AF-funkciók testreszabása

Az AF-funkciókat saját fényképezési stílusának vagy a témának megfelelően konfigurálhatja.

[Automatikus fókusz3]

One-Shot AF kioldás-előválasztás

Meghatározhatja, hogy a fókusz vagy a zárkioldás időzítése kapjon elsőbbséget a One-Shot AF esetén (kivéve érintéses kioldással való felvételkészítés esetén).

 • [] Fókusz

  A készülék csak az élesség beállítását követően készíti el a képet. Akkor célravezető, ha csak az élesség beállítását követően szeretné elkészíteni a felvételt.

 • [] Kioldás

  A zárkioldás helyett a fókuszálás kap prioritást. Abban az esetben hasznos, ha egy döntő pillanat a legfontosabb.

  Ne feledje, hogy a fényképezőgép attól függetlenül elkészíti a félvételt, hogy a téma fókuszban van-e.

AF-előnézet

Ez a funkció a fókuszban tartja a témákat. A fényképezőgép az exponálógomb félig történő lenyomásakor azonnal készen áll a fókuszálásra.

 1. Válassza az [Automatikus fókusz: AF előnézet] lehetőséget.

 2. Válassza az [Enged] lehetőséget.

Óvintézkedések

 • Az [Enged], lehetőség beállítása esetén kevesebb felvétel készíthető, mivel az objektív és az akkumulátor is folyamatosan használatban van.

Objektívműveletek, ha nem érhető el AF

Meghatározhatja, hogy milyen műveletet végezzen az objektív, ha nem lehetséges automatikusan fókuszálni egy témára.

 • [ON] Fókuszkeresés folytatása

  Ha az automatikus fókusszal nem készíthető éles kép, a készülék tovább hajtja az objektívet, és folytatja a megfelelő élesség keresését.

 • [OFF] Fókuszkeresés leállítása

  Ha elindul az automatikus fókusz, és a fókusz túlságosan messze van, vagy ha nem készíthető éles kép, a készülék nem hajtja tovább az objektívet. Ezzel megakadályozza, hogy az objektív a fókuszkereső meghajtás miatt teljesen elveszítse a fókuszt.

Óvintézkedések

 • A [Fókuszkeresés leállítása] beállítás javasolt a szuper-teleobjektívek vagy más olyan objektívek esetén, amelyek nagy fókuszterületet fednek le, ugyanis így elkerülhető a fókuszkereső meghajtás lényeges késése olyankor, amikor az objektív jelentős mértékben fókuszon kívül kerül.

AF-segédfény indítása

Lehetőség van arra, hogy letiltsa vagy engedélyezze a fényképezőgép, illetve az EOS fényképezőgépekhez tervezett Speedlite vakuk AF-segédfényének indítását.

 1. Válassza az [Automatikus fókusz: AF-segédfény indítása] lehetőséget.

 2. Válasszon egy opciót.

  • [ON] Enged

   Engedélyezi az AF-segédfény indítását, ha arra szükség van.

  • [OFF] Tilt

   Letiltja az AF-segédfény használatát. Akkor állítsa be, ha nem szeretne AF-segédfényt használni.

  • [LED] Csak LED AF-segédfény

   Engedélyezi a LED-es AF-segédfény indítását az ezzel a funkcióval rendelkező Speedlite vakuegységeknél, amennyiben azok csatlakoztatva vannak. Ha a Speedlite vaku nem LED-es, a fényképezőgép AF-segédfénye villan fel helyette.

Óvintézkedések

 • A Speedlite vaku AF-segédfény indítása le van tiltva, ha a Speedlite [Automatikus fókusz: AF-segédfény indítása] egyedi funkciója [Tilt] értékre van állítva.

[Automatikus fókusz4]

Az AF-területek korlátozása

Az elérhető AF-területeket az Ön által általában használt területekre korlátozhatja. Válassza ki az elérhető AF-területeket, majd nyomja meg a SET gombot a [Ellenőrzés] jel hozzáadásához. A beállítás tárolásához válassza az [OK] lehetőséget. Az AF-területekkel kapcsolatos részletekért lásd: AF-terület.

Óvintézkedések

 • A [Ellenőrzés] jel nem törölhető egyszerre az összes elemből.

Megjegyzés

 • Az [Automatikus fókusz: AF-területek korl.] lehetőségtől jobbra látható csillag azt jelzi, hogy az alapértelmezett beállítás módosítva lett.

Az AF-területválasztás szabályozása

Beállíthatja, hogy a készülék hogyan váltson az AF-területválasztási módok között.

 • [Többfunkciójú gomb] →M-Fn gomb

  Nyomja meg a AF-pont kiválasztása, majd a Többfunkciós gombot. Minden gombnyomással módosul az AF-terület.

 • [Főtárcsa] →Fő tárcsa

  Nyomja meg a AF-pont kiválasztása gombot, majd az AF-terület módosításához forgassa el a Főtárcsa tárcsát.

