Hibaüzenetek kezelése

Ha hiba történik, kövesse az alábbi eljárások valamelyikét a hiba részletes adatainak megtekintéséhez. Ezt követően próbálja meg megszüntetni a hiba okát az ebben a fejezetben bemutatott példákat követve.

 • A(z) [Info megjelen.] képernyőn nyomja meg a fényképezőgép Gyorsvezérlés/Beállítás gomb gombját.
 • Válassza ki a(z) [Hiba részletei] elemet a(z) [Wi-Fi bekapcs.] képernyőn.
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

Megjegyzés

 • Hiba esetén a(z) [Err**] üzenet jelenik meg a(z) [Wi-Fi/Bluetooth kapcsolat] képernyő jobb felső sarkában. Az üzenet eltűnik, ha a fényképezőgép tápkapcsolóját Kikapcsolás állásba állítja.

11: A csatlakozási hely nem található

 • [Okostelefon] használata esetén fut a Camera Connect alkalmazás?

  • Létesítsen kapcsolatot a Camera Connect használatával ().
 • [Számítógép] esetén fut-e az EOS szoftver?

  • Indítsa el az EOS szoftvert, és állítsa helyre a kapcsolatot ().
 • [Nyomtató] esetén bekapcsolva marad a nyomtató?

  • Kapcsolja be a nyomtatót.
 • Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva a fényképezőgép és a hozzáférési pont?

  • Ez a hiba akkor fordul elő, ha a(z) [Nyílt rendszer] hitelesítési módot használja, és a két jelszó nem egyezik meg.

   Ellenőrizze a kis- és nagybetűket, és győződjön meg róla, hogy a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez ().

12: A csatlakozási hely nem található

 • Be van kapcsolva a célkészülék és a hozzáférési pont?

  • Kapcsolja be a célkészüléket és a hozzáférési pontot, majd várjon egy ideig. Amennyiben a kapcsolat továbbra sem jön létre, ismételten végezze el a kapcsolat létrehozási műveleteit.

21: A DHCP-szerver nem rendelt hozzá címet

Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen

 • A fényképezőgépen az IP-címnél a(z) [Automatikus beállítás] opció van beállítva. Helyes ez a beállítás?

  • Ha nem használ DHCP-szervert, azt követően adja meg a beállításokat, miután a fényképezőgép IP-cím beállítását a(z) [Kézi beállítás] opcióra módosította ().

Mit ellenőrizzen a DHCP-szerveren

 • Be van kapcsolva a DHCP-szerver?

  • Kapcsolja be a DHCP-szervert.
 • Elegendő cím áll rendelkezésre a DHCP-szerver általi címhozzárendeléshez?

  • Növelje a DHCP-szerver által hozzárendelhető címek számát.
  • Távolítsa el a DHCP-szerver által már eszközökhöz rendelt címeket a hálózatból, hogy csökkentse a használatban levő címek számát.
 • Megfelelően működik a DHCP-szerver?

  • A DHCP-szerver beállításainak ellenőrzésével állapítsa meg, hogy megfelelő-e a DHCP-szerver működése.
  • Adott esetben kérje meg a hálózati rendszergazdát, hogy ellenőrizze a DHCP-szerver rendelkezésre állását.

22: Nincs válasz a DNS-szervtől

Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen

 • A fényképezőgépen az DNS-szerver IP-címbeállítása megegyezik a szerver aktuális címével?

  • Állítsa az IP-címet [Kézi beállítás] lehetőségre, majd a fényképezőgépen adja meg ugyanazt az IP-címet, mint amelyet a DNS-szerver használ ().

Mit ellenőrizzen a DNS-szerveren

 • Be van kapcsolva a DNS-szervere?

  • Kapcsolja be a DNS-szervert.
 • A DNS-szerver IP-címekre és a hozzájuk tartozó nevekre vonatkozó beállításai helyesek?

  • Ellenőrizze, hogy a DNS-szerveren az IP-címek és a hozzájuk tartozó nevek helyesen vannak-e megadva.
 • Megfelelően működik a DNS-szerver?

  • A DNS-szerver beállításainak ellenőrzésével állapítsa meg, hogy megfelelő-e a DNS-kiszolgáló működése.
  • Adott esetben kérje meg a hálózati rendszergazdát, hogy ellenőrizze a DNS-szerver rendelkezésre állását.

Mit ellenőrizzen a teljes hálózaton

 • A hálózathoz csatlakoztatva van útválasztó vagy hasonló eszköz, amely átjáróként működik?

  • Ha szükséges, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától a hálózati átjáró címét, és állítsa be azt a fényképezőgépen (, ).
  • Ellenőrizze az összes hálózati eszközön, a fényképezőgépet is beleértve, hogy helyesen adta-e meg az átjáró címét.

