Biztonsági tudnivalók

A termék biztonságos használata érdekében feltétlenül olvassa el az alábbi utasításokat.

A termék kezelőjének vagy más személyek sérüléseinek elkerülése érdekében mindig kövesse az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉSFIGYELMEZTETÉS:
Súlyos sérülés vagy halálos veszély lehetőségét jelzi.
 • Az akkumulátorokat kisgyermekektől tartsa távol.
 • Csak az ebben a kezelési kézikönyvben meghatározott tápforrást használja.
 • Ne szerelje szét vagy alakítsa át a terméket.
 • Ne tegye ki a terméket erős ütődésnek vagy rázkódásnak.
 • Ne érintsen meg semmilyen kilátszó belső alkatrészt.
 • Szokatlan körülmények esetén, például ha füstöt vagy furcsa szagot érzékel, azonnal hagyja abba a termék használatát.
 • Ne használjon szerves oldószereket – például alkoholt, benzint vagy hígítót – a termék tisztításához.
 • Ügyeljen arra, hogy a termék ne legyen nedves. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön idegen tárgy vagy folyadék a termék belsejébe.
 • Ne használja a terméket gyúlékony gázok jelenlétében.

  Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.

 • Ne érintse meg az elektromos aljzathoz csatlakozó készüléket villámmal kísért viharok közben.

  Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.

 • A kereskedelmi forgalomban kapható akkumulátorok vagy a mellékelt akkumulátoregységek használata során tartsa be a következő utasításokat.

  • Az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket csak az adott termékhez használja.
  • Ne fűtse az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket, és ne tegye ki tűz hatásának őket.
  • Ne töltse fel az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket nem megfelelő akkumulátortöltővel.
  • Ügyeljen arra, hogy szennyeződés, illetve hajtű vagy más fémtárgyak ne kerüljenek érintkezésbe az érintkezőkkel.
  • Ne használjon szivárgó akkumulátorokat/akkumulátoregységeket.
  • Mielőtt eltávolítaná az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket, szigetelőszalaggal vagy más módon szigetelje le az érintkezőket.

  Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.

  Ha az akkumulátor/akkumulátoregység szivárog, és az anyag hozzáér a bőréhez vagy ruházatához, folyó vízzel alaposan öblítse le az érintett területet. Ha a szemébe kerül, öblítse kis alaposan bő, tiszta csapvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

 • Mindig tartsa be a következő utasításokat akkumulátortöltő használata esetén.

  • Rendszeresen távolítsa el a felgyülemlett port a tápcsatlakozóról és az elektromos aljzatról egy száraz kendő segítségével.
  • Ne dugja be vagy húzza ki a készüléket nedves kézzel.
  • Ne használja a készüléket, amennyiben a tápcsatlakozó nincs teljes mértékben bedugva az elektromos aljzatba.
  • Ne tegye ki a tápcsatlakozót és a csatlakozókat por hatásának, és ne hagyja, hogy fémtűkkel vagy fémtárgyakkal kerüljenek érintkezésbe.
  • Ne érintse meg az akkumulátortöltőt vagy az elektromos aljzathoz csatlakozó hálózati adaptert villámmal kísért viharok közben.
  • Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ne sértse meg, törje meg, illetve módosítsa a tápkábelt.
  • Ne tekerje a készüléket ruhába vagy más anyagba olyankor, amikor az használatban van, illetve röviddel a használat után, amennyiben a készülék még meleg.
  • Ne hagyja bedugva a tápforrásba a készüléket hosszabb időn keresztül.
  • Ne töltse az akkumulátorokat/akkumulátoregységeket az 5–40 °C-os hőmérséklet-tartományon kívül.

  Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.

 • Ne hagyja, hogy a termék a használat során hosszabb ideig a bőrének ugyanahhoz a részéhez érjen.

  Ez alacsony hőmérsékletű égéseket, többek között bőrpírt vagy hólyagosodást okozhat, még ha a termék nem is érződik forrónak.

 • Kövesse a készülék kikapcsolására utaló jelzéseket, ha a terméket olyan helyeken használja, ahol tiltják a használatát.

  Ha nem így tesz, az a további berendezések hibás működéséhez vezethet az elektromágneses hullámok hatása miatt, és ez akár balesetet is okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEKÓVINTÉZKEDÉSEK:
Mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. A figyelmeztetések be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
 • Senki szeméhez közel ne villantsa a vakut.

  Ezzel szemsérülést okozhat.

 • A vaku a használata során erősen felhevül. Fényképezés közben tartsa távol az ujjait vagy más testrészeit, illetve egyéb tárgyakat a vakutól.

  Ez sérüléshez vagy a vaku hibás működéséhez vezethet.

 • Ne hagyja a terméket olyan helyen, ahol nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek van kitéve.

  A termék nagyon felmelegedhet/lehűlhet, és megérintésekor égési vagy más sérülést okozhat.

 • Ne érintse meg a termék belső alkatrészeit.

  Ez sérülést okozhat.