Importiranje snimaka na pametni telefon

Snimke s fotoaparata možete prenijeti na pametni telefon povezivanjem pametnog telefona s fotoaparatom putem adapter za višenamjensku priključnicu za Smartphone Link AD-P1 (prodaje se zasebno, samo za Android pametne telefone) ili USB kabelom.

Priprema

 1. Odaberite opciju u [Set-up: Choose USB connection app / Set-up: Odabir aplikacije za USB vezu] ().

  • Odaberite [Photo Import/Remote Control / Importiranje fotografija / Daljinsko upravljanje] kad spajate Android pametni telefon ili kad spajate iPhone i koristite aplikaciju Foto.
  • Nakon dovršetka podešavanja isključite fotoaparat.
 2. Spojite fotoaparat s pametnim telefonom putem adaptera AD-P1 ili USB kabela.

  • Pri uporabi adaptera AD-P1 pogledajte upute za uporabu priložene s njime.
  • Prilikom povezivanja Android pametnih telefona preporučuje se uporaba Canon USB kabela (spojni kabel IFC-100U ili IFC-400U).
  • Pojedinosti o USB kabelima koji se koriste za spajanje iPhonea potražite na Canonovoj internetskoj stranici.

Uporaba značajki pametnog telefona

 1. Uključite fotoaparat.

 2. Importirajte snimke rukujući pametnim telefonom.

  • Android pametni telefoni: U izborniku [Files/Datoteke] odaberite [Canon Digital Camera *** / Canon digitalni fotoaparat ***], a zatim importirajte snimke u mapu DCIM.
  • Telefoni iPhone: Otvorite aplikaciju Foto pa importirajte snimke s kartice.