High Frame Rate / Velik broj sličica u sekundi

Možete snimati videozapise s velikim brojem sličica u sekundi od 179,82/150,00/119,88/100,00 fps. To je idealno za snimanje videozapisa koji će se reproducirati usporeno.

 • Videozapisi se snimaju u kvaliteti Full HD179,8 fpsIPB (standardno), Full HD150,0 fpsIPB (standardno), Full HD119,9 fpsIPB (standardno) ili Full HD100,0 fpsIPB (standardno).
 • U HFR videozapisima ne snima se zvuk.
 • Svake sekunde tijekom snimanja videozapisa, prikaz vremenskog koda napreduje na sljedeći način.
  • Postavka 119.88/100.00 fps: 4 s.
  • Postavka 179.82/150.00 fps: 6 s.
 • Budući da će se High Frame Rate videozapisi snimiti kao videodatoteke od 29,97 / 25 fps, reproducirat će se na sljedeći način.
  • Postavka 119.88/100.00 fps: usporena reprodukcija pri 1/4 brzine
  • Postavka 179.82/150.00 fps: usporena reprodukcija pri 1/6 brzine

Oprez

 • Mjere opreza za uporabu postavke [High Frame Rate: Enable / HFR snimanje: Omogućeno]

 • Vremenski kôdovi se ne bilježe kad je opcija [Count up / Mjerenje vremena] podešena na [Free run / Slobodno mjerenje] u [Snimanje: Time code / Snimanje: Vremenski kôd] ().
 • Ako ovu postavku vratite na [Disable/Onemogućeno], provjerite podešenje za [Snimanje: Movie rec. size / Snimanje: Vel. snimanja videozapisa].
 • Snimate li HFR videozapise pod fluorescentnim ili LED svjetlom, slika može titrati.
 • Kad započnete ili zaustavite snimanje HFR videozapisa, slika se privremeno neće ažurirati i na trenutak se zaustavlja. Budite svjesni toga pri snimanju videozapisa na vanjske uređaje putem HDMI videoizlaza.
 • Brojevi sličica videozapisa prikazani na zaslonu pri snimanju HFR videozapisa ne odgovaraju broju sličica snimljenog videozapisa.
 • Nije moguće koristiti slušalice (ne čuje se zvuk).
 • HDMI izlazni videosignal ima 59,94 fps ili 50,00 fps.
 • Nakon produžene reprodukcije videozapisa ili prikaza slike može porasti unutarnja temperatura fotoaparata i možda će dostupno vrijeme snimanja biti kraće.