Hvatišta

S ovim fotoaparatima kompatibilna su sljedeća hvatišta (od svibnja 2023. godine).

○: Kompatibilno / -: Nije kompatibilno

Naziv proizvoda EOS R3 EOS R7 EOS R10 EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
Hvatište s baterijskim pretincem BG-E22 - - - - - - -
Hvatište s baterijskim pretincem BG-R10 - - - *1*2 - - -
Dodatno hvatište EG-E1 - - - - - -

1: Za punjenje preko fotoaparata upotrijebite USB adapter za napajanje PD-E1.

2: Maksimalna brzina kontinuiranog snimanja ograničena je pri uporabi samo jedne baterije ili tijekom napajanja putem AC adaptera AC-E6N.