Egyedi funkciók beállítható elemei

A(z) [Egyedi funkciók] lapon saját preferenciái szerint konfigurálhatja a fényképezőgép funkcióit. Az alapértelmezéstől eltérő értékű beállítások kék színnel jelennek meg.

C.Fn1

Expozíciós lépésköz

1/2 lépésnyi növekményeket ad meg a záridőhöz, a rekeszértékhez, az expozíció-kompenzációhoz, az expozíciósorozathoz (AEB), vaku expozíció-kompenzációhoz stb.

 • 1/3: 1/3-érték

 • 1/2: 1/2-érték

Megjegyzés

 • A(z) [1/2-érték] lehetőség beállítása esetén az expozíciószint az alább látható módon jelenik meg.

ISO érzékenység lépésköz

A kézi ISO-érzékenység lépésközét teljes lépésközre módosíthatja.

 • 1/3: 1/3-érték
 • 1/1: 1-érték

Megjegyzés

 • Automatikus ISO-beállítás esetén az ISO-érzékenység még a(z) [1-érték] beállítás mellett is automatikusan 1/3 lépésenként kerül beállításra.

Érzék. mérésből/Auto. ISO

Beállíthatja az ISO-érzékenység mérési időzítő lejárta utáni állapotát a(z) Programautomatika/Záridő-előválasztás/Rekesz-előválasztás/Kézi expozíció/Bulb mód automatikus ISO-beállítással végzett műveletei esetén, amelyeknél a fényképezőgép a mérés vagy a mérési időzítő során módosította az ISO-érzékenységet.

 • Mérés után automatikus visszaállítás: Mérés után Auto. visszaáll.
 • Mérés után érzékenység megtartása: Mérés után érzék. megtartása

Sorozat autom. visszavonása

Beállíthatja, a készülék kikapcsolja az AEB és a fehéregyensúly-sorozat funkciót, amikor a tápkapcsolót Kikapcsolás állásba állítja.

 • ON: Enged
 • OFF: Tilt

Sorozat

Az AEB felvételsorozat és fehéregyensúly-sorozat módosítható.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Fehéregyensúly-sorozat
B/A irány M/G irány
0: Normál expozíció 0: Normál fehéregyensúly 0: Normál fehéregyensúly
−: Alulexponáltság −: Kék visszacsatolás −: Magenta visszacsatolás
+: Túlexponáltság +: Borostyán visszacsatolás +: Zöld visszacsatolás

Sorozatképek száma

Az AEB és fehéregyensúly-sorozat funkciókkal készített felvételek száma módosítható.

Ha a(z) [Sorozat] beállításnál a(z) [0, -, +] lehetőséget választja, a sorozatképek az alábbi táblázat szerint készülnek.

 • 3: 3 felvétel
 • 2: 2 felvétel
 • 5: 5 felvétel
 • 7: 7 felvétel
(1-es lépésköz)
1. felvétel 2. felvétel 3. felvétel 4. felvétel 5. felvétel 6. felvétel 7. felvétel
3: 3 felvétel Normál (0) –1 +1
2: 2 felvétel Normál (0) ±1
5: 5 felvétel Normál (0) –2 –1 +1 +2
7: 7 felvétel Normál (0) –3 –2 –1 +1 +2 +3

Megjegyzés

 • Ha a(z) [2 felvétel] beállítást adta meg, az AEB-tartomány beállításakor kiválaszthatja a + vagy a – oldalt. A fehéregyensúly-sorozat funkció használata esetén a második felvételt a B/A vagy az M/G negatív irányához igazítja a készülék.

Biztonsági eltolás

Ha a téma fényereje változik, és a normál expozíció nem érhető el az automatikus expozíció tartományában, a fényképezőgép a normál expozíció érdekében automatikusan módosítja a manuálisan megadott beállításokat. A(z) [Zársebesség/rekesznyílás] beállítás Záridő-előválasztás és Rekesz-előválasztás módra vonatkozik. A(z) [ISO-érzékenység] beállítás Programautomatika, Záridő-előválasztás és Rekesz-előválasztás módra vonatkozik.

 • OFF: Tilt
 • Tv/Av: Zársebesség/rekesznyílás
 • ISO: ISO-érzékenység

Megjegyzés

 • Még ha a(z) [Felvétel: ISO-érzékenység beállításai] menüpontban módosítja is a(z) [ISO érz. tart.] vagy [Minimális záridő] beállítást az alapértelmezett beállításhoz képest, a biztonsági eltolás felülírja ezt a beállítást, amennyiben arra a normál expozíció elérése érdekében szükség van.
 • Az ISO-érzékenység biztonsági eltolásának alsó és felső határértékét a(z) [Autom. tartomány] beállítás határozza meg (). Ha azonban a manuálisan beállított ISO-érzékenység meghaladja a(z) [Autom. tartomány] beállítás értékét, a biztonsági eltolás a manuálisan megadott ISO-érzékenységig fog hatni.
 • A biztonsági eltolás szükség esetén akkor is működésbe lép, ha a vaku használatban van.

C.Fn2

Ugyolyan exp. új rekesznél

A maximális rekeszérték csökkenhet (a legalacsonyabb f/szám növekedhet) Kézi expozíció módban (felvétel kézi expozícióval) manuálisan beállított ISO-érzékenység esetén (kivéve automatikus ISO esetén), ha (1) objektívet cserél, (2) konvertert csatlakoztat, vagy (3) változó maximális rekeszértékű zoom objektívet használ. Ez a funkció automatikusan az 1., 2. vagy 3. pont elvégzése előtti expozíció eléréséhez szükséges mértékben módosítja az ISO-érzékenységet vagy a záridőt (Tv-érték), így megakadályozza, hogy a felvétel alulexponált képet eredményezzen.

A(z) [ISO-érzékenység/Záridő] beállítás esetén a készülék automatikusan állítja be az ISO-érzékenységet az ISO-érzékenységtartományon belül. Ha az ISO-érzékenység módosításával nem érhető el normál expozíció, a készülék automatikusan beállítja a záridőt (Tv-érték).

 • OFF: Tilt
 • ISO: ISO-érzékenység
 • ISO/Tv: ISO-érzékenység/Záridő
 • Tv: Záridő

Óvintézkedések

 • Makroobjektív használata esetén nem reagál a tényleges rekeszérték képnagyításból eredő változására.
 • Nem érhető el az 1., 2. vagy 3. pont elvégzése előtti expozíció, ha a(z) [ISO-érzékenység] lehetőség van beállítva, és nem érhető el normál expozíció a(z) [ISO érz. tart.] beállításnál megadott ISO-érzékenységgel.
 • Nem érhető el az 1., 2. vagy 3. pont elvégzése előtti expozíció, ha a(z) [Záridő] lehetőség van beállítva, és az expozíció nem tartható fenn a(z) [Egyedi funkciók: Záridő-tartomány beállítása] beállításnál megadott záridővel.
 • A záridőt a készülék 1/8000-ra korlátozza, ha a(z) [Felvétel: Zármód] a(z) [Elektronikus] lehetőségre, a(z) [Ugyolyan exp. új rekesznél] beállítás pedig a(z) [Záridő] vagy a(z) [ISO-érzékenység/Záridő] lehetőségre van állítva.

Megjegyzés

 • A funkció a maximális f/szám (legkisebb rekeszérték) változásaira is reagál.
 • A készülék visszaállítja az eredeti expozícióbeállítást, ha az 1., 2. vagy 3. pontot a(z) [ISO-érzékenység], [ISO-érzékenység/Záridő] vagy [Záridő] beállítás mellett végzi el, és nem módosítja az ISO-érzékenységet, a záridőt vagy a rekeszértéket, mielőtt a fényképezőgépet visszaállítaná az 1., 2. vagy 3. pont elvégzése előtti állapotba.
 • Ha be van állítva a(z) [ISO-érzékenység], és az ISO-érzékenység bővített ISO-érzékenységre növekszik, az expozíció megtartása érdekében a záridő is változhat.

AE rögz. mér.mód fókusz után

Mindegyik mérési módnál megadhatja, hogy zárolni szeretné-e az expozíciót (AE-rögzítés), miután a témák fókuszba kerültek a One-Shot AF móddal. Az expozíció rögzítve lesz, ameddig Ön félig lenyomva tartja az exponálógombot. Válasszon mérési módot az AE-rögzítés funkcióhoz, és adjon hozzá egy pipa jelet [Ellenőrzés]. A beállítás tárolásához válassza a(z) [OK] lehetőséget.

Záridő-tartomány beállítása

Beállíthatja a záridőtartományt az egyes [Felvétel: Zármód] opciókhoz. Rugalmas előválasztás, Záridő-előválasztás és Kézi expozíció módban a meghatározott tartományon belül manuálisan állíthatja be a záridőt. Programautomatika és Rekesz-előválasztás módban, valamint [AUTO] záridővel használt Rugalmas előválasztás módban a záridő beállítása automatikusan történik a meghatározott tartományon belül (kivéve videofelvétel esetén). A beállítás tárolásához válassza a(z) [OK] lehetőséget.

 • Mech. redőny / Elektr. 1.redőny

  • Leghosszabb idő: 30 mp és 1/2000 mp közötti tartományban állítható be.
  • Legrövidebb idő: 1/4000 mp és 15 mp közötti tartományban állítható be.
 • Elektronikus

  • Leghosszabb idő: 30 mp és 1/8000 mp közötti tartományban állítható be.
  • Legrövidebb idő: 1/16 000* és 15 mp közötti tartományban állítható be.

   A(z) [Gyors folyamatos felvétel plusz] érték beállítása esetén: 1/4000 mp

Óvintézkedések

 • A záridőt a készülék 1/4000-ra korlátozza, ha a(z) [Felvétel: Zármód] a(z) [Elektronikus] lehetőségre, a(z) [Felvétel: Felvételkészítési mód] beállítás pedig [Gyors folyamatos felvétel plusz] lehetőségre van állítva.

Rekeszny.-tart. beállítása

Beállíthatja a rekeszérték tartományát. Rugalmas előválasztás, Rekesz-előválasztás, Kézi expozíció és Bulb módban a meghatározott tartományon belül manuálisan állíthatja be a rekeszértéket. Programautomatika és Záridő-előválasztás módban, valamint [AUTO] záridővel használt Rugalmas előválasztás módban a rekeszérték beállítása automatikusan történik a meghatározott tartományon belül. A beállítás tárolásához válassza a(z) [OK] lehetőséget.

 • Max. rekesz

  f/1.0 és f/64 közötti tartományban állítható be.

 • Min. rekesz

  f/91 és f/1.4 közötti tartományban állítható be.

Megjegyzés

 • Az elérhető rekeszérték-tartomány az objektív maximális és minimális rekeszértékétől függ.

C.Fn3

irány Tv/Av beállításához

A tárcsa záridő és rekeszérték beállításához tartozó forgásiránya megfordítható.

Kézi expozíció felvételkészítési módban a(z) Főtárcsa és Gyorsvezérlő tárcsa tárcsák forgásirányának a módosítására szolgál, míg más felvételi módokban csak a(z) Főtárcsa tárcsára van hatással. A(z) Gyorsvezérlő tárcsa tárcsa iránya Kézi expozíció módban megegyezik az expozíciókompenzáció beállításához használt iránnyal Programautomatika, Záridő-előválasztás és Rekesz-előválasztás módban.

 • Normál: Normál
 • Ellentétes irány: Ellentétes irány

irány Tv/Av beállításához

Az RF-objektív és objektívadapter vezérlőgyűrűjének záridő és rekeszérték beállításához tartozó forgásiránya megfordítható.

 • Normál: Normál
 • Ellentétes irány: Ellentétes irány

/ váltás felvétel közb.

A főtárcsához és a gyorsvezérlő tárcsához hozzárendelt funkciók felcserélhetők.

