Fókuszsorozat

A fókuszsorozat funkcióval úgy végezhet folyamatos felvételt, hogy a fókusztávolság automatikusan változik minden felvétel után. Ezek a képek lehetővé teszik, hogy egyetlen fókuszban lévő képet hozzon létre nagy mélységélességgel. A komponálás egy olyan alkalmazással is lehetséges, amely támogatja a mélységkomponálást, például a Digital Photo Professional (EOS szoftver) segítségével.

 1. Válassza a(z) [Felvétel: Fókuszsorozat] lehetőséget.

 2. Állítsa be a(z) [Fókuszsorozat] lehetőséget.

  • Válassza a(z) [Enged] lehetőséget.
 3. Állítsa be a(z) [Felvételek száma] lehetőséget.

  • Adja meg a felvételenként rögzítendő képek számát.
  • A következő tartományban állítható be: [2]–[999].
 4. Állítsa be a(z) [Fókusz lépésköz] lehetőséget.

  • Adja meg, hogy mennyire szeretné eltolni a fókuszt. Ez az összeg automatikusan módosul a felvétel közbeni rekeszérték alapján.

   A nagyobb rekeszértékek növelik a fókuszeltolást, így a fókuszsorozat szélesebb tartományt fed azonos fókuszlépésköz és felvételszám esetén.

  • A beállítások megadását követően nyomja meg a(z) Gyorsvezérlés/Beállítás gombot.
 5. Állítsa be a(z) [Expozíció simítása] lehetőséget.

  • Fókuszsorozat közben kompenzálhatja a kép fényerejének változását, ha a(z) [Enged] értéket választja, így a fényképezőgép kompenzálni tudja a megjelenített és a tényleges rekeszérték (effektív f/szám) közötti különbséget, amely a fókuszpozíció függvényében változik.
  • Ha nem kívánja kompenzálni a kép fényerejének a változását a fókuszsorozat készítése során, válassza a(z) [Tilt] lehetőséget. Ezt az opciót a rögzített képek mélységkomponálásától eltérő célokra használhatja olyan alkalmazásokban, mint például a DPP.
 6. Állítsa be a(z) [Mélységi kompozit] lehetőséget.

  • A kamerán belüli mélységkomponáláshoz válassza a(z) [Enged] lehetőséget. A rendszer mind a mélységkomponált képet, mind a forrásképeket elmenti.
  • Ha nem szeretne fényképezőn belüli mélységkomponálást végezni, válassza a(z) [Tilt] lehetőséget. A rendszer csak a rögzített képeket menti el.
 7. Állítsa be a(z) [Kiv. mélys.kompoz.] lehetőséget.

  • Ha a megfelelő látószöggel nem rendelkező képeket képkivágással szeretné előkészíteni a komponáláshoz való igazításhoz a látószög korrekciója érdekében, válassza a(z) [Enged] lehetőséget a komponálás előtti képkivágáshoz.
  • Ha nem szeretné megvágni ezeket a képeket, válassza a(z) [Tilt] lehetőséget. Ebben az esetben a megfelelő látószöggel nem rendelkező területeket fekete keret fedi a mentett képeken. A képeket manuálisan kivághatja, vagy szükség szerint szerkesztheti.
 8. Végezze el a felvételt.

  • Ha új mappába szeretné menteni a felvételeit, koppintson a(z) [Mappa létrehozása] lehetőségre, majd válassza a(z) [OK] elemet.
  • Fókuszáljon a kívánt fókusztartomány közelebbi végére, majd nyomja le teljesen az exponálógombot.
  • A felvétel indulásakor engedje ki az exponálógombot.
  • A fényképezőgép folyamatosan készíti a felvételeket, a fókuszpozíció eltolásával a legnagyobb érték felé.
  • A felvételkészítés akkor fejeződik be, amikor elkészül a megadott számú kép, illetve eléri a fókusztartomány túlsó végét.
  • A felvételkészítés törléséhez nyomja le újra teljesen az exponálógombot.

