Sigurnosne napomene

Svakako pročitajte ove upute kako biste znali proizvod upotrebljavati na siguran način.

Slijedite ove upute kako biste spriječili ozljede rukovatelja proizvoda ili drugih osoba te materijalne štete.

UPOZORENJEUPOZORENJE:
Ukazuje na opasnost od ozbiljnih ozljeda ili smrti.
 • Držite proizvod izvan dohvata male djece.
 • Baterije držite na mjestu van dosega djece.

  Vrpca omotana oko vrata osobe može prouzročiti gušenje.

  Dijelovi ili isporučene stavke fotoaparata ili pribora opasni su ako se progutaju. Ako se proguta, odmah potražiti liječničku pomoć.

  Baterija je opasna ako se proguta. Ako se proguta, odmah potražiti liječničku pomoć.

 • PROIZVOD SADRŽI DUGMASTU/OKRUGLU BATERIJU

  Dugmaste/okrugle baterije su opasne, bez obzira jesu li nove ili rabljene, i uvijek ih treba držati izvan dohvata djece.

  Ako se progutaju ili umetnu unutar tijela, ove baterije mogu unutar 2 sata ili manje prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede.

  Ako postoji sumnja da je dugmasta/okrugla baterija progutana ili umetnuta u neki dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

 • S ovim proizvodom upotrebljavajte samo izvore napajanja koji su navedeni u ovom priručniku.
 • Nemojte rastavljati ili prerađivati proizvod.
 • Proizvod nemojte izlagati jakim udarcima ili vibracijama.
 • Nemojte dodirivati izložene unutrašnje dijelove.
 • Prekinite uporabu proizvoda u neuobičajenim uvjetima, primjerice ako se iz njega pojavi dim ili čudan miris.
 • Za čišćenje i održavanje opreme ne koristite organska otapala, poput alkohola, benzina ili razrjeđivača.
 • Pazite da se uređaj ne namoči. Nemojte u proizvod umetati druge predmete ili ulijevati tekućine.
 • Ne upotrebljavajte proizvod u prostoru gdje može biti zapaljivih plinova.

  To može uzrokovati strujni udar, eksploziju ili požar.

 • Objektiv ili fotoaparat/kamkorder s objektivom ne ostavljajte bez pokrova na objektivu.

  Putem leće objektiva mogle bi se koncentrirati sunčeve zrake, što može izazvati požar.

 • Tijekom olujnog nevremena ne dirajte proizvod spojen na utičnicu.

  To može prouzročiti strujni udar.

 • Pri uporabi komercijalno dostupnih ili isporučenih baterija pridržavajte se sljedećih uputa.

  • Baterije upotrebljavajte samo s proizvodom za koji su namijenjene.
  • Baterije nemojte zagrijavati ili ih izlagati vatri.
  • Nemojte baterije puniti neodgovarajućim punjačima.
  • Ne izlažite kontakte prljavštini i ne dozvolite da dođu u doticaj s metalnim pinovima ili drugim metalnim predmetima.
  • Ne upotrebljavajte baterije koje su procurile.
  • Prije odlaganja baterija izolirajte kontakte ljepljivom vrpcom ili na neki drugi način.

  To može uzrokovati strujni udar, eksploziju ili požar.

  Ako baterija procuri pa baterijska tekućina dospije na vašu kožu ili odjeću, izloženi dio temeljito isperite tekućom vodom. Ako dospije u oči, temeljito isperite obilnom količinom čiste tekuće vode i potražite hitnu medicinsku pomoć.

 • Pri uporabi punjača ili strujnog adaptera pridržavajte se sljedećih uputa.

