Kabeli za priključak fotoaparata

Kompatibilni kabeli za priključak fotoaparata

S ovim fotoaparatima kompatibilni su sljedeći kabeli za priključak fotoaparata (od rujna 2023. godine).

EOS R5 / EOS R6 / EOS M50 Mark II / EOS R3 / EOS R7 / EOS R10

○: Kompatibilno / -: Nije kompatibilno

Naziv proizvoda EOS R5 EOS R6 EOS M50 Mark II EOS R3 EOS R7 EOS R10
Kabel za priključak fotoaparata OC-E4A - - -

EOS R6 Mark II / EOS R8 / EOS R50 / EOS R100

○: Kompatibilno / -: Nije kompatibilno

Naziv proizvoda EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
Kabel za priključak fotoaparata OC-E4A -

Kompatibilnost pribora putem uporabe kabela za priključak fotoaparata OC-E4A

Sljedeći pribor moguće je rabiti kad je spojen s pomoću kabela za priključak fotoaparata OC-E4A (od veljače 2024).

To vam omogućuje uporabu pribora koji je kompatibilan s vašim fotoaparatom.

○: Kompatibilno / -: Nije kompatibilno

Vrsta proizvoda Naziv proizvoda Vrsta priključnice s napajanjem Spajanje pribora
Kabel za priključak fotoaparata OC-E4A
Bljeskalice Speedlite EL-1 Uobičajeni*1 *2
Speedlite EL-5 Višenamjenska priključnica
Speedlite EL-100 Uobičajeni*1 *2
Speedlite 600EX II-RT Uobičajeni*1 *2
Speedlite 430EX III-RT Uobičajeni*1 *2
Speedlite 430EX III Uobičajeni*1 *2
Macro Twin Lite MT-26EX-RT Uobičajeni*1 *2
Macro Twin Lite MT-14EX II Uobičajeni*1 *2
Pribor za bljeskalice Speedlite predajnik ST-E10 Višenamjenska priključnica
Speedlite predajnik ST-E3-RT Uobičajeni*1 *2
Speedlite predajnik ST-E3-RT (ver. 2) Uobičajeni*1 *2
Speedlite predajnik ST-E3-RT (ver. 3) Uobičajeni*1 *2
Mikrofoni Stereo mikrofon DM-E1D Višenamjenska priključnica
GPS prijemnici GPS prijemnik GP-E2 Uobičajeni*1 *2
Adapteri za višenamjensku priključnicu Adapter za višenamjensku priključnicu AD-E1 Višenamjenska priključnica
Adapteri za spajanje pametnog telefona na višenamjensku priključnicu Višefunkcijski adapter za spajanje na pametni telefon AD-P1 Višenamjenska priključnica -
Pokrovi priključka za pribor Pokrov priključka za pribor ER-SC1 Višenamjenska priključnica -
Pokrov priključka za pribor ER-SC2 Višenamjenska priključnica

1: Odnosi se na priključnice s napajanjem dizajnirane za proizvode koji su bili stavljeni u prodaju prije pojave fotoaparata s višenamjenskom priključnicom.

2: Upotrijebite adapter za višenamjensku priključnicu AD-E1.