 • OFF: Tilt
 • ON: Enged

Gombok testreszabása

Az egyszerű használat érdekében a fényképezőgép gombjaihoz hozzárendelheti az Ön által gyakran használt funkciókat. Azonos gombhoz különböző funkciók is beállíthatók, attól függően, hogy fénykép vagy videó rögzítése van-e folyamatban.

 1. Válassza a(z) [Egyedi funkciók: Gombok testreszabása] lehetőséget.

 2. Válasszon ki egy fényképezőgép-vezérlőt.

 3. Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót.

  • A beállításhoz nyomja meg a(z) Gyorsvezérlés/Beállítás gombot.
  • A képernyő bal alsó sarkában [INFORészletbeáll.] címkével ellátott funkciókhoz speciális beállításokat konfigurálhat a(z) INFO gomb megnyomásával.

Megjegyzés

 • A(z) [Egyedi funkciók: Gombok testreszabása] beállításai a(z) [Egyedi funkciók: Minden C.Fn törlése] parancs kiválasztása esetén sem törlődnek. A beállítás törléséhez válassza a(z) [Egyedi funkciók: Egyéni beállítások törlése] lehetőséget.

Testreszabható funkciók

AF

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Félig lenyomott exponálógomb Videofelvétel gomb AF-ON AE-rögzítés gomb AF-pont gomb Mélységélesség-előnézet gomb Objektívkioldó gomb Többfunkciójú gomb SET gomb Fel gomb Le gomb Bal gomb Jobb gomb Többfunkciós vezérlő
Mérés és AF-indítás: Mérés és AF-indítás
- - - - - - - - -
AF-stop: AF-stop
- - - - - - - -
AF-pont kiválasztása: AF-pont választása
- -
AF-pont közvetlen választása: AF-pont közvetlen választása
- - - - - - - - -
AF-pont középre állítása: AF-pont középre állítása
- -
Követés elindítása/megállítása: Követés indítása/leállítása
- ●*4 -
One-Shot AF/Servo AF: One-Shot AF Servo AF*1
- -
Szemérzékelő AF: Szemérzékelő AF*1
- - - - - - - - - -
Szemérzékelés: Szemérzékelés
- -
Kontúrkiemelés: Kontúrkiemelés
- -
Fókusz segéd: Fókusz segéd
- -
Felvételkészítési módok: Felv.kész mód*1
- ●*2 -

1: Nem rendelhető hozzá videofelvétel közben elérhető funkcióként.

2: Állóképek rögzítésénél alapértelmezett.

4: Videofelvételnél alapértelmezett.

Expozíció

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Félig lenyomott exponálógomb Videofelvétel gomb AF-ON AE-rögzítés gomb AF-pont gomb Mélységélesség-előnézet gomb Objektívkioldó gomb Többfunkciójú gomb SET gomb Fel gomb Le gomb Bal gomb Jobb gomb Többfunkciós vezérlő
Mérés indítása: Mérés indítása
- - - - - - - - - - - - -
AE-rögzítés: AE-rögzítés
- - - - - - - -
AE-rögzítés (nyomva tartás): AE-rögzítés (ny. tart)
- ●*4 - - - - - - -
AE-rögzítés, AF-stop: AE-rögzítés, AF-stop
- - - - - - - -
AE-rögzítés (gomb lenyomva): AE-rögzítés (gomb lenyomva)*1
- - - - - - - - - - - - -
AE-rögzítés / FE-rögzítés: AE-rögzítés/FE-rögzítés*1
- ●*3 - - - - - - -
AE-rögzítés kioldása: AE-rögzítés feloldás
- - - - - - - -
Expozíciókompenzáció (gomb nyomva tartása, főtárcsa forgatása): Exp.komp.(gombot nyomva forg:)
- - - - - - - - -
ISO: ISO-érzékenység
- -
ISO-érzékenység beállítása (gomb nyomva tartása, főtárcsa forgatása): ISOérz.beáll.(gmbny.t.,for.)
- - - - - - - - -
Vaku: Vaku villantás*1
- ●*3 -
FE-rögzítés: FE-rögzítés*1
- - - - - - - -

1: Nem rendelhető hozzá videofelvétel közben elérhető funkcióként.

