Biztonsági tudnivalók

A termék biztonságos használatához feltétlenül olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Ha betartja az alábbi utasításokat, megelőzheti, hogy a termék felhasználóját vagy mást sérülés érjen.

FigyelmeztetésFIGYELEM:
Súlyos vagy halálos sérülés veszélyét jelzi.
 • A termék kisgyermekektől távol tartandó.

  A nyakra tekeredett szíj fulladást okozhat.

  A fényképezőgépek vagy részei vagy tartozékai lenyelve veszélyesek. Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.

 • A termékhez csak az ebben a Haladó használati útmutatóban meghatározott áramforrásokat használja.
 • Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a terméket.
 • Ne tegye ki a terméket erős ütésnek vagy rázkódásnak.
 • Ne érjen a hozzáférhetővé vált belső alkatrészekhez.
 • Szokatlan körülmények között, például füst vagy furcsa szag esetén, ne használja tovább a terméket.
 • Ne használjon szintetikus tisztítószert – például alkoholt, benzint vagy festékhígítót – a termék tisztításához.
 • Ne hagyja, hogy nedvesség érje a terméket. Ügyeljen, hogy ne kerüljön idegen tárgy vagy folyadék a termék belsejébe.
 • Ne használja a terméket gyúlékony gáz jelenlétében.

  Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.

 • Villámlások idején ne érjen a fali aljzatba csatlakoztatott termékhez.

  Ez áramütést okozhat.

 • Akkumulátortöltő vagy hálózati adapter használata esetén tartsa be a következő utasításokat.

  • Rendszeresen távolítsa el száraz ruhával a lerakódott port a tápcsatlakozóról és a hálózati csatlakozóaljzatról.
  • Nedves kézzel ne csatlakoztassa a terméket a tápellátáshoz, illetve ne bontsa a csatlakozását.
  • Ne használja a terméket, ha a tápcsatlakozó nincs teljesen beillesztve a hálózati aljzatba.
  • Ne hagyja, hogy a tápcsatlakozót és az érintkezőket szennyeződés érje, illetve fémtű vagy más fémtárgy érjen hozzájuk.
  • Vihar, villámlás esetén ne érjen a hálózati aljzathoz csatlakoztatott akkumulátortöltőhöz vagy hálózati adapterhez.
 • Ne csavarja a terméket ruhába vagy más anyagba a használat során vagy röviddel azután, amikor a termék még meleg.
 • Ne hagyja hosszabb ideig áramforráshoz csatlakoztatva a terméket.
 • Ne töltse az akkumulátorokat/akkumulátorcsomagokat 5 - 40 °C tartományon kívüli hőmérsékleten.

  Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.

 • Ne hagyja, hogy használat közben a termék hosszabb ideig a bőrének ugyanahhoz a részéhez érjen.

  Ez alacsony hőmérsékletű égést, például bőrpírt vagy hólyagosodást idézhet elő, még ha a termék nem is érződik forrónak.

 • Kapcsolja ki a terméket ott, ahol tilos a használata.

  Ellenkező esetben az elektromágneses hullámok hatása más berendezések hibás működését idézheti elő, sőt akár balesetet is okozhat.

ElőírásVIGYÁZAT:
Kövesse az alábbi figyelmeztetéseket. Ellenkező esetben testi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.
 • Ne nézzen hosszabb ideig a keresőbe.

  Ez a hányingerhez hasonló tüneteket válthat ki. Ilyen esetben azonnal hagyja abba a termék használatát, és pihenjen egy ideig, mielőtt folytatja a használatát.

 • Ne hagyja a terméket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

  A termék túlságosan felmelegedhet vagy lehűlhet, és ha valaki hozzáér, égési vagy más sérülést szenvedhet.

 • A szíj kizárólag testen történő hordásra szolgál. Ha a szíjat a hozzá rögzített termékkel együtt kampóra vagy más tárgyra akasztja, az kárt tehet a termékben. Emellett ne rázza a terméket, és ne tegye ki fokozott erőhatásnak.
 • Ne fejtsen ki nagy erőt az objektívre, és óvja az ütődéstől.

  Sérülést okozhat, vagy kárt tehet a termékben.

 • Ha rendellenes bőrreakció vagy -irritáció jelentkezik a termék használata során vagy után, kerülje a további használatot, és kérjen orvosi segítséget/tanácsot.
 • Hosszabb használat után ne érintse meg azonnal a kártyát.

  A kártya forró lehet, ami égési sérüléseket okozhat.

 • Használat közben ne érintse meg hosszabb ideig az érintkezőket vagy azok környékét, ha a csatlakozó fedele nyitva van.

  Ez alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat.