Naknadni ispis

Kad jednom SELPHY podesite za izravnu vezu, na dnu početnog zaslona prikazuje se naziv mreže (SSID). Za ispisivanje nakon prvog povezivanja, odaberite ovaj mrežni naziv (SSID) na pametnom telefonu ili fotoaparatu.

Provjerite zaporku na sljedeći način.

  1. Odaberite [Wi-Fi settings / Postavke Wi-Fi mreže] i pritisnite OK.

  2. Odaberite [Display Wi-Fi status / Prikaz Wi-Fi statusa] i pritisnite OK.

  3. Provjerite zaporku.

    • Pritisnite Tipka MENU (izbornik) za prikaz zaporke.