Precizno podešavanje tona boje u tražilu

  1. Odaberite [Podešavanje: Fine-tune VF color tone / Podešavanje: Precizno ugađanje tona boja u tražilu].

  2. Izvedite podešavanje.

    • Prateći sivu sliku, upotrijebite Višenamjenski kontroler za podešavanje, a zatim pritisnite tipku SET. Provjerite učinak u tražilu.