Poslije ispisivanja

 1. Isključite SELPHY () i izvadite memorijsku karticu ili USB flash memoriju.

 2. Odspojite kabel napajanja s električne utičnice i odspojite adapter s priključnice pisača SELPHY.

  • Ako je kompaktni adapter za napajanje vruć, pričekajte dok se ne ohladi, a zatim ga spremite.
  • Ako je baterija pričvršćena, izvadite je.
 3. Uklonite kasetu za papir te zatvorite poklopac pretinca kasete za papir. Ostavite preostali papir u kaseti i spremite je na tamno, hladno i suho mjesto bez prašine.

  • Kasetu s tintom ostavite u pisaču SELPHY.
  • Držite SELPHY u vodoravnom položaju, daleko od sunčeve svjetlosti i prašine. Prašina i nečistoća u pisaču mogu uzrokovati bijele linije na fotografijama ili oštećenje pisača.

Oprez

 • Dodatne kasete s tintom spremite u originalnu ambalažu ili u vrećicu, dalje od sunčeva svjetla i prašine.
 • Neiskorišteni papir ili kasete s tintom spremite u njihovim neotvorenim ambalažama, dalje od izvora svjetla.