Megjegyzés

 • Ha a [→Fő tárcsa] lehetőség van beállítva, a Többfunkciós vezérlő használatával mozgathatja az AF-pontot vízszintesen.

Többfunkciós vezérlőA többfunkciós vezérlő érzékenysége az AF-pont kiválasztása során

Beállíthatja a többfunkciós vezérlő AF-pont pozicionálására vonatkozó érzékenységét.

Tájoláshoz kapcsolódó AF-pontok

Függőleges és vízszintes fényképezéshez különböző típusú AF-területeket vagy AF-pontpozíciókat állíthat be.

 • [Tájoláshoz kapcsolódó AF-pont] Ua. függ./vízsz. esetén

  A készülék függőleges és vízszintes fényképezés esetén is ugyanazokat az AF-pontokat vagy AF-zónakereteket használja ugyanazokban az AF-területekben.

 • [] Kül.AF-pontok: Terület+pt

  Minden tájoláshoz ((1) Vízszintes, (2) Függőleges, fényképezőgép-markolattal felfelé, (3) Függőleges, fényképezőgép-markolattal lefelé ()) különböző típusú AF-területeket vagy különböző AF-pont- vagy AF-zónakeret-pozíciókat állíthat be.

  Akkor hasznos, ha a fényképezőgép tájolásának megfelelően automatikusan más típusú AF-területekre vagy más AF-pont- vagy AF-zónakeret-pozíciókra szeretne váltani.

  A három különböző fényképezőgép-tájoláshoz hozzárendelt AF-területeket és AF-pont- vagy AF-zónakeret-pozíciókat a rendszer elmenti.

 • [] Kül. AF-pontok: Csak pont

  A fényképezőgép minden tájolásához ((1) Vízszintes, (2) Függőleges, fényképezőgép-markolattal felfelé, (3) Függőleges, fényképezőgép-markolattal lefelé) külön AF-pont vagy AF-zónakeret pozíciókat állíthat be. Akkor hasznos, ha a fényképezőgép tájolásának megfelelően automatikusan más AF-pont- vagy AF-zónakeret-pozíciókra szeretne váltani.

  A három különböző fényképezőgép-tájoláshoz hozzárendelt AF-pont vagy AF-zónakeret pozíciókat a rendszer elmenti.

Óvintézkedések

 • A készülék visszaállítja az [Ua. függ./vízsz. esetén] lehetőség alapértelmezett beállítását, ha a [Beállítás: F.gép vissz.] menüpontban az [Alapbeállítások] lehetőséget választja (). Az 1–3. tájoláshoz meghatározott beállítások törlődnek, és a fényképezőgép Rugalmas AF-zóna 1 módban a középső AF-pontot fogja használni.
 • A beállítás törlődhet, amikor objektívet cserél.

[Automatikus fókusz6]

Elektronikus, teljesen kézi fókuszálás

Bizonyos objektívek esetén testre szabható az elektronikus élességállító gyűrűvel végzett kézi fókuszbeállítás művelete. A kompatibilis objektívekért látogasson el a Canon webhelyére ().

 • Letiltás

  A kézi fókuszbeállítás működése megfelel az [Objektív elektronikus MF] beállításnak.

 • Engedélyez

  A kézi fókusz beállítása mindig rendelkezésre áll, amikor a fényképezőgép be van kapcsolva.

Objektív elektronikus MF

Az elektronikus kézi fókusszal ellátott objektíveknél megadhatja, hogy hogyan történjen a kézi fókuszbeállítás a One-Shot AF használatával.

 • [] Tilt One-Shot után

  Az AF-műveletet követően a kézi fókuszbeállítás tiltva lesz.

 • [] One-Shot→engedélyezett

  Az AF-művelet után a exponálógombot félig lenyomva tartva lehet manuálisan módosítani a fókuszt.

 • [] One-Shot→enged. (nagyítás)

  Az AF-művelet után a exponálógombot félig lenyomva tartva lehet manuálisan módosítani a fókuszt. A fókuszban lévő terület felnagyításával és az objektív élességállító gyűrűjének elforgatásával manuálisan is beállíthatja a fókuszt.

 • [] Tilt AF módban

  A kézi fókuszbeállítás nem elérhető, ha az objektív fókuszmódkapcsolója AF állásban van.

Óvintézkedések

 • A [One-Shot→enged. (nagyítás)] lehetőség kiválasztása esetén előfordulhat, hogy a felvételkészítés után közvetlenül még akkor sem lehetséges a nagyítás, ha az exponálógomb félig történő lenyomása közben elforgatja az objektív élességállító gyűrűjét. Ilyen esetben a nagyításhoz engedje fel az exponálógombot, várja meg, amíg megjelenik a [Nagyítás vagy kicsinyítés] ikon, majd az objektív élességállító gyűrűjének elforgatása közben nyomja le félig az exponálógombot.

