Postavke za Canon Log

Gama-krivulja Canon Log u potpunosti iskorištava značajke senzora slike kako bi se osigurao široki dinamički raspon za videozapise koji će se obrađivati u postprodukciji. Videozapisi zadržavaju više vizualnih informacija duž dinamičkog raspona, uz minimalan gubitak detalja u izrazito tamnim i svijetlim dijelovima.

Za rad s Canon Log videozapisima u postprodukciji možete primijeniti tablice pretraživanja (LUTs). LUT podatke možete preuzeti s Canonove internetske stranice.

 1. Odaberite [Snimanje: Canon Log settings / Snimanje: Postavke za Canon Log].

 2. Odaberite [Canon Log / Canon logaritam].

 3. Odaberite [On (C.LOG3) / Uklj. (C.LOG3)] ().

 4. Podesite opciju po želji.

  • View Assist. / Pomoć kod prikaza ()
  • Characteristics/Značajke ()
  • Color space / Prostor boja ()

Canon Log / Canon logaritam

 • On (C.LOG3) / Uklj. (C.LOG3)

  Omogućuje 10-bitno snimanje Canon Log videozapisa na karticu. Videozapisi se mogu snimati i na vanjski uređaj koji podržava 10-bitno snimanje.

Napomena

 • Za Canon Log snimanje rabi se YCbCr 4:2:2 (10-bitno) uzorkovanje boja i prostor boja BT.709/BT.2020/Cinema Gamut / Filmska gama.

View Assist. / Pomoć kod prikaza

Pri reprodukciji na fotoaparatu, videozapisi mogu izgledati tamnije i imaju niži kontrast od videozapisa snimljenih uz primjenu stila slike (Picture Style) zbog značajki Canon Log slike kojima je cilj osigurati široki dinamički raspon. Za jasniji prikaz koji olakšava provjeru detalja, podesite [View Assist. / Pomoć kod prikaza] na [On/Uklj.].

 • Podešavanje ove značajke na [On/Uklj.] ne utječe na videozapise snimljene na karticu pomoću Canon Loga. Slično tome, izlazni HDMI videosignal ima Canon Log značajke i za njega se ne upotrebljava View Assist.

Napomena

 • U prikazu informacija tijekom snimanja videozapisa uz View Assist. / Pomoć kod prikaza vidljiva je ikona [Pomoć kod prikaza].
 • Uz podešenje [On/Uklj.], View Assist / Pomoć kod prikaza se primjenjuje i u povećanom prikazu.

Characteristics/Značajke

Prilagodite prema potrebi. Odaberite opciju ([Sharpness: Strength / Oštrina: Intenzitet], [Saturation/Zasićenje] ili [Hue/Nijansa]), podesite razinu učinka i zatim pritisnite Brzo upravljanje / podešavanje.

Sharpness: Strength /
Oštrina
: Intenzitet
0: Slabo naglašeni obrisi 7: Jako naglašeni obrisi
Saturation/Zasićenje –4: Nisko +4: Visoko
Hue/Nijansa* Reds/Crvena –4: Prema magenti +4: Prema žutoj
Green/Zelena –4: Prema žutoj +4: Prema cijanu
Blues/Plava –4: Prema cijanu +4: Prema magenti

Crvene, zelene i plave tonove možete podesiti zasebno.

Color space / Prostor boja

Odaberite [BT.709], [BT.2020] ili [Cinema Gamut / Filmska gama] kao prostor boja pri snimanju na kartice.

 • Prije HDMI izlaza, prostor boje se konvertira u skladu s uređajem na sljedeći način.

  Postavka prostora boje fotoaparata Podrška za prostor boje HDMI uređaja
  Podrška za BT.2020 Bez podrške za BT.2020
  BT.709 BT.709 BT.709
  BT.2020 BT.2020 BT.709
  Cinema Gamut / Filmska gama BT.2020 BT.709

Postavke snimanja

 • Ručno podešavanje ISO osjetljivosti na 100 – 640 smanjit će dinamički raspon.

 • Canon Log omogućuje dinamički raspon od pribl. 1600 % pri ISO 800 ili višoj.

 • Proširene ISO osjetljivosti su sljedeće: ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 i 640. Kad je podešena ISO osjetljivost, prikazuje se [L].

Kvaliteta slike uz značajku Canon Log

 • Ovisno o objektu ili uvjetima snimanja, uz Canon Log se mogu u videozapisima pojaviti vodoravne pruge. Prvo snimite nekoliko probnih videozapisa kako biste provjerili rezultat. Konkretno, šum može postati vidljiviji ako poboljšate kontrast pri gradiranju boja videozapisa.
 • Uz Canon Log, nebo, bijeli zidovi ili slični motivi možda će sadržavati šum, ili će imati neujednačenu gradaciju, ekspoziciju ili boje.
 • Pojava vodoravnih pruga vjerojatnija je pri snimanju tamnijih i plošnih objekata. Te smetnje slike mogu se pojaviti čak i pri relativno niskim ISO osjetljivostima od oko ISO 800.
 • Ako je šum zamjetljiv, pokušajte snimati u svjetlijim uvjetima i podesiti svjetlinu u gradaciji boja. Iako je dinamički raspon uži pri ISO osjetljivostma manjim od ISO 800, šum se također može smanjiti snimanjem na ovaj način.

Oprez

 • Opće mjere opreza za snimanje uz Canon Log

 • Canon Log i Canon Log 2 nisu podržani.
 • Uz Canon Log, automatsko izoštravanje objekata može otežano pri slabom osvjetljenju ili kod objekata s malim kontrastom. Poteškoće pri automatskom izoštravanju mogu se smanjiti snimanjem blizu najvećeg otvora blende ili uporabom svijetlog objektiva.
 • Na rubovima slike može se pojaviti šum ako je opcija [Peripheral illum corr / Korekcija perifernog osvjetljenja] u [Snimanje: Lens aberration correction / Snimanje: Korekcija aberacije objektiva] podešena na [Enable/Omogućeno] uz podešen Canon Log.
 • Histogrami s opcijom [Canon Log / Canon logaritam] u [Snimanje: Canon Log settings / Snimanje: Postavke za Canon Log] podešenim na [On (C.LOG3) / Uklj. (C.LOG3)] ne temelje se na konverziji za prikaz View Assist. / Pomoć kod prikaza. Područja slike prikazana sivo na histogramu otprilike pokazuju vrijednosti signala koje se ne koriste.

Napomena

 • Reprodukcija videozapisa snimljenih uz značajku Canon Log

 • Tijekom reprodukcije videozapisa ne primjenjuje se View Assist. / Pomoć kod prikaza.