A hálózati beállítások megtekintése és szerkesztése

A kapcsolati beállítások megtekintése és szerkesztése

Ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti a fényképezőgépen elmentett kapcsolati beállításokat.

 1. Válassza a [Kommunikációs funkciók: Hálózati beáll.ok] lehetőséget.

 2. Válassza a [Kapcsolat beállításai] lehetőséget.

 3. Válassza a [SET*] lehetőséget.

  • Válassza ki a mentett beállítások közül a kapcsolathoz használandó beállításokat.
 4. Ellenőrizze vagy módosítsa a beállításokat.

  • Kapcsolód.

   • Válassza ezt a lehetőséget az újbóli kapcsolódáshoz ().
  • Módosítás varázslóval/Módosítás listából

   • A kapcsolat beállításainak módosítása ().
  • Beáll.ment/tölt.kártyáról

   • A kapcsolati beállítások kártyára mentése, illetve a kártyára mentett kapcsolati beállítások betöltése a fényképezőgépre ().
  • Beállítások törlése

   • Válassza ezt a lehetőséget a kapcsolati beállítások törléséhez.

   • A beállítások törléséhez válassza az [OK] lehetőséget.
  • Beáll. megerősítés

   • Válassza ezt a lehetőséget a kapcsolati beállítások ellenőrzéséhez.

Kapcsolati beállítások módosítása

Az eredetileg a Kapcsolat varázsló segítségével megadott beállítások az alábbiak szerint módosíthatók.

Módosítás varázslóval

A kapcsolat varázsló használatával módosíthatja a fényképezőgépen mentett kapcsolati beállításokat.

 1. Nyissa meg a [Kapcsolat beállításai] képernyőt.

 2. Válassza a [Módosítás varázslóval] lehetőséget.

 3. Módosítsa a kapcsolati beállításokat a kapcsolat varázsló használatával.

Módosítás listából

A fényképezőgépen mentett kapcsolati beállításokat a fényképezőgépen mentett kommunikációs és funkcióbeállítások használatával is módosíthatja. A beállításokhoz nevet is tárolhat a készüléken.

 1. Nyissa meg a [Kapcsolat beállításai] képernyőt.

 2. Válassza a [Módosítás listából] lehetőséget.

 3. Válasszon egy opciót, és módosítsa igény szerint a beállítás részleteit.

  • Beállítás neve

   • Ezzel a lehetőséggel állíthat be nevet a beállításokhoz. A szöveg beviteléhez használja a virtuális billentyűzetet ().
  • NW*/Komm. beállít.ok*

   • Ezt a lehetőség a kommunikációs beállítások módosítására, hozzáadására és törlésére szolgál.

   • A [Kiválasztás listából] lehetőség kiválasztásával megjelenítheti a fényképezőgépen mentett kommunikációs beállítások listáját. Válassza ki a használni kívánt kommunikációs beállításokat.

    A kommunikációs beállítások részleteinek megtekintéséhez válassza ki a beállításokat, és nyomja meg az INFO gombot.

   • A [Kijelölt törlése] lehetőség kiválasztásával törölheti a tárolt kapcsolati beállításokat tartalmazó kommunikációs beállításokat. A megerősítést kérő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget.
  • MODE*/Funkciók beáll.ai*

   • Ezt a lehetőség a funkcióbeállítások módosítására, hozzáadására és törlésére szolgál.

   • A [Kiválasztás listából] lehetőség kiválasztásával megjelenítheti a fényképezőgépen mentett funkcióbeállítások listáját. Válassza ki a használni kívánt funkcióbeállításokat.

    A funkcióbeállítások részleteinek megtekintéséhez válassza ki a beállításokat, és nyomja meg az INFO gombot.

   • A [Kijelölt törlése] lehetőség kiválasztásával törölheti a tárolt kapcsolati beállításokat tartalmazó funkcióbeállításokat. A megerősítést kérő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget.

Megjegyzés

 • A kapcsolati beállítások minden készletéhez két készlet kommunikációs vagy funkcióbeállítást tárolhat. A beállítás részleteitől függően bizonyos esetekben előfordulhat, hogy csak egy készlet beállítás tárolására van lehetőség.
 • Az összes funkcióbeállítás törlésével a kommunikációs beállítások is törlődnek, és a kapcsolati beállításoknál a [Nem megadott] címke jelenik meg.