Óvintézkedések

 • A fókuszsorozat ideálisan állóképek készítéséhez, állvánnyal használandó.
 • A szélesebb látószöggel való fényképezés javasolt. A mélység beállítását követően szükség esetén kivághatja a képet.
 • A funkcióval kompatibilis objektívekkel kapcsolatos részletekért látogasson el a Canon () webhelyére.
 • A megfelelő [Fókusz lépésköz] beállítások a témától függően eltérőek lehetnek. A nem megfelelő [Fókusz lépésköz] beállítás egyenetlenséget okozhat a kompozik képeknél, illetve a több felvétel készítése miatt meghosszabbíthatja a felvételi időt. A megfelelő [Fókusz lépésköz] beállítás meghatározása érdekében készítsen néhány próbafelvételt.
 • Vaku használatára nincs lehetőség.
 • A villódzó fénynél készített felvételek esetén a kép egyenetlen lehet. Ilyenkor jobb eredmények érhetők el alacsonyabb záridő megadásával.
 • A fókuszsorozat nem áll rendelkezésre, ha a fényképezőgép kézi fókuszra van állítva ().
 • A folyamatban lévő felvételkészítés leállítása expozíciós problémákat okozhat az utolsó képnél. Kerülje az utolsó kép használatát, ha kombinálja a képeket a Digital Photo Professional szoftverben.
 • A fókuszsorozat funkció használata esetén a maximális záridő 1/8000 mp.
 • A mélységkomponáló kikapcsol, ha felnyitja az kártyanyílás/akkumulátorrekesz fedelét, vagy ha a fennmaradó akkumulátorkapacitás túlságosan lecsökken. A kikapcsolás után a rendszer nem menti a komponált képeket.
 • A mélységkomponálás sikertelen lehet mintás (például rácsos vagy csíkos), valamint sík és egyenletes képek esetén.
 • Több felvétel készítésekor állítsa a fókuszpontot közelebbre, majd fokozatosan távolabbra.
 • A túl nagy távolság a fókuszpozíció több felvétel közötti mozgatásakor egyenetlenségeket okozhat a mélységkomponált képeken, de akár meg is hiúsulhat a komponálás.
 • A mélységkomponálás nem mozgó témákhoz készült. Ezért a mozgó témák felvétele megakadályozhatja a hatékony kompozíciót.
 • A több témát tartalmazó képek mélységkomponálása meghiúsulhat, ha a felvételeket például úgy állítja össze, hogy a témák távol vannak egymástól.
 • A folyamatban lévő mélységkomponálás elvetéséhez nyomja meg a(z) INFO gombot. A kikapcsolással törli a komponált képet, de megtartja az összes forrásképet.
 • A mélységkomponálás során a fényképezőgép kiválasztja és kombinálja a felvételek optimális képeit. A kompozit kép létrehozásához a rendszer nem kombinálja az összes felvételt.

Megjegyzés

 • Javasoljuk, hogy használjon állványt, távkioldót (külön kapható, ) vagy vezeték nélküli távirányítót (külön kapható, ).
 • A legjobb eredmények érdekében állítsa a rekeszértéket f/5.6–11 értékre a felvételkészítés előtt.
 • Az első felvétel körülményei határozzák meg az olyan részleteket, mint a záridő, a rekeszérték vagy az ISO-érzékenység.
 • A(z) [Felvétel: Fókuszsorozat] visszaáll a(z) [Tilt] értékre, ha a tápkapcsolót Kikapcsolás állásba állítja.

A mélységkomponálás képminőségi beállítása és a mentett képek

Forrásképek*1 Kompozit kép
Képminőség Csak RAW (Kompakt RAW) RAW JPEG/HEIF*2
Csak JPEG/HEIF*3 JPEG/HEIF JPEG/HEIF
RAW (Kompakt RAW) + JPEG/HEIF*3 RAW (Kompakt RAW) + JPEG/HEIF JPEG/HEIF

1. Több rögzített kép

2. A kompozit képek képminősége FinomNagy RAW (Kompakt RAW) beállítás esetén.

3. FinomKözepes/NormálKözepes/FinomKicsi 1/NormálKicsi 1/Kicsi 2 képminőség nem érhető el. A beállítások úgy vannak meghatározva, hogy a kapott kép FinomNagy FinomKözepes/FinomKicsi 1/Kicsi 2 esetén vagy NormálNagy NormálKözepes/NormálKicsi 1 esetén.

Megjegyzés

 • A rendszer JPEG- vagy HEIF-képként menti a kompozit képeket. Kompozit RAW-képek nem készülnek.