Ponovno povezivanje putem Wi-Fia/Bluetootha

Fotoaparat bilježi prethodne Wi-Fi ili Bluetooth veze. Taj zapis možete upotrebljavati za ponovno povezivanje s istim uređajem. Ovdje se kao primjer koristi [Komunikacijske funkcije: Connect to smartphone(tablet) / Komunikacijske funkcije: Povezivanje s pametnim telefonom (tabletom)].

 1. Odaberite zapis uređaja za povezivanje.

  • Nakon što se pojavi izbornik [Wi-Fi on / Wi-Fi uključen], odaberite [Disconnect/Odspajanje], zatim ponovite korak 1.
 2. Odaberite uređaj za povezivanje.

  • Odaberite opciju za povezivanje putem Wi-Fia ili Bluetootha iz popisa prošlih veza. Ako opcija nije navedena, zakrenite kotačić Kotačić Quick Control za promjenu izbornika.

  Napomena

  • Zadržavaju se zapisi za do 10 veza za sve funkcije bežične komunikacije.
 3. Upotrebljavajte povezani uređaj prema potrebi.