3: Állóképek rögzítésénél alapértelmezett.

4: Videofelvételnél alapértelmezett.

Kép

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Félig lenyomott exponálógomb Videofelvétel gomb AF-ON AE-rögzítés gomb AF-pont gomb Mélységélesség-előnézet gomb Objektívkioldó gomb Többfunkciójú gomb SET gomb Fel gomb Le gomb Bal gomb Jobb gomb Többfunkciós vezérlő
Képminőség: Képminőség*1
- -
Képminőség-beállítás egy gombnyomással: Képminőség beáll. egy gombny.*1
- -
Képminőség egy gombnyomással (nyomva tartás): Képmin. egy gombny. (ny. tart)*1
- -
Állóképek képaránya: Állókép képarány*1
- -
Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás): Auto Lighting Optimizer/Auto Lighting Optimizer (Auto megvilágítás optimalizálás): Auto megvil. optimalizálás
- -
Fehéregyensúly: Fehéregyensúly
- -
Képstílus kiválasztása: Képstílus
- -
RAW-sorozatfelvétel: RAW sorozatk. mód*1
- -
Védelem: Védelem
- - - - - - - -
Értékelés: Értékelés
- - - - - - - -
Mappa kiválasztása: Mappa kiválasztása
- -

1: Nem rendelhető hozzá videofelvétel közben elérhető funkcióként.

Videók

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Félig lenyomott exponálógomb Videofelvétel gomb AF-ON AE-rögzítés gomb AF-pont gomb Mélységélesség-előnézet gomb Objektívkioldó gomb Többfunkciójú gomb SET gomb Fel gomb Le gomb Bal gomb Jobb gomb Többfunkciós vezérlő
Zebra: Zebra*2
- - -
Videók: Videofelvétel
- - - - - - -
A Servo AF használata videóhoz funkció szüneteltetése: Szünet. Servo AF hasz. videóhoz
- ●*4 -
Digitális zoom: Digitális zoom*2
- - -

2: Nem rendelhető hozzá állóképfelvétel közben elérhető funkcióként.

4: Videofelvételnél alapértelmezett.

Művelet

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Félig lenyomott exponálógomb Videofelvétel gomb AF-ON AE-rögzítés gomb AF-pont gomb Mélységélesség-előnézet gomb Objektívkioldó gomb Többfunkciójú gomb SET gomb Fel gomb Le gomb Bal gomb Jobb gomb Többfunkciós vezérlő
Vaku funkcióbeállítások: Vaku funkcióbeállítások*1
- -
Tárcsa-funkcióbeállítások: Tárcsafunkció beállítások
- -
Mélységélesség-előnézet: Mélységélességi előnézet*1
- - ●*3 - - - - - -
A kiválasztott elem nullázása Fv módban: A kivál. elem nullázása Fv módban*1
- -
Tv/Av/expozíció/ISO nullázása Fv módban: Tv/Av//ISO nullázása Fv módban*1
- ●*3 -
Gyorsvezérlés képernyő: Gyorsvezérlés képernyő*1
- -
Nagyítás vagy kicsinyítés: Nagyítás/kicsinyítés
- -
Képlejátszás: Kép visszajátszása
- -
Képek nagyítása lejátszás közben: Képek nagyítása lejátszás közben
- -
Menü kijelzése: Menü kijelzése
- -
Érintéses kioldás: Enged: Érint. kiold.*1
- -
Mappa létrehozása: Új mappa*1
- -
Optikaikereső-szimuláció: Opt.ker.szimulác.*1
- -
Képernyő fényerejének maximalizálása (ideiglenesen): Maxim. képernyőfényerő (ideigl.)
- -
Kikapcsolás: Kikapcsolás
- - - - - - -
Képernyő ki: Képernyő kikapcs.
- -
Csendes zárműködés: Csendes zár funkció*1
- -
Váltás a fókusz-/vezérlőgyűrű között: Fókusz-/vezérlőgyűrű váltás
- -
Váltás a kereső/képernyő között: Kereső/képernyő váltás
- -
Vezeték nélküli funkciók: Wi-Fi/Bluetooth kapcsolat
- -
Nincs funkció (tiltva): Nincs funkció (tiltva)
- ●*4 ●*4

1: Nem rendelhető hozzá videofelvétel közben elérhető funkcióként.

