Kompatibilne kartice

Nije potreban adapter

 • SD memorijske kartice
 • SDHC memorijske kartice
 • SDXC memorijske kartice

  SDXC

Potreban je adapter (opcija)

 • miniSD memorijske kartice
 • miniSDHC memorijske kartice

  SDXC
 • microSD memorijske kartice
 • microSDHC memorijske kartice
 • microSDXC memorijske kartice

Oprez

 • Za memorijske kartice koje se koriste s adapterom, umetnite memorijsku karticu u adapter prije umetanja adaptera u utor za karticu. Umetnete li slučajno memorijsku karticu u utor bez adaptera, možda je kasnije nećete moći izvaditi iz pisača.
 • Koristite memorijsku karticu formatiranu u uređaju kojim su fotografije snimljene. Pisač možda neće prepoznati memorijske kartice formatirane u računalu.

Slike na komercijalno dostupnim USB Type-C flash memorijama mogu se ispisivati na isti način kao i s memorijskih kartica.

 • Izvadite memorijske kartice.
 • Umetnite USB flash memoriju kao što je prikazano na slici.

Na ovom pisaču mogu se ispisati JPEG slike usklađene sa standardom Exif.

Napomena

 • Slike se možda neće prikazivati ili ispisivati pravilno ako su uređene na računalu ili ako je dulja strana veća od 35000 piksela.