Hibaelhárítás

A felmerülő hibák elhárításához kövesse az alábbi utasításokat.

A telepítés nem fejeződött be megfelelően

Windows

 • Telepítse az alkalmazást egy rendszergazdai fiókból (ehhez tegye az aktuális felhasználót [Computer administrator/Számítógép-rendszergazda] vagy [Administrator/Rendszergazda] jogosultságú felhasználóvá). A program nem telepíthető rendszergazdai jogosultság nélkül. A rendszergazdai fiókokkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a számítógép dokumentációját.

macOS

 • A telepítés csak rendszergazdai fiók használatával végezhető el. Jelentkezzen be újra egy rendszergazdai fiókkal. A bejelentkezéssel és a rendszergazdai fiókok használatával kapcsolatos részletekért tekintse meg a macOS dokumentációját.

Az EU szoftver nem indul el

 • Az EU nem indítható el, ha egy EOS 6D, 760D, 750D, 2000D, 1300D, M6, M5, M3, M10 vagy M100 készülék interfészkábellel csatlakoztatva van a számítógéphez, és engedélyezve van a fényképezőgép Wi-Fi-beállítása. Kapcsolja ki a Wi-Fi beállítást, majd csatlakoztassa újra a fényképezőgépet és számítógépet.
 • Az EU nem indítható el, ha egy [Beállítás: Choose USB connection app/USB-kapcs. alkalmazás vál.] menüvel rendelkező fényképezőgépen a [Canon app(s) for iPhone/Canon alkalmaz.k iPhone-ra] beállítás van megadva, miközben interfészkábellel csatlakoztatva van a számítógéphez. Húzza ki az interfészkábelt, módosítsa a beállítást [Photo Import/Remote Control/Fényképimport/Távvezérlés] beállításra, majd újból csatlakoztassa a fényképezőgépet és a számítógépet.

A kártyaolvasó nem ismeri fel az SD-kártyát

 • A használt kártyaolvasótól függően előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli megfelelően az SDXC-kártyákat. Ilyen esetben csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az interfészkábellel, és importálja a képeket a számítógépre az EOS Utility használatával.

Az EU és a fényképezőgép nem kommunikál

Windows

 • Kattintson a tálcán a [EOS Utility] ikonra, válassza a [Quit/Kilépés] lehetőséget, majd kattintson duplán az [EOS Utility] asztali ikonjára az EU elindításához.

Windows/macOS

 • Az EU csak akkor fog megfelelően működni, ha a számítógép megfelel a megadott rendszerkövetelményeknek. Olyan számítógépen használja az EU szoftvert, amely megfelel a megadott rendszerkövetelményeknek ().
 • Megfelelő helyzetben, teljesen csatlakoztassa az interfészkábelt a porthoz. A nem megfelelő csatlakoztatás hibákhoz vezethet, és a fényképezőgép vagy a számítógép meghibásodását okozhatja ().
 • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a fényképezőgép ().
 • Ha nem az EOS fényképezőgépekhez gyártott eredeti Canon interfészkábelt használ, akkor előfordulhat, hogy az EU és a fényképezőgép nem képes megfelelően kommunikálni egymással ().
 • Csatlakoztassa a fényképezőgépet közvetlenül a számítógéphez egy interfészkábel használatával. A csatlakoztatáshoz ne használjon elosztót, mivel ez akadályozhatja az EU és a fényképezőgép közötti megfelelő kommunikációt.
 • Szintén akadályozhatja a megfelelő kommunikációt, ha a számítógéphez csatlakoztatott egéren és billentyűzeten kívül más USB-eszközöket is használ. Ha a fényképezőgép nem tud megfelelően kommunikálni, az egéren és a billentyűzeten kívül minden USB-eszközt válasszon le a számítógépről.
 • Ne csatlakoztasson egynél több fényképezőgépet ugyanahhoz a számítógéphez. Ez akadályozhatja a fényképezőgép normál működését.
 • Ne csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, miközben (külön megvásárolható) vezeték nélküli adó használatával összekapcsolt felvételkészítést végezz. Ez akadályozhatja a fényképezőgép normál működését.
 • Ha a fényképezőgép akkumulátorának töltöttségi szintje nem megfelelő, akkor a fényképezőgép és az EU nem tud kommunikálni egymással. Cserélje ki az akkumulátort egy teljesen feltöltött akkumulátorra. Egyes fényképezőgépek (külön megvásárolható) hálózati kiegészítő használatával háztartási elektromos aljzatról is működtethetők. A részletekért tekintse meg a fényképezőgép kezelési kézikönyvét. Vegye figyelembe, hogy a számítógép nem képes árammal ellátni a fényképezőgépet az interfészkábelen keresztül.

Megszakadt a kommunikáció az EU és a fényképezőgép között

 • Ha semmilyen műveletet nem hajt végre, miközben a fényképezőgép és a számítógép csatlakoztatva van, a számítógépes környezettől függően megjelenhet egy arra vonatkozó megerősítő üzenet, hogy folytatni kívánja-e a fényképezőgéppel való kommunikációt. Ha az üzenet megjelenése után sem végez semmilyen műveletet, akkor automatikusan befejeződik a fényképezőgéppel folytatott kommunikáció, és bezáródik az EU szoftver. Ebben az esetben állítsa be a fényképezőgép tápkapcsolóját OFF/KI, majd ON/BE állásba, és indítsa el az EU szoftvert.
 • Ne engedje, hogy a számítógép alvó üzemmódba lépjen, miközben csatlakoztatva van a fényképezőgéphez. Ha a számítógép alvó üzemmódba lépett, soha ne válassza le az interfészkábelt, és ébressze fel a számítógépet, miközben a fényképezőgép még csatlakoztatva van. Egyes számítógépek esetén előfordulhat, hogy nem ébrednek fel megfelelően alvó üzemmódból, ha az alvó üzemmód alatt leválasztja az interfészkábelt. Az alvó üzemmóddal kapcsolatos részletekért tekintse meg a számítógép dokumentációját.

A nem Canon gyártmányú vakuegységek nem villannak a Távoli élő nézet felvétel során

 • Ha Távoli élő nézet felvételhez nem Canon gyártmányú vakuegységet használ, állítsa a fényképezőgép [Soft LV shooting/Lágy ÉK felvétel] vagy [Silent LV shoot./Csend. ÉK felv.] beállítását [Disable/Tilt] értékre.