Postavke Wi-Fia

 1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Wi-Fi settings / Komunikacijske funkcije: Postavke Wi-Fia].

 2. Odaberite opciju.

  • Wi-Fi

   Ako je uporaba elektroničkih i bežičnih uređaja zabranjena, primjerice u zrakoplovima ili bolnicama, podesite na [Disable/Onemogućeno].

  • MAC address / MAC adresa

   Možete provjeriti MAC adresu fotoaparata.

Provjera MAC adrese

Možete provjeriti MAC adresu fotoaparata.

 1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Wi-Fi settings / Komunikacijske funkcije: Postavke Wi-Fia].

 2. Odaberite [MAC address / MAC adresa].

 3. Provjerite MAC adresu.