Reprodukcija snimaka

Prikaz jedne snimke

 1. Aktivirajte funkciju reprodukcije.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija.
  • Prikazuje se posljednja snimljena ili reproducirana snimka.
 2. Pregledavajte snimke.

  • Za reprodukciju snimaka od posljednje načinjene snimke okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje suprotno od smjera kazaljki sata. Za reprodukciju snimaka od prve, okrenite kotačić u smjeru kazaljki sata.
  • Svakim pritiskom na tipku INFO mijenja se način prikaza.

  Bez informacija

  Prikaz osnovnih informacija

  Prikaz informacija o snimanju

 3. Iziđite iz reprodukcijskog načina rada.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija za izlazak iz reprodukcije i povratak na pripravno stanje snimanja.

Napomena

 • Na RAW slikama snimljenim uz opciju [Snimanje: FotografijeCropping/aspect ratio / Snimanje: FotografijeIzrezivanje / proporcije] podešenu na [1:1 (aspect ratio) / 1:1 (proporcije)], [4:3 (aspect ratio) / 4:3 (proporcije)] ili [16:9 (aspect ratio) / 16:9 (proporcije)] prikazuju se linije koje označavaju područje snimke ().
 • Ako su podešeni kriteriji pretrage opcijom [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] (), prikazat će se samo pronađene snimke.
 • Pri reprodukciji se snimke s opcijom [Prilagođene funkcije: Add cropping information / Prilagođene funkcije: Dodavanje informacija o rezanju] podešenom na postavku različitu od [Disable/Onemogućeno] () prikazuju s linijama koje označavaju područje slike.

Prikaz informacija o snimanju

Dok je prikazan zaslon s informacijama o snimanju (), možete prelaziti između prikazanih informacija tipkama Gore Dolje. Možete također odabrati koje će se informacije prikazivati pod [Reprodukcija: Playback information display / Reprodukcija: Prikaz informacija o reprodukciji] ().

Reprodukcija dodirom

Fotoaparat ima dodirni zaslon na kojem možete reprodukcijom upravljati putem dodira. Podržano dodirno upravljanje je poput onog na pametnim telefonima i sličnim uređajima. Prvo pritisnite tipku Reprodukcija za pripremu na reprodukciju putem dodira.

Pregledavanje snimaka

Skokoviti pregled

Indeksni prikaz

Povećani prikaz

Napomena

 • Prikaz možete povećati i dvostrukim dodirom jednim prstom.