өшіру) түймесін басыңыз.
 4. Тегіс ақ нысанды суретке түсіріңіз ().

Ескертпе

 • 4-Қадамда [Correct WB may not be obtained with the selected image/Таңдалған суретпен дұрыс АБ алу мүмкін емес] хабары көрсетілсе, 1-қадамға қайтыңыз және қайтадан түсіріңіз.
 • 4-Қадамдағы түсіріліміңіз картаға жазылмайды.
 • Нақтылау ақ түс балансын сатып алуға болатын сұр картаны немесе ақ нысанның орнына стандартты 18% сұр шағылыстырғышты түсіру арқылы алуға болады.

Картаға жазылған суретті таңдау

 1. Тегіс ақ нысанды суретке түсіріңіз.

 2. [Түсіру: Set Custom WB/Shooting: Теңшелетін АБ орнату] параметрін таңдаңыз.

 3. Тіркелуі керек теңшелетін ақ түс балансының нөмірін таңдаңыз.

  • SET түймесін басыңыз.
  • [Теңшелетін*] үшін 1-ден 5-ке дейінгі санды таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз. Теңшелетін ақ түс балансы таңдалған нөмірге тіркеледі.
 4. [Select image on card/Картадағы суретті таңдау] параметрін таңдаңыз.

  • Картада жазылған суреттер көрсетіледі.
 5. Теңшелетін ақ түс балансы ретінде тіркеу үшін суретті таңдаңыз.

  • 1-қадамда түсірілген суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 6. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • Теңшелетін ақ түс балансы камераға тіркеледі.
  • Хабарды тексеріңіз және 3-қадамдағы экранға оралу үшін [OK] тармағын таңдаңыз.

Ескерту

 • Егер 1-қадамда қамтылған экспозицияның стандартты экспозициядан айырмашылығы үлкен болса, дұрыс ақ түс балансы қамтылмауы мүмкін.
 • Келесі суреттерді таңдау мүмкін емес: Picture Style параметрі [Monochrome/Монохромды] параметріне орнатылып түсірілген суреттер, бірнеше экспозициялы суреттер, кесілген суреттер және басқа камерамен түсірілген суреттер.

Ескертпе

 • Тіркелген теңшелетін ақ түс балансымен түсіру үшін түсірместен бұрын оны таңдаңыз.

Теңшелетін ақ түс баланстарын таңдау және олармен түсіру

Мәзірден орнату

 1. Теңшелетін ақ түс балансының нөмірін таңдаңыз.

  (1) Тіркелген сурет

  • [Set Custom WB/Теңшелетін АБ орнату] экранында тіркелген теңшелетін ақ түс балансының нөмірін таңдаңыз.
 2. [Set as white balance/Ақ түс балансы ретінде орнату] параметрін таңдаңыз.

  • Ақ түс балансының параметрі [Теңшелетін*] параметріне өзгереді.
 3. Суретке түсіріңіз.

  • Сурет [Теңшелетін*] параметрі қолданылып түсіріледі.

Жылдам басқару экранынан орнату

 1. Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.

  • Ақ түс балансының параметрі элементін таңдаңыз.
 2. [Custom/Теңшелетін] параметрін таңдаңыз.

 3. Теңшелетін ақ түс балансының нөмірін таңдаңыз.

  • 1-5 аралығындағы нөмірді таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 4. Суретке түсіріңіз.

Теңшелетін ақ түс баланстарына атау беру

Атауды (тақырып) бес тіркелген теңшелетін ақ түс балансына (теңшелетін ақ түс балансының нөмірлері. 1–5) қоса аласыз.

 1. Теңшелетін ақ түс балансының нөмірін таңдаңыз.

  • [Set Custom WB/Теңшелетін АБ орнату] экранында тіркелген теңшелетін ақ түс балансының нөмірін оған атау қосу үшін таңдаңыз.
 2. [Edit WB name/АБ атауын өңдеу] параметрін таңдаңыз.

 3. Мәтін енгізіңіз.

  • Таңба таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1, Жылдам басқару дискісі 2 немесе Көп функциялы басқару құралы түймесін пайдаланыңыз, одан кейін оны енгізу үшін SET түймесін басыңыз.
  • [Кіріс режимі] тармағын таңдау арқылы кіріс режимін өзгерте аласыз.
  • Жалғыз таңбаларды жою үшін [жою] параметрін таңдаңыз немесе Erase (Өшіру) түймесін басыңыз.
 4. Параметрден шығыңыз.

  • MENU түймесін басыңыз, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.
  • Ақпарат сақталады және дисплей 2-қадамдағы экранға қайтады.
  • Енгізілген атау [Теңшелетін*] түймесінің төменгі жағында көрсетіледі.

Ескертпе

 • Атаулар ретінде, теңшелетін ақ түс баланстары тіркелген орындардың атауларын немесе жарық көздерінің атауларын енгізу пайдалы болуы мүмкін.