Megjegyzés

 • Az objektív kézi fókuszálásra vonatkozó műszaki adataival kapcsolatos részletekért tekintse meg az objektív kezelési kézikönyvét.

Élességállító gyűrű forgatása

Az RF objektívek élességállító gyűrűjének beállítások módosításához tartozó forgásiránya megfordítható.

 • [] Normál
 • [] Ellentétes irány

Az RF objektívek élességállító gyűrűjének érzékenysége

Beállíthatja az RF objektív élességállító gyűrűjének érzékenységét.

 • [] Változik a forg. seb.-gel

  Az élességállító gyűrű érzékenysége a forgatási sebességről függően változik.

 • [] Az elforgatás szöge számít

  A fókuszpozíció beállítás a elforgatása mértéke alapján, a forgatás sebességétől függetlenül történik.

Használat élességállító vagy vezérlőgyűrűként

Az élességállító gyűrű/vezérlőgyűrű működésének váltása a menüből.

Óvintézkedések

 • Ez a beállítás akkor érhető el, ha olyan kombinált fókuszgyűrűvel/vezérlőgyűrűvel ellátott objektívet használ, amelyen nem érhető el a két funkció közötti váltásra szolgáló kapcsoló.
 • Használat fókuszgyűrűként

  A gyűrű élességállító gyűrűként működik.

 • Használat vezérlőgyűrűként

  A gyűrű vezérlőgyűrűként működik.

Megjegyzés

 • A váltást a Gyorsvezérlés képernyőn is elvégezheti, ha ezt beállította a [Felvétel: Gyorsvezérlők testreszabása] () menüpontban.

[Automatikus fókusz2] (Videofelvétel esetén)

Servo AF használata videóhoz – sebesség

Ez a funkció akkor érhető el, ha az [Automatikus fókusz: Servo AF használata videóhoz] beállítás az [Enged] értékre van állítva.

Beállíthatja a Servo AF használata videóhoz funkcióra vonatkozó AF-sebességet és működési feltételeket. A funkció akkor engedélyezett, ha a videofelvétel közbeni lassú fókuszátmenetet támogató objektívet használ.*

 • Ha aktív

  A [Mindig bekapcs.] beállítás megadásával mindig az AF sebessége érvényesül a videofelvételeknél (a videofelvétel előtt és közben). A [Felvétel közben] beállítással az AF sebessége csak videók felvétele közben érvényesül.

 • AF sebesség

  A kívánt hatás eléréséhez az AF-sebesség (fókuszátmenet) a normál sebességtől (0) a lassúig hét, illetve gyors sebességnél két szintre állítható a videokészítés kívánt effektjének elérése érdekében.

* A videofelvétel közbeni lassú fókuszátmenetet támogató objektívek

A 2009-ben és azóta gyártott USM és STM objektívek kompatibilisek. Részletekért tekintse meg a Canon webhelyét ().

Óvintézkedések

 • Bizonyos objektívek esetén a sebesség akkor se változik, ha módosítja az AF sebességét.

Megjegyzés

 • Ha a funkció inaktív, az egyenértékű azzal, mintha az [AF sebesség] beállítást a [Normál (0)] lehetőségre állítaná.
 • A [Automatikus fókusz: Servo AF h. videóhoz seb.] lehetőségtől jobbra látható csillag (*) azt jelzi, hogy az alapértelmezett beállítás módosítva lett.

Servo AF használata videóhoz – követési érzékenység

A követési érzékenységet állíthatja be (egy és hét között), amely azokban az esetekben érzékelhető reakcióidőt jelenti, amikor a téma eltávolodik az AF-ponttól a Servo AF videóhoz funkció használata esetén, amikor zavaró objektumok haladnak el az AF-pontok előtt vagy amikor pásztázást végez.

Ez a funkció akkor érhető el, ha az [Automatikus fókusz: Servo AF használata videóhoz] beállítás az [Enged] értékre van állítva.

 • Gyenge: -3/-2/-1

  Ezzel a beállítással a fényképezőgép kisebb eséllyel kezd el másik témát követni, amikor a téma eltávolodik az AF-ponttól. Minél közelebb van a beállítás a mínusz (–) jelhez, annál kisebb az esély arra, hogy a fényképezőgép másik témát kezdjen követni. Akkor hatékony, ha meg szeretné akadályozni, hogy az AF-pontok hirtelen elkezdjenek követni egy nem kívánt témát a pásztázás során, vagy akkor, ha valami kitakarja a témát az AF-pont elől.

 • Érzékeny: +1/+2/+3

  Ezzel a beállítással a fényképezőgép gyorsabban reagál az AF-pontokat lefedő témák követésekor. Minél közelebb van a beállítás a (+) jelhez, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Akkor hasznos, ha olyan mozgó témát szeretne követni, amelynek fényképezőgéphez viszonyított távolsága változik, illetve ha gyorsan szeretne másik témára fókuszálni.

Megjegyzés

 • Ha a funkció inaktív, az egyenértékű azzal, mintha a [0] érték lenne beállítva.