  • Povremeno uklonite suhom krpom svu prašinu nakupljenu na utikaču i utičnici.
  • Strujni utikač ne spajajte niti odspajajte mokrim rukama.
  • Nemojte upotrebljavati proizvod ako utikač nije spojen dokraja u utičnicu.
  • Ne izlažite utikač i kontakte prljavštini i ne dozvolite da dođu u doticaj s metalnim pinovima ili drugim metalnim predmetima.
  • Tijekom olujnog nevremena ne dirajte punjač baterije ili AC adapter spojen na utičnicu.
 • Ne stavljajte teške predmete na kabel napajanja. Pazite da ne oštetite i potrgate kabel za napajanje i nemojte ga preinačivati.
 • Proizvod nemojte omatati tkaninom ili drugim materijalima dok je u uporabi ili neposredno nakon uporabe kada je još topao.
 • Ne odspajajte proizvod iz utičnice povlačenjem kabela za napajanje.
 • Proizvod ne ostavljajte spojen na izvor napajanja na duže vrijeme.
 • Nemojte puniti baterije na temperaturama izvan raspona od 5 – 40 °C.

  To može uzrokovati strujni udar, eksploziju ili požar.

 • Tijekom uporabe pazite da ne dođe do produženog kontakta proizvoda s istim područjem kože.

  To može uzrokovati lagane kontaktne opekline, uključujući crvenilo kože i mjehure, čak i ako ne osjetite da je proizvod vruć. Pri uporabi proizvoda na vrućim mjestima ili za osobe s problemima cirkulacije ili manje osjetljivom kožom savjetujemo primjenu stativa ili slične opreme.

 • Slijedite oznake kako biste isključili proizvod na mjestima gdje je njegova uporaba zabranjena.

  U protivnome može djelovanjem elektromagnetskih valova izazvati probleme u radu druge opreme pa čak i uzrokovati nezgode.

 • Ne ostavljajte baterije blizu kućnih ljubimaca.

  Ako kućni ljubimci izgrizu bateriju, to može uzrokovati curenje elektrolita, pregrijavanje ili eksploziju te time požar ili štetu.

OPREZOPREZ:
Slijedite navedena upozorenja. U protivnom može doći do tjelesne ozljede ili materijalne štete.
 • Nemojte aktivirati bljeskalicu u blizini očiju.

  Mogli biste ozlijediti oči.

 • Ne gledajte u zaslon ili kroz tražilo duže vrijeme.

  To može izazvati simptome slične morskoj bolesti. U tom slučaju odmah prestanite upotrebljavati proizvod i odmorite se neko vrijeme prije ponovne uporabe.

 • Bljeskalica emitira visoke temperature pri aktivaciji. Pri fotografiranju držite prste, druge dijelove tijela te predmete podalje od bljeskalice.

  Može uzrokovati opekline ili kvar bljeskalice.

 • Ne ostavljajte proizvod na mjestima izloženim iznimno visokim ili niskim temperaturama.

  Proizvod bi se mogao jako zagrijati/ohladiti i mogli biste se opeći ili ozlijediti pri rukovanju njime.

 • Vrpca za nošenje namijenjena je samo uporabi na rukovatelju. Vješanjem proizvoda na kuku ili drugi predmet možete uzrokovati oštećenje proizvoda. Ne potresajte proizvod i ne izlažite ga snažnim udarcima.
 • Nemojte jako pritiskati objektiv niti dopustiti da udari o drugi predmet.

  To može prouzročiti ozljede ili oštećenje proizvoda.

 • Proizvod stavljajte samo na dovoljno čvrst stativ.
 • Nemojte nositi proizvod dok je učvršćen na stativ.

  Tako biste mogli uzrokovati ozljedu ili nezgodu.

 • Nemojte dodirivati dijelove unutar proizvoda.

  Tako možete uzrokovati ozljedu.

 • Ako se tijekom ili nakon uporabe ovog proizvoda pojavi neka neuobičajena kožna reakcija ili iritacija, suzdržite se od daljnje uporabe i potražite savjet/pomoć liječnika.
Upozorenje

Ne dodirujte pretinac za zaslon (A), jer se njegova temperatura može povećati uslijed dužeg kontinuiranog fotografiranja ili snimanja videozapisa. Mogli biste se opeći.