Az akkumulátor és a kártya behelyezése/eltávolítása

Helyezzen be egy teljesen feltöltött LP-E17 akkumulátoregységet és egy kártyát a fényképezőgépbe. A rögzített képeket a fényképezőgép a kártyára menti.

Behelyezés

 1. Csúsztassa el a kártyanyílás/akkumulátorrekesz fedele zárját, majd nyissa fel a fedelet.

 2. Helyezze be az akkumulátort.

  • Illessze be az akkumulátort az elektromos érintkezőivel befelé.
  • Tolja be az akkumulátort, amíg az a helyére nem kattan.
 3. Helyezze be a kártyát.

  • Nyomja be kattanásig a kártyát úgy, hogy a címkéje a fényképezőgép eleje felé nézzen.

  Óvintézkedések

  • Győződjön meg arról, hogy a kártya írásvédő kapcsolója (1) felfelé áll, és így engedélyezve van az írás és a törlés.
 4. Csukja le a fedelet.

  • Zárja be a fedelet, majd csúsztatva zárja be a kártyanyílás/akkumulátorrekesz fedelének zárját.

Óvintézkedések

 • A fényképezőgép kizárólag a(z) LP-E17 akkumulátoregységgel használható.

A kártya formázása

Ha a kártya új, vagy korábban másik fényképezőgéppel vagy számítógéppel formázta (inicializálta), akkor formázza a kártyát ezzel a fényképezőgéppel ().

Eltávolítás

 1. Csúsztassa el a kártyanyílás/akkumulátorrekesz fedele zárját, majd nyissa fel a fedelet.

  • Állítsa a tápkapcsolót Kikapcsolás állásba.
  • A kártyanyílás/akkumulátorrekesz fedelének felnyitása előtt ellenőrizze, hogy az elérésjelző fény (1) kialudt-e.
  • Ha a képernyőn a(z) [Mentés...] felirat látható, csukja le a fedelet.
 2. Az akkumulátor eltávolítása.

  • Nyomja az akkumulátorrögzítő kart az ábrán látható módon a nyíl irányába, és vegye ki az akkumulátort.
  • A rövidzárlat megakadályozása érdekében tegye a mellékelt védőfedelet () az akkumulátorra.
 3. Vegye ki a kártyát.

  • Óvatosan nyomja be a kártyát, majd engedje el, hogy az kilökődjön.
  • Egyenesen húzza ki a kártyát, majd csukja le a fedelet.

Óvintézkedések

Felvétel közben a piros [Hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés – vörös] ikon megjelenése után közvetlenül ne távolítsa el a kártyákat. A kártyák a fényképezőgép magas belső hőmérséklete miatt felforrósodhattak. Állítsa Kikapcsolás állásba a tápkapcsolót, és a kártyák eltávolítása előtt egy ideig ne készítsen felvételeket. Amennyiben közvetlenül felvételkészítés után, forró állapotban veszi ki a kártyát, előfordulhat, hogy kiejti kezéből, ami a kártya károsodását okozhatja. Mindig legyen óvatos a kártyák eltávolításakor.

Megjegyzés

 • A készíthető felvételek száma a kártya fennmaradó kapacitásától és olyan beállításoktól függ, mint a képminőség és az ISO-érzékenység.

Óvintézkedések

 • Ha az elérésjelző fény világít vagy villog, az azt jelzi, hogy a képek kártyára való írása, kártyáról történő olvasása, törlése vagy adatok átvitele van folyamatban. Ne nyissa fel a kártyanyílás/akkumulátorrekesz fedelét. A képadatok, a kártyák vagy a fényképezőgép sérülésének elkerülése érdekében soha ne végezze az alábbi műveleteket, ha az elérésjelző fény világít vagy villog.

  • A kártya eltávolítása.
  • Az akkumulátor eltávolítása.
  • A fényképezőgép rázása vagy ütögetése.
  • Tápkábel kihúzása vagy csatlakoztatása
   (opcionális hálózati csatlakozó tartozékok használata esetén).

 • Ha a kártyán már vannak rögzített képek, akkor elképzelhető, hogy a képszámozás nem 0001-től kezdődik ().
 • Ha a képernyőn a kártyával kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg, vegye ki, majd helyezze ismét vissza a kártyát. Ha a hiba továbbra is fennáll, helyezzen be másik kártyát.

  Ha a kártyán található összes képet át tudja vinni a számítógépre, tegyen így, majd formázza a kártyát a fényképezőgéppel (). Ezután lehet, hogy a kártya visszaáll normál állapotra.

 • Ne érintse meg a kártya érintkezőit ujjal vagy fémtárgyakkal. Ne hagyja, hogy por vagy víz érje az érintkezőket. Ha szennyeződés tapad az érintkezőkre, érintkezési hiba léphet fel.
 • Multimédiás (MMC) kártyák használata tilos. (Ebben az esetben a fényképezőgép a kártyával kapcsolatos hibaüzenetet jelenít meg.)