3: Állóképek rögzítésénél alapértelmezett.

4: Videofelvételnél alapértelmezett.

Megjegyzés

 • [Objektívkioldó gomb]: Az Image Stabilizer (Képstabilizátor) funkcióval ellátott szuper teleobjektívek „AF-stop” vagy „Objektívfunkció” gombja.

Tárcsák testreszabása

A(z) Főtárcsa, Gyorsvezérlő tárcsa és Vezérlőgyűrű tárcsához gyakran használt funkciókat társíthat.

 1. Válassza a(z) [Egyedi funkciók: Tárcsák testreszabása] lehetőséget.

 2. Válasszon ki egy fényképezőgép-vezérlőt.

 3. Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót.

  • A beállításhoz nyomja meg a(z) Gyorsvezérlés/Beállítás gombot.

Megjegyzés

 • A(z) [Egyedi funkciók: Tárcsák testreszabása] beállításai a(z) [Egyedi funkciók: Minden C.Fn törlése] parancs kiválasztása esetén sem törlődnek. A beállítás törléséhez válassza a(z) [Egyedi funkciók: Egyéni beállítások törlése] lehetőséget.
 • A(z) [Egyedi funkciók: / váltás felvétel közb.] [Enged] lehetőségre való átállítása módosítja a hozzárendelhető funkciókat is.

A tárcsákhoz elérhető funkciók

●: Alapértelmezett ○: Testreszabható
Funkció Főtárcsa Gyorsvezérlő tárcsa Vezérlőgyűrű
Válassza ki az AF-területet AF-terület választása
AF-terület (mérés gomb nyomva tartása) AF-terület (mérés gomb nyom.)
Záridő módosítása Zársebesség módosítása
Rekeszérték módosítása Rekeszérték módosítása
Expozíciókompenzáció Expozíciókompenzáció
ISO ISO-érzékenység beállítása
Záridő módosítása (mérés gomb nyomva tartása) Zárseb. módos. (mérés gomb nyom.)
Rekeszérték módosítása (mérés gomb nyomva tartása) Rekesz módos. (mérés gomb nyom.)
Expozíciókompenzáció (gomb nyomva tartása, főtárcsa forgatása) Expozíciókomp. (mérés gomb nyom.)
ISO-érzékenység beállítása (gomb nyomva tartása, főtárcsa forgatása) ISO-érz. beáll. (mérés gomb nyom.)
Vaku-expozíciókompenzáció (mérés gomb nyomva tartása) Vaku exp.komp. (mérés gomb nyom.)
Záridő beállítása M módban Záridő beállítása M módban
Rekeszérték beállítása M módban Rekesznyíl. beállítása M módban
Fehéregyensúly kiválasztása FE kiválasztása
Színhőmérséklet kiválasztása Színhőmérséklet választása
Képstílus kiválasztása Képstílus
WB kiválasztása (mérés gomb nyomva tartása közben) FE választása (mérés gomb nyom.)
Színhőmérséklet (mérés gomb megnyomása) Színhőmérs. (mérés gomb nyom.)
Képstílus kiválasztása (mérés gomb nyomva tartása) Kiválasztás (mérés gomb nyom.)
Nincs funkció (tiltva) Nincs funkció (tiltva)

Megjegyzés

 • Vezérlőgyűrű: Az RF-objektívek és adapterek vezérlőgyűrűje.

Egyéni beállítások törlése

 1. Válassza a(z) [Egyedi funkciók: Egyéni beállítások törlése] lehetőséget.

 2. Válassza a(z) [OK] lehetőséget.

  • A(z) [Gombok testreszabása] és a(z) [Tárcsák testreszabása] beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékekre.

