Сенсорлы экран операциясы

Түрту

Үлгі экран (Жылдам басқару)

  • Экранды түрту үшін саусағыңызды пайдаланыңыз (қысқа етіп тиіп, саусағыңызды одан алыңыз).
  • Мысалы, [Q (Жылдам басқару)] белгішесі түртілгенде Жылдам басқару экраны пайда болады. [Оралу] белгішесін түрту арқылы алдыңғы экранға оралуыңызға болады.

Ескертпе

  • Камераға сенсорлы операциялар үшін дыбыстық сигнал шығарту үшін [Орнату: Beep/Орнату: Дыбыстық сигнал] параметрін [Enable/Қосу] мәніне () орнатыңыз.
  • Сенсорлы операцияларға жауап беру мүмкіндігін [Орнату: Touch control/Set-up: Сенсорлы басқару] терезесінде () реттеуге болады.

Сүйреу

Үлгі экраны (Мәзір экраны)

  • Экранды басып тұрғанда саусағыңызды жүргізіңіз.