Ispisivanje iz macOS-a

Možete ispisivati s računala uporabom AirPrinta.

 1. Uključite SELPHY i računalo.

 2. Za spajanje pisača SELPHY s računalom upotrijebite USB kabel.

Koraci na računalu

 1. U izborniku [System Preferences / Postavke sustava] otvorite [Printers & Scanners / Pisači i skeneri] ili [Print & Scan / Ispisivanje i skeniranje].

 2. Kliknite na [+] ispod popisa.

 3. Odaberite [Canon SELPHY CP1500].

 4. Kliknite na [Add/Dodavanje].

 5. Otvorite dijaloški okvir za ispis.

  • Pokrenite foto softver, odaberite slike za ispis i otvorite dijaloški okvir za ispis.
  • Odaberite [Canon SELPHY CP1500] kao odredišni pisač.
 6. Odaberite opcije ispisa.

  • Podesite format papira, orijentaciju i broj primjeraka.
  • Odaberite jedan od ovih formata papira.
  • Opis formata papira Format papira
   L Size / Format L 89×119 mm
   P Size / Format P Dopisnica
   C Size / Format C 54×86 mm
 7. Ispisujte.

  • Kliknite [Print/Ispisivanje] za ispisivanje.
  • Za ispisivanje drugih snimaka ponovite korake 7 – 9.

Oprez

 • Izbjegavajte stanje mirovanja ili pripravno stanje na računalu dok je SELPHY povezan putem USB veze. Ako se računalo isključi u stanje mirovanja dok je SELPHY spojen na USB priključnicu, aktivirajte ga bez odspajanja USB kabela. Ako to ne uspije, restartajte računalo.