Beállítások mentése és betöltése

A kapcsolati beállításokat kártyára mentheti, és más fényképezőgépeken használhatja azokat. Ehhez hasonlóan a más fényképezőgépeken konfigurált kapcsolati beállítások is betölthetők a fényképezőgépre.

Megjegyzés

 • A [Beállítás: Beáll.ment./betölt.kártyáról] opció segítségével a fényképezőgépen tárolt minden kommunikációs beállítást kártyára menthet, illetve betöltheti a más fényképezőgépekkel konfigurált és kártyára mentett összes kommunikációs beállítást.

Beállítások mentése

 1. Nyissa meg a [Kapcsolat beállításai] képernyőt.

 2. Válassza a [Beáll.ment/tölt.kártyáról] lehetőséget.

 3. Válassza a [Beállítások mentése kártyára] lehetőséget.

 4. Válassza a [OK] lehetőséget.

  • A fájlnevet a fényképezőgép automatikusan határozza meg: A fájlnév a WFTNPF karakterekből, egy ezt követő (01 és 40 közötti) számból, valamint a NIF kiterjesztésből áll. Az INFO gomb megnyomásával tetszőleges nevet adhat a fájlnak.
  • A készülék menti a beállításokat a kártyára.
  • A beállítási fájlt a fényképezőgép a kártya megnyitásakor látható területére (a gyökérkönyvtárba) menti.

Óvintézkedések

 • Egy kártyára legfeljebb 40 beállítási fájl menthető a fényképezőgépről. 41-nél több fájl mentéséhez használjon több kártyát.

Beállítások betöltése

 1. Nyissa meg a [Kapcsolat beállításai] képernyőt.

 2. Válassza a [Beáll.ment/tölt.kártyáról] lehetőséget.

 3. Válassza a [Beállítások betöltése kártyáról] lehetőséget.

 4. Válassza ki a beállítási fájlt.

  • Válassza ki az Ön által használt hálózati környezetnek megfelelő beállításfájlt.
 5. Válassza az [OK] lehetőséget.

  • A készülék a beállításfájlban található adatokat betölti a kiválasztott számú beállításba.

Óvintézkedések

 • A beállítások betöltésére szolgáló képernyőn akkor is csak 40 beállítási fájl jelenik meg, ha a kártyára számítógéppel vagy más eszközzel 41-nél több beállítási fájlt mentett. 41-nél több beállítási fájl betöltéséhez töltsön be 40 fájlt a kártyáról, majd töltse be a fennmaradó fájlokat egy másik kártyáról.

Megjegyzés

 • A [Beállítás: Beáll.ment./betölt.kártyáról] opció segítségével a fényképezőgépen tárolt minden kommunikációs beállítást kártyára menthet, illetve betöltheti a más fényképezőgépekkel konfigurált és kártyára mentett összes kommunikációs beállítást.

A kapcsolati beállítások kézi szerkesztése

Módosíthatja vagy törölheti a fényképezőgépen mentett kommunikációs és funkcióbeállításokat, illetve új beállításokat adhat hozzá. Azokat a beállításokat is konfigurálhatja, amelyek a kapcsolat varázsló használatával nem adhatók meg, ilyen például annak beállítása, hogy mi történjen akkor, ha meglévő fájlokkal egyező nevű fájlokat küld az FTP-szerverre.

A kommunikációs beállítások szerkesztése

 1. Válassza a [Kommunikációs funkciók: Hálózati beáll.ok] lehetőséget.

 2. Válassza a [Kézi beállítás] lehetőséget.

 3. Válassza a [Komm. beállít.ok] lehetőséget.

 4. Válassza az [NW*] lehetőséget.

  • Válasszon mentett beállításokat a szerkesztéshez.
 5. Szükség szerint módosítsa, törölje vagy ellenőrizze a beállításokat.

  • Módosítás

   • Ezzel az opcióval egyesével módosíthatja a beállításokat az egyes kommunikációs beállításokon belül.

