Mjere opreza pri rukovanju

  • Odspojite uređaj s napajanja kad ga ne koristite.
  • Dok proizvod radi, ne stavljajte na njega nikakve predmete, npr. krpe i slično.

    Ostavite li proizvod duže vrijeme spojenim na napajanje, može doći do pregrijavanja, izobličenja kućišta, pa čak i požara.

  • Za ispisivanje nikad nemojte upotrebljavati rabljeni papir, čak i kad je na njemu slika ispisana samo na dijelu površine, a ostatak je prazan.

    Rabljeni papir može oštetiti pisač ako se zaglavi ili se na njega zalijepi vrpca s tintom.

  • Nemojte odspajati pisač iz napajanja tijekom ispisa.

    Ako ste slučajno isključili pisač tijekom ispisivanja, uključite ga ponovno i pričekajte da izbaci papir. Ako se zaglavljeni papir ne može izvaditi, obratite se prodavatelju ili odjelu za podršku. Nemojte silom vaditi zaglavljeni papir, jer tako možete oštetiti pisač.

  • Pisač nemojte upotrebljavati blizu motora ili drugih uređaja koji generiraju snažna magnetska polja, blizu televizora ili radijskih prijemnika ili u prašnjavim prostorima.

    To može dovesti do oštećenja ili nepravilnosti u radu pisača.

  • Isporučeni kabel za napajanje namijenjen je samo za uporabu s ovim uređajem.

    Kabel za napajanje ne može se koristiti s drugim proizvodima.

  • Osnovne informacije o proizvodu navedene su na donjoj strani pisača i kompaktnom strujnom adapteru.
  • Ne izlažite pisač prekomjernoj sili jer se tako može oštetiti, a može doći i do zaglavljivanja papira.
  • Nemojte pisač prskati insekticidima ili drugim hlapljivim tvarima. Ne dopustite dugotrajni kontakt pisača s gumenim, vinilnim ili plastičnim proizvodima, jer to može uzrokovati deformiranje kućišta.
  • Izbjegavajte kondenzaciju vlage do koje može doći prilikom premještanja pisača iz hladnih u tople prostore. Stavite pisač u dobro zatvorenu plastičnu vrećicu koja ne propušta zrak i izvadite ga tek kad dosegne sobnu temperaturu. Dođe li do kondenzacije, ostavite pisač da se prirodno osuši na sobnoj temperaturi prije ponovne uporabe.
  • Kad se pisač uprlja, obrišite njegovo kućište mekom, suhom krpom.
  • Ako se na ventilacijskim otvorima nakupi prašina, izvadite kasetu s tintom i uklonite prašinu kako se ne bi nakupila u unutrašnjosti pisača i narušila kvalitetu ispisa.

Oprez

  • Nikad ne čistite pisač otapalima poput benzena i razrjeđivača ili neutralnog deterdženta, jer to može izobličiti kućište ili uzrokovati ljuštenje premaza.