Naziv fotoaparata

Po potrebi možete promijeniti nadimak fotoaparata (prikazan na pametnim telefonima i drugim fotoaparatima).

  1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Camera name / Komunikacijske funkcije: Camera name].

  2. Promijenite naziv fotoaparata.

    • Unesite naziv fotoaparata s pomoću virtualne tipkovnice ().
  3. Pritisnite tipku MENU i zatim odaberite [OK].