   • A [Vezeték nélküli LAN] lehetőség kiválasztásával például a cél LAN-hálózat SSID-azonosítóját módosíthatja.
   • A [TCP/IPv4] opció a hálózati beállítások, például az IP-cím konfigurálására szolgál.
   • A [TCP/IPv6] opció kiválasztásával az IPv6-hoz használt beállításokat konfigurálhatja ().
   • A kommunikációs beállításoktól függően elképzelhető, hogy nem jelenik meg minden lehetőség.
  • Beállítások törlése

   • Válassza ezt a lehetőséget a kommunikációs beállítások törléséhez.

   • A beállítások törléséhez válassza az [OK] lehetőséget.
  • Beáll. megerősítés

   • Válassza ezt a lehetőséget a kommunikációs beállítások ellenőrzéséhez.

A funkcióbeállítások szerkesztése

 1. Válassza a [Kommunikációs funkciók: Hálózati beáll.ok] lehetőséget.

 2. Válassza a [Kézi beállítás] lehetőséget.

 3. Válassza a [Funkciók beáll.ai] lehetőséget.

 4. Válassza a [MODE*] lehetőséget.

  • Válasszon mentett beállításokat a szerkesztéshez.
 5. Szükség szerint módosítsa, törölje vagy ellenőrizze a beállításokat.

A célmappa könyvtárszerkezete

A konfigurálást az [FTP-szerver] → [Könyvtárszerkezet] menüpontban végezheti el.

Az [Alapért.] lehetőség beállításakor a készülék a gyökérmappát használja a képek tárolásához. Ha a [Célmappa] beállítás módosításával almappát hozott létre a gyökérmappában, akkor a rendszer ebbe a mappába fogja menteni a képeket.

A [Kamera] opció kiválasztásakor automatikusan létrejön egy olyan mappaszerkezet a szerver képtárolásra szolgáló gyökérmappájában, amely pontosan megegyezik a fényképezőgép mappaszerkezetével (például A/DCIM/100EOSR3). Amennyiben a [Célmappa] beállítás módosításával almappát hozott létre a gyökérmappában, automatikusan létrejön az A/DCIM/100EOSR3 elérési úthoz hasonló mappaszerkezet ebben a képtárolásra szolgáló mappában.

Azonos nevű fájlok felülírása

A konfigurálást az [FTP-szerver] → [Azonos fájlt felülír] menüpontban végezheti el.

Ha az [Azonos fájlt felülír] lehetőség a [Tilt] értékre van állítva

Ha az FTP-szerver célmappájában már van egy azonos nevű fájl, az új fájl nevéhez a rendszer egy alulvonásból és számból álló utótagot fűz (pl. IMG_0003_1.JPG).

Ha sikertelen képátvitel miatt újraküldi a képeket

Amikor újraküld egy olyan képfájlt, amelynek átvitele először nem sikerült, bizonyos esetekben akkor sem írja felül a rendszer a meglévő fájlt, ha a fényképezőgépet az azonos nevű fájlok felülírására állította be. Ilyen esetben a rendszer az új fájlt egy alulvonásból, egy betűből és egy számból álló utótaggal menti (pl. IMG_0003_a1.JPG).

Passzív mód

A konfigurálást az [FTP-szerver] → [Passzív mód] menüpontban végezheti el.

Ezt a funkciót tűzfallal védett hálózati környezetekben kell engedélyezni. Ha 41-es hibakód (Nem lehet csatlakozni az FTP-szerverhez) jelenik meg a képernyőn, a passzív módhoz az [Enged] értéket kiválasztva engedélyezheti az FTP-szerverhez való hozzáférést.

Megbízható célszerverek beállítása

A konfigurálást az [FTP-szerver] → [Megbíz. a célsz.ben] menüpontban végezheti el.

Állítsa az [Enged] lehetőségre, ha azt szeretné, hogy a fényképezőgép akkor is csatlakozzon az FTP-szerverhez, ha a gyökértanúsítvány alapján nem állapítható meg, hogy a szerver megbízható-e. Ebben az esetben gondoskodjon megfelelő biztonsági óvintézkedésekről.

A csatlakozási opciók meghatározása

Megadhatja az FTP-átvitelhez és a Browser Remote funkcióhoz használt beállításokat. A beállítások a 802.1X hitelesítésű LAN-környezetekben használt hitelesítési adatokhoz is elérhetők.