C.Fn4

Vágási adatok hozzáadása

A vágási adatok hozzáadásával a beállított képaránynak megfelelő függőleges vonalak jelennek meg a felvétel képén, ezáltal úgy komponálhatja meg a felvételt, mintha közepes vagy nagy formátumú fényképezőgéppel (6×6 cm, 4×5 hüvelyk stb.) fényképezne.

A félvétel elkészítésekor a kártyára rögzített képek megvágása helyett a fényképezőgép képarány-információkkal látja el a képeket a Digital Photo Professional szoftverben (EOS szoftver) történő képkivágáshoz.

A képeket a számítógépére importálva a Digital Photo Professional használatával egyszerűen kivághatja a képeket a felvételkészítés időpontjában beállított képaránynak megfelelően.

 • OFF: Tilt
 • 6:6: 6:6-os képarány
 • 3:4: 3:4-es képarány
 • 4:5: 4:5-ös képarány
 • 6:7: 6:7-es képarány
 • 5:6: 10:12-es képarány
 • 5:7: 5:7-es képarány

Óvintézkedések

 • A vágási adatok hozzáadására csak akkor van lehetőség, ha a(z) [Felvétel: Állókép képarány] beállítás a(z) [3:2] lehetőségre van állítva.
 • A JPEG- és HEIF-képeket a készülék nem a levágott mérettel menti, ha a fényképezőgéppel képkivágási adatokat tartalmazó RAW-képeket dolgoz fel (). Ebben az esetben a RAW-képfeldolgozás vágási adatokat tartalmazó JPEG- vagy HEIF-képeket eredményez.

Megjegyzés

 • A képernyőn a megadott képaránynak megfelelő függőleges vonalak jelennek meg.

Alapért. Törlési opc.

Ezzel a funkcióval a képlejátszása vagy megjelenítése során a(z) Törlés gombbal elérhető törlés menü () alapértelmezett beállítását választhatja ki.

A(z) [Mégse] lehetőségen kívül bármelyik opció kiválasztása esetén a(z) Gyorsvezérlés/Beállítás gomb megnyomásával gyorsan törölheti a képeket.

 • Mégse: [Mégse] alapértelmezett
 • Törlés: [Törlés] alapértelmezett
 • RAW: [törlése] kiválasztva
 • J/H: [Nem törlése] kivál.va

Óvintézkedések

 • Ha nem a(z) [Mégse] lehetőséget választja, ügyeljen arra, hogy nehogy véletlenül törölje a képeket.

Zárkioldás objektív nélkül

Beállíthatja, hogy az állóképek és videók felvétele elvégezhető legyen-e, ha a fényképezőgépen nincs objektív.

 • OFF: Tilt
 • ON: Enged

Kikapcs.kor objek. behúzása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan behúzza-e a fogaskerék-hajtású STM-objektíveket (pl. RF35mm F1.8 Macro IS STM), amikor a fényképezőgép tápkapcsolóját Kikapcsolás állásba állítják.

 • ON: Enged
 • OFF: Tilt

Óvintézkedések

 • Automatikus kikapcsolás esetén az objektív nem húzódik be, akármilyen beállítást adott meg.
 • Az objektív leválasztása előtt győződjön meg róla, hogy az be van-e húzva.

Megjegyzés

 • A(z) [Enged] lehetőség kiválasztása után, ez a funkció a fényképezőgép vagy az objektív fókuszmódkapcsolójának állásától (AF vagy MF) függetlenül lép életbe.

C.Fn5

Minden C.Fn törlése

A(z) [Egyedi funkciók: Minden C.Fn törlése] művelet kiválasztása a(z) [Gombok testreszabása] és [Tárcsák testreszabása] beállításon kívül minden egyedi funkciót töröl.

Megjegyzés

 • A(z) [Egyedi funkciók: Gombok testreszabása] és [Egyedi funkciók: Tárcsák testreszabása] lehetőséggel konfigurált beállítások törléséhez válassza a(z) [Egyedi funkciók: Egyéni beállítások törlése] elemet.