Osnovno ispisivanje (Select & Print)

Odaberite slike na memorijskoj kartici i ispišite ih na sljedeći način.

 1. Umetnite memorijsku karticu u pripadajući utor.

  • Umetnite memorijsku karticu okrenutu kao na slici dok ne klikne na mjesto.
  • Za vađenje kartice, pritisnite je dok ne klikne i polako otpustite prst.
  • Otvori se zaslon višestrukog prikaza za [Select & Print / Odabir i ispisivanje].
 2. Odaberite sliku.

  • Pritisnite Tipka goreTipka doljeTipka lijevoTipka desno za odabir snimke za ispisivanje.
  • Za prebacivanje na zaslon pojedinačnog prikaza i pregled trenutačne slike pritisnite OK.
 3. Odaberite količinu ispisa.

  • Za odabir količine ispisa pritisnite Tipka gore ili Tipka dolje.
  • Za odabir druge slike za ispisivanje u isto vrijeme, pritisnite Tipka lijevo ili Tipka desno i zatim odaberite količinu za ispis.
  • Pritisnite OK za prikaz izbornika [Preview/Pregled].
 4. Ispisujte.

  • Pritisnite OK za početak ispisivanja.
  • Za podešavanje prikazanih postavki pritisnite Tipka MENU (izbornik) i promijenite postavke u izborniku [Print settings / Postavke ispisivanja] ().
  • Tijekom ispisivanja papir će ulaziti u SELPHY pisač i izlaziti iz njega nekoliko puta. Ne dodirujte papir sve dok ispisivanje ne završi i ispisi ne budu sabrani na kaseti za papir.
  • Pazite da se na odlagaču kasete za papir ne sakupi 19 ili više listova papira.

Oprez

 • Nikad nemojte izvlačiti kasetu s papirom, otvarati poklopac pretinca za kasetu s tintom ili vaditi memorijsku karticu dok se čuju funkcijski zvukovi pisača odmah nakon uključenja ili tijekom ispisa. To može oštetiti pisač.
 • Za poništavanje ispisa koji je u tijeku, pritisnite Tipka za povratak. Ispisivanje se ne može prekinuti pritiskom na Tipka prekidača, a isključivanje iz napajanja može oštetiti pisač.

U izborniku za odabir slika možete pregledavati slike po datumu i obrezati odabranu sliku.

 • Pritisnite Tipka MENU (izbornik) u izborniku za odabir slike.
 • Odaberite opciju i pritisnite OK.
 • Sve se postavke izbornika [Options/Opcije] resetiraju kada isključite SELPHY ili uklonite memorijsku karticu.

Select all / Odabir svega

Odabire sve slike s memorijske kartice ili USB flash memorije odjednom (do 5000 slika). Ukupna količina ispisa povećava se za jednu sliku (do ukupne količine ispisa od 99).

View by date / Prikaz prema datumu

Za prikaz fotografija snimljenih na određeni datum odaberite u izborniku datum radi prikaza po datumu. Ako imate mnogo slika, to vam može pomoći da pronađete one koje želite ispisati.

Cropping/Izrezivanje

Prikazuje okvir za izrezivanje u zaslonu pojedinačnog prikaza. Ispisuje se samo dio unutar okvira za izrezivanje.

  • Svakim pritiskom na Tipka MENU (izbornik) prebacuje se između pomicanja okvira za izrezivanje i njegova okretanja ili mijenjanja njegove veličine.

  Pomicanje okvira za izrezivanje

  • Za pomicanje okvira za izrezivanje pritisnite Tipka goreTipka doljeTipka lijevoTipka desno.

  Okretanje okvira za izrezivanje i promjena veličine

  • Za povećanje okvira za izrezivanje pritisnite Tipka gore, a za njegovo smanjenje pritisnite Tipka dolje.
  • Za promjenu okvira za izrezivanje iz portretne u pejzažnu orijentaciju pritisnite Tipka lijevoTipka desno.
 1. Potvrdite postavku.

  • Za potvrdu područja rezanja pritisnite OK.

Napomena

 • [Adjust Cropping / Prilagodba rezanja] u izborniku [Options/Opcije] omogućava podešavanje područja za izrezivanje, a [Reset Cropping / Resetiranje izrezivanja] resetira podešenje izrezivanja.