 1. Válassza a [Kommunikációs funkciók: Hálózati beáll.ok] lehetőséget.

 2. Válassza a [Csatlakozási opciók beállításai] lehetőséget.

 3. Válasszon ki egy konfigurálandó opciót.

FTP-átviteli beállítások

Az [FTP-átviteli beállítások] opció kiválasztásával az FTP-átvitellel és az energiatakarékossági funkciókkal kapcsolatos beállításokat konfigurálhatja.

 • Automatikus átvitel / Küldendő képek / Átvitel SET gombbal / Gyökértanús.beáll.

 • Energiatakarékos

  • Ha az [Enged] beállítás van megadva, és bizonyos ideig nem továbbít képeket, akkor a fényképezőgép kijelentkezik az FTP-szerverről, és bontja a LAN-kapcsolatot. Amikor a fényképezőgép ismét készen áll a képátvitelre, a kapcsolat automatikusan újra helyreáll. Ha nem szeretné, hogy a fényképezőgép bontsa a LAN-kapcsolatot, állítsa a beállítást a [Tilt] értékre.
 • Képek védelmeKépek védelme

  • Ha automatikus védelmet szeretne biztosítani az FTP-n keresztül átvitt képeknek, válassza a következőt: [Enged] ().

Browser Remote-beállítások

A [Böngésző-távirányító beáll.k] lehetőség kiválasztásával beállíthatja a Browser Remote alkalmazással való eléréshez használt fiókot, és elvégezheti a HTTP/HTTPS kommunikációs beállítások konfigurálását.

 • Portsz. (HTTP)/Portsz. (HTTPS)

  • Itt módosíthatja a HTTP-/HTTPS-kommunikációhoz használt portszámot. A portszám módosítására általában nincs szükség (80 a HTTP-kommunikáció, míg 443 a HTTPS-kommunikáció esetén).
 • HTTPS

  • Az [Enged] lehetőség kiválasztásával HTTPS-kommunikációt használhat a Browser Remote funkcióval való hozzáféréshez.

Okostelefon-beállítások

Az [Okostelefon-beállítások] [Küldés okostelefonra felv. után] elemének kiválasztásával beállíthatja az automatikusan küldendő fájlméreteket.

802.1X hitelesítés

A [802.1X hitelesítés] lehetőség kiválasztásakor a beállítás varázsló használatával végezheti a 802.1X hitelesítés beállításainak konfigurálását, ellenőrzését és törlését.

Ezeket a beállításokat akkor konfigurálja, ha 802.1X hitelesítést igénylő hálózathoz csatlakozik.

Első lépésként mentse egy kártyára a használt 802.1X hitelesítés típusának megfelelő tanúsítványt.

A funkcióval betölthető fájltípusokat és -neveket az alábbi táblázat tartalmazza.

Típus Fájlnév
Gyökértanúsítvány 8021X_R.CER
8021X_R.CRT
8021X_R.PEM
Ügyféltanúsítvány 8021X_C.CER
8021X_C.CRT
8021X_C.PEM
8021X_C.P12
8021X_C.PFX
Privát kulcs 8021X_C.KEY

Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép az alábbi protokollokat támogatja.

Protokoll Támogatott hitelesítés
EAP-TLS X.509, PKCS#12
EAP-TTLS MSCHAPv2
PEAP MSCHAPv2
 • Beállítás varázsló

  • Kövesse a varázsló lépéseit a hitelesítési beállítások konfigurálásához.
 • Beáll. megerősítés

  • Válassza ezt a lehetőséget a hitelesítési beállítások ellenőrzéséhez.
 • Beállítások törlése

  • Válassza ezt a lehetőséget a hitelesítési beállítások törléséhez. A beállítás törléséhez válassza az [OK] lehetőséget a megjelenített képernyőn.

A MAC-cím ellenőrzése

Itt tekintheti meg a fényképezőgép MAC-címét.

 1. Válassza a [Kommunikációs funkciók: Hálózati beáll.ok] lehetőséget.

 2. Válassza a [MAC-cím] lehetőséget.

 3. Ellenőrizze a MAC-címet.

  • A képernyőn a [Wi-Fi] és a [Vezetékes] hálózat MAC-címe látható.