Reprodukcija videozapisa

 1. Aktivirajte funkciju reprodukcije.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija.
 2. Odaberite videozapis.

  • Kotačićem Kotačić za brzo upravljanje 1 odaberite videozapis za reprodukciju.
  • U modu prikaza jedne slike, ikona [Tipka SETVideodatoteke] u gornjem lijevom kutu označava da je to videozapis.
  • U indeksnom prikazu perforacije na lijevom rubu slike označavaju da je riječ o videozapisu. Videozapisi se ne mogu reproducirati iz indeksnog prikaza. Pritisnite tipku SET za prijelaz na pojedinačni prikaz.
 3. U prikazu jedne snimke pritisnite tipku SET.

  • Prikazat će se izbornik za reprodukciju videozapisa.
 4. Reproducirajte videozapis.

  • Pritisnite tipku SET ili dodirnite [Reprodukcija].
  • Započinje reprodukcija videozapisa. Zvuk se reproducira putem zvučnika (1).
  • Reprodukciju videozapisa možete pauzirati i pristupiti izborniku reprodukcije videozapisa pritiskom tipke SET. Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije.
  • Pritisnite Višenamjenski kontroler gore ili dolje za podešavanje glasnoće (čak i tijekom reprodukcije).

Izbornik za reprodukciju videozapisa

Stavka Funkcije reprodukcije
Prijelaz unatrag Svakim pritiskom Višenamjenski kontroler ulijevo prelazi se oko 1 sekunde unatrag. Zadržavanjem Višenamjenski kontroler ulijevo premotavate videozapis.
Prethodni kadar Prikazuje prethodni kadar svaki put kad zakrenete kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 ulijevo.
Reprodukcija Pritiskom tipke SET prebacuje se između reprodukcije videozapisa i zaustavljanja reprodukcije.
Sljedeći kadar Prikazuje sljedeći kadar svaki put kad zakrenete kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 udesno.
Prijelaz unaprijed Svakim pritiskom na Višenamjenski kontroler prelazi se oko 1 sekunde prema naprijed. Zadržavanjem Multi-controller videozapis će se ubrzano reproducirati prema naprijed.
Položaj reprodukcije
hh:mm:ss Vrijeme reprodukcije (sati:minute:sekunde, kad je postavka [Movie play count / Mjerenje reprodukcije videozapisa] podešena na [Rec time / Vrijeme snimanja])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

Vremenski kôd (sati:minute:sekunde:sličice, kad je postavka [Movie play count / Mjerenje reprodukcije videozapisa] podešena na [Time code / Vremenski kôd])
Glasnoća Pritisnite Višenamjenski kontroler gore ili dolje za podešavanje glasnoće zvučnika ().
Pritisnite tipku Q (Brzo upravljanje) za prelazak na sljedeći izbornik ().
Tipka za povratak Pritisnite tipku MENU za povratak na pojedinačni prikaz snimaka.

Izbornik za reprodukciju videosažetaka

Stavka Funkcije reprodukcije
Prijelaz unatrag Prethodni isječak Pritisnite Višenamjenski kontroler lijevo za prikaz prvog okvira prethodnog isječka.
Prethodni kadar Prethodni kadar Prikazuje prethodni kadar svaki put kad zakrenete kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 ulijevo.
Reprodukcija Reprodukcija Pritiskom tipke SET prebacuje se između reprodukcije videozapisa i zaustavljanja reprodukcije.
Sljedeći kadar Sljedeći kadar Prikazuje sljedeći kadar svaki put kad zakrenete kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 udesno.
Prijelaz unaprijed Sljedeći isječak Pritisnite Višenamjenski kontroler udesno za prikaz prvog okvira sljedećeg isječka.
Određeni položaj Položaj reprodukcije
hh:mm:ss Trajanje reprodukcije (sati:minute:sekunde)
Glasnoća Glasnoća Pritisnite Višenamjenski kontroler gore ili dolje za podešavanje glasnoće zvučnika ().
Pritisnite tipku Q (Brzo upravljanje) za prelazak na sljedeći izbornik ().
Tipka za povratak Pritisnite tipku MENU za povratak na pojedinačni prikaz snimaka.

Kontrole koje nisu na prethodna dva zaslona su sljedeće.

Stavka Funkcije reprodukcije
Edit / Uređivanje Prikaz izbornika za editiranje ().
Slow motion / Usporeno Prilagođavanje brzine usporene reprodukcije zakretanjem kotačića Kotačić za brzo upravljanje 1. Brzina usporene reprodukcije prikazuje se gore desno.
Erase clip / Brisanje isječka* Briše trenutačni isječak.
Frame grab / Izdvajanje slike Dostupno pri reprodukciji 4K videozapisa. Omogućuje izdvajanje trenutačnog kadra i spremanje kao JPEG ili HEIF fotografije ().
Tipka za povratak Pritisnite tipku MENU za povratak na prethodni prikaz.

Prikazuje se samo tijekom reprodukcije videosažetka.

Oprez

 • Kad je fotoaparat spojen na televizor radi reprodukcije videozapisa (), prilagodite glasnoću s pomoću kontrola televizora jer se ne može prilagoditi pritiskanjem Višenamjenski kontroler prema gore ili dolje.
 • Reprodukcija videozapisa može se zaustaviti ako je brzina čitanja kartice prespora ili ako datoteke videozapisa sadrže oštećene sličice.

Napomena

 • Za prelazak unatrag ili prema naprijed na početak prethodnog ili sljedećeg isječka tijekom reprodukcije videosažetka, pritisnite Višenamjenski kontroler lijevo ili desno.