23: A kiv. hálózaton azonos IP című eszközök vannak

 • A fényképezőgép hálózatában szerepel olyan eszköz, amely ugyanazt az IP-címet használja, mint a fényképezőgép?

  • Módosítsa a fényképezőgép IP-címét annak érdekében, hogy ne használja ugyanazt a címet, mint a hálózatba kapcsolt más eszközök. Egyéb esetben pedig módosítsa annak az eszköznek az IP-címét, amely a fényképezőgéppel azonos címet használ.
  • Amennyiben egy DHCP-szervert használó környezetben a fényképezőgép IP-címe a(z) [Kézi beállítás] lehetőségre van állítva, módosítsa a beállítást a(z) [Automatikus beállítás] lehetőségre ().

Megjegyzés

 • 21–23. sz. hibaüzenetek kezelése

 • A 21–23. sz. hiba kezelésekor a következőket is ellenőrizze.

  Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva a fényképezőgép és a hozzáférési pont?

  • Ez a hiba akkor fordul elő, ha a(z) [Nyílt rendszer] hitelesítési módot használja, és a két jelszó nem egyezik meg. Ellenőrizze a kis- és nagybetűket, és győződjön meg róla, hogy a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez ().

61: A választott SSID-jű LAN hálózat nem található.

 • Van bármilyen akadály a fényképezőgép és a hozzáférési pont antennája között?

  • Vigye a hozzáférési pont antennáját egy olyan pontra, ahol a fényképezőgép szempontjából tisztán látható ().

Mit ellenőrizzen a fényképezőgépen

 • Megegyezik a fényképezőgépen és a hozzáférési ponton beállított SSID?

  • Ellenőrizze az SSID beállítását a hozzáférési ponton, majd adja meg ugyanazt az SSID-azonosítót a fényképezőgépen.

Mit kell ellenőrizni a hozzáférési ponton

 • Be van kapcsolva a hozzáférési pont?

  • Kapcsolja be a hozzáférési pontot.
 • MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép MAC-címe a hozzáférési ponton?

  • Regisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton. A MAC-címet a(z) [Info megjelen.] képernyőn ellenőrizheti ().

63: Sikertelen vezeték nélküli LAN hitelesítés

 • Azonos hitelesítési módszer használatára van beállítva a fényképezőgép és a hozzáférési pont?

  • A fényképezőgép az alábbi hitelesítési módokat támogatja: [Nyílt rendszer], [Megosztott kulcs] és [WPA/WPA2-PSK].
 • Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva a fényképezőgép és a hozzáférési pont?

  • Ellenőrizze a kis- és nagybetűket, és győződjön meg róla, hogy a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez.
 • MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép MAC-címe a hozzáférési ponton?

  • Regisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton. A MAC-címet a(z) [Info megjelen.] képernyőn ellenőrizheti ().

64: Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli LAN-terminálhoz

 • Azonos titkosítási módszer használatára van beállítva a fényképezőgép és a hozzáférési pont?

  • A fényképezőgép a következő titkosítási módokat támogatja: WEP, TKIP és AES.
 • MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép MAC-címe a hozzáférési ponton?

  • Regisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton. A MAC-címet a(z) [Info megjelen.] képernyőn ellenőrizheti ().

65: Megszakadt a vezeték nélküli LAN-kapcsolat

 • Van bármilyen akadály a fényképezőgép és a hozzáférési pont antennája között?

  • Helyezze a hozzáférési pont antennáját olyan helyzetbe, hogy az antenna jól látható legyen a fényképezőgép pozíciójából.
 • A Wi-Fi-kapcsolat valamilyen okból megszakadt, és a kapcsolat nem állítható helyre.

  • Ennek lehetséges okai: más eszköz túlságosan leterheli a hozzáférési pontot, a közelben mikrohullámú sütő vagy más hasonló eszköz működik (zavarva az IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz-es) sávot), esetleg eső vagy magas páratartalom zavarja a kommunikációt ().

66: Helytelen vezeték nélküli LAN jelszó

 • Azonos jelszóval való hitelesítés használatára van beállítva a fényképezőgép és a hozzáférési pont?

  • Ellenőrizze a kis- és nagybetűket, és győződjön meg róla, hogy a fényképezőgépen a helyes jelszó van-e beállítva a hitelesítéshez.

67: Hibás vezeték nélküli LAN titkosítási mód

 • Azonos titkosítási módszer használatára van beállítva a fényképezőgép és a hozzáférési pont?

  • A fényképezőgép a következő titkosítási módokat támogatja: WEP, TKIP és AES.
 • MAC-cím alapú szűrés esetén regisztrálva van a fényképezőgép MAC-címe a hozzáférési ponton?

