Alapvető műveletek

A kereső beállítása (dioptriakorrekció)

 1. Váltson megjelenítési módra.

  • A kereső használatához aktiválja azt a szeméhez tartva.
 2. Állítsa be a dioptriát.

  • Állítsa be nyitott képernyőnél.
  • Csúsztassa a dioptriakorrekciós csúszkát balra vagy jobbra a legélesebb kép eléréséhez a keresőben.

A fényképezőgép helyes tartása

Éles képek készítéséhez úgy tartsa a fényképezőgépet, hogy minimális legyen a fényképezőgép bemozdulása.

 • (1) Vízszintes fényképezés
 • (2) Függőleges fényképezés
 1. Tartsa határozottan a fényképezőgépet jobb kezével a fényképezőgép-markolatnál fogva.
 2. Bal kezével támassza meg alulról az objektívet.
 3. Pihentesse a jobb keze mutatóujját az exponálógombon.
 4. Karját és könyökét kissé szorítsa a testéhez.
 5. Stabil alapállás eléréséhez egyik lábát helyezze kissé a másik elé.
 6. Tartsa a fényképezőgépet az arca elé, és nézzen a keresőbe.

Exponálógomb

Az exponálógomb két lépésben nyomható le. Először lenyomható félig. Majd lenyomhatja teljesen.

Félig történő lenyomás

Ez a művelet aktiválja az automatikus fókuszbeállítást és az automatikus expozíciót, amely beállítja a záridőt és a rekeszértéket.

Az expozíciós érték (záridő és rekeszérték) 8 másodpercig jelenik meg a képernyőn ().

Teljes lenyomás

Ez a művelet kioldja a zárat, és elkészül a felvétel.

 • A fényképezőgép bemozdulásának megelőzése

  A kézben tartott készülék expozíció pillanatában történő elmozdulását a fényképezőgép bemozdulásának nevezzük. Ez elmosódott képeket eredményezhet. A készülék bemozdulásának megelőzése érdekében ügyeljen az alábbiakra:

  • Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, ahogy az látható A fényképezőgép helyes tartása című részben ismertetett módon.
  • Az automatikus fókuszáláshoz nyomja le félig az exponálógombot, majd lassan nyomja le teljesen a kép rögzítéséhez.

Megjegyzés

 • Ha az exponálógombot úgy nyomja le teljesen, hogy előzőleg nem nyomta le félig, illetve ha előbb félig, majd azonnal teljesen lenyomja azt, a fényképezőgép egy pillanatot vár a kép elkészítése előtt.
 • A menü kijelzése és képlejátszása közben is vissza lehet lépni felvételkész állapotba az exponálógomb félig történő lenyomásával.

Tárcsa

 • Figyelje a képernyőt, és forgassa el a Tárcsa tárcsát.

  • Ezzel a tárcsával választhatja ki a záridőt, a rekeszértéket stb.

Info gomb

Az INFO gomb minden egyes megnyomásával módosulnak a képernyőn megjelenő információk.

A következő példák továbbra is állóképrögzítési képernyőket ábrázolnak Programautomatika módban. A (3)-as példában egy elektronikus horizont vagy hisztogram jelenik meg.

Többfunkciójú gomb

Az ISO-érzékenységet a Többfunkciós gomb megnyomásával, majd a Tárcsa tárcsa elforgatásával állíthatja be ().