HDR snimanje

PQ u HDR PQ odnosi se na gama krivulju ulaznog signala za prikazivanje HDR slika.

Postavke za HDR PQ omogućuju fotoaparatu kreiranje HDR fotografija u skladu s PQ specifikacijom definiranom u ITU-R BT.2100 i SMPTE ST.2084. (Stvarni prikaz ovisi o performansama monitora.)

Fotografije se snimaju kao HEIF ili RAW slike.

HDR je kratica od High Dynamic Range / Visok dinamički raspon.

PQ je skraćenica od Perceptual Quantization / Perceptivna kvantizacija.

  1. Odaberite [Snimanje: HDR shooting HDR PQ / Snimanje: HDR snimanje HDR PQ].

  2. Odaberite [Enable/Omogućeno].

    • Tijekom snimanja i reprodukcije prikazuju se na zaslonu konvertirane snimke koje nalikuju onome kako bi izgledale na HDR uređaju za prikaz.

Oprez

  • Proširene ISO osjetljivosti (L, H) nisu dostupne za HDR snimanje.
  • Neke scene mogu izgledati drugačije od onoga kako izgledaju na HDR uređaju za prikaz.
  • Vrijednosti signala koje se ne upotrebljavaju ugrubo su naznačene sivim područjima slike na histogramu kada je [Snimanje: HDR shooting HDR PQ / Snimanje: HDR snimanje HDR PQ] podešeno na [Enable/Omogućeno].
  • Postavka [Snimanje: Disp. performance / Snimanje: Radne značajke prikaza] nije dostupna kad je opcija [Snimanje: HDR shooting HDR PQ / Snimanje: HDR snimanje HDR PQ] podešena na [Enable/Omogućeno]. Podešena je na [Smooth/Glatko].
  • Za snimke načinjene uz opciju [Snimanje: HDR shooting HDR PQ / Snimanje: HDR snimanje HDR PQ] podešenu na [Enable/Omogućeno], prije reprodukcije na HDR uređaju za prikaz podesite [Reprodukcija: HDMI HDR output / Reprodukcija: HDMI HDR izlaz] na [On/Uklj.] (). Imajte na umu da se. bez obzira na postavku [Reprodukcija: HDMI HDR output / Reprodukcija: HDMI HDR izlaz], HDR snimke rabe za prikaz na uređajima s HDR prikazom.