Reprodukcija na TV-u

Spojite li fotoaparat komercijalno dostupnim HDMI kabelom TV prijemnik, na TV-u možete gledati snimljene videozapise i fotografije.

Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi slika, provjerite je li opcija [Podešavanje: Video system / Podešavanje: Videosustav] točno podešena na [For NTSC / Za NTSC] ili [For PAL / Za PAL] (ovisno o videosustavu vašeg TV-a).

 1. Spojite HDMI kabel na fotoaparat.

  • Umetnite HDMI kabel u priključnicu HDMI OUT minipriključnica na fotoaparatu.
 2. Spojite HDMI kabel na TV.

  • Spojite HDMI kabel u priključnicu HDMI IN na TV prijemniku.
 3. Uključite televizor i prebacite na njegov videoulaz kako biste odabrali priključak na koji je spojen fotoaparat.

 4. Podesite prekidač fotoaparata na Uklj..

 5. Pritisnite tipku Reprodukcija.

  • Snimke su sada prikazane na TV zaslonu (na zaslonu fotoaparata ne prikazuje se ništa).
  • Snimke će se automatski prikazati u optimalnoj razlučivosti u skladu sa spojenim TV-om.

Oprez

 • Glasnoću videozapisa podesite na televizoru. Glasnoća se ne može podesiti na fotoaparatu.
 • Prije spajanja ili odspajanja kabela s fotoaparata i TV prijemnika, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
 • Ovisno o TV-u, dio prikazane slike može biti odrezan.
 • Na priključnicu HDMI OUT minipriključnica fotoaparata nemojte spajati nikakve druge uređaje. To može prouzročiti kvar.
 • Neki televizori možda neće moći prikazati snimke zbog nekompatibilnosti.
 • Možda će proći kratko vrijeme prije nego se slika počne prikazivati. Kako biste izbjegli kašnjenje, podesite [Podešavanje: HDMI resolution / Podešavanje: HDMI razlučivost] na [1080p] ().
 • Dodirne funkcije zaslona nisu podržane kad je fotoaparat spojen na TV prijemnik.