  • Regisztrálja a fényképezőgép MAC-címét a hozzáférési ponton. A MAC-címet a(z) [Info megjelen.] képernyőn ellenőrizheti ().

68: Nem lehetséges a csatlakozás a vezeték nélküli LAN- terminálhoz. Próbálja meg újra elölről.

 • Lenyomva tartotta a hozzáférési pont WPS (Wi-Fi Protected Setup) gombját a megadott ideig?

  • Tartsa nyomva a hozzáférési pont WPS gombját a hozzáférési pont kezelési kézikönyvében megadott ideig.
 • A hozzáférési pont közelében próbálja meg létrehozni a kapcsolatot?

  • Akkor próbálja meg létrehozni a kapcsolatot, amikor a két eszköz egymás közelében van.

69: A készülék több vezeték nélküli LAN-terminált is talált. Nem tud csatlakozni. Próbálja meg újra elölről.

 • Más hozzáférési ponthoz való kapcsolódás van folyamatban nyomógombos csatlakozási módban (NYGCS módban) vagy WPS (Wi-Fi Protected Setup) módban.

  • Várjon egy keveset, és próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot.

91: Egyéb hiba

 • A 11 és 69 közötti hibakódszám-tartományon kívüli egyéb hiba történt.

  • A tápkapcsolóval kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet.

121: Nincs elég hely a kiszolgálón

 • A cél webszerveren nincs elegendő szabad hely.

  • Törölje a szükségtelen fájlokat a webszerverről, ellenőrizze a rendelkezésre álló szabad helyet, majd próbálkozzon az adatok újraküldésével.

125: Ellenőrizze a hálózati beállításokat

 • Csatlakoztatva van a készülék a hálózathoz?

  • Ellenőrizze a hálózati kapcsolat állapotát.

126: Nem lehetett a kiszolgálóhoz csatlakozni

 • Sikertelen a kapcsolódás a webszolgáltatáshoz.

  • Próbálkozzon újra később.
 • Csatlakoztatva van a készülék a hálózathoz?

  • Ellenőrizze a hálózati kapcsolat állapotát.

127: Hiba történt

 • Miközben a fényképezőgép csatlakoztatva volt a webszolgáltatáshoz, a 121–126 közötti hibakódszám-tartományon kívüli egyéb hiba történt.

  • Próbáljon meg ismét Wi-Fi-kapcsolatot létesíteni az image.canon szolgáltatással.

130: A kiszolgáló foglalt
Várjon egy rövid ideig és próbálja újra

 • Az image.canon webhely jelenleg nem elérhető.

  • Próbálja később újra elérni az image.canon webhelyet Wi-Fi-kapcsolaton keresztül.

131: Próbálja meg újra

 • Hiba történt az image.canon webhelyhez Wi-Fi-n keresztül történő csatlakozás során.

  • Próbáljon meg ismét Wi-Fi-kapcsolatot létesíteni az image.canon szolgáltatással.

132: Hiba történt a kiszolgálón
Próbálja meg később

 • Az image.canon webhely jelenleg karbantartás miatt nem elérhető.

  • Próbálja később újra elérni az image.canon webhelyet Wi-Fi-kapcsolaton keresztül.

133:

 • Hiba történt az image.canon webhelyre való bejelentkezés során.

  • Ellenőrizze az image.canon beállításait.
  • Próbálja később újra elérni az image.canon webhelyet Wi-Fi-kapcsolaton keresztül.

134: Állítsa be a dátumot és időt

 • Nem megfelelőek a dátum, az idő és az időzóna beállításai.

  • Ellenőrizze a(z) [Beállítás: Dátum/Idő/Zóna] beállításokat.

135: A webszolgáltatás beállításai megváltoztak

 • Módosultak az image.canon beállításai.

  • Ellenőrizze az image.canon beállításait.

141: A nyomtató foglalt. Próbáljon meg újra csatlakozni.

 • A nyomtató éppen nyomtat?

  • Ha a nyomtatási folyamat befejeződött, próbálja meg újra létrehozni a Wi-Fi-kapcsolatot a nyomtatóval.
 • Másik fényképezőgép csatlakozik a nyomtatóhoz Wi-Fi-kapcsolaton keresztül?

  • Bontsa a Wi-Fi-kapcsolatot a másik fényképezőgéppel, és próbálja meg újra kialakítani a Wi-Fi-kapcsolatot a nyomtatóval.

142: Nem lehetett lekérni a nyomtatóinformációkat. Újabb próbához csatlakozzon újra.

 • Be van kapcsolva a nyomtató?

  • Kapcsolja be a nyomtatót, és próbálja meg újra kialakítani a Wi-Fi-kapcsolatot.