Prikaz informacija

LCD pokazivač

1. prikaz u pripravnom stanju za fotografije/videozapise

 1. (1)Upravljanje pogledom
 2. (2)Način snimanja
 3. (3)Kapacitet baterije
 4. (4)Kompenzacija ekspozicije bljeskalice
 5. (5)Kompenzacija ekspozicije
 6. (6)Funkcija Bluetooth
 1. (7)Wi-Fi / žični LAN
 2. (8)Brzina zatvarača
 3. (9)Otvor blende
 4. (10)Skala razine ekspozicije / Razina kompenzacije ekspozicije / Raspon AEB-a
 5. (11)ISO osjetljivost
 6. (12)Prioritet svijetlih tonova

2. prikaz u pripravnom stanju za fotografije/videozapise

 1. (1)Područje autofokusa
 2. (2)Način okidanja
 3. (3)Automatsko izoštravanje
 4. (4)Način mjerenja svjetla
 5. (5)Utor za karticu
 1. (6)Način snimanja videozapisa
 2. (7)Balans bjeline
 3. (8)Stil slike
 4. (9)Veličina videozapisa
 5. (10)Format videozapisa

3. prikaz u pripravnom stanju za videozapise

 1. (1)Područje autofokusa
 2. (2)Stabilizator slike (način IS-a)
 3. (3)Utor za karticu
 1. (4)Balans bjeline
 2. (5)Stil slike / Canon zapisnik
 3. (6)Dostupno vrijeme snimanja videozapisa

Tijekom snimanja videozapisa

 1. (1)Način snimanja videozapisa
 2. (2)Kapacitet baterije
 1. (3)Snimanje u tijeku / Vanjsko snimanje u tijeku (HDMI, 10-bitno)
 2. (4)Proteklo vrijeme snimanja

Prikaz pri snimanju fotografija

Svakim pritiskom tipke INFO mijenja se način prikaza informacija.

 • Bit će prikazane samo trenutačno dostupne opcije.
 1. (1)Maksimalno snimaka u nizu
 2. (2)Broj mogućih snimaka / Vrijeme do samookidanja (u sekundama)
 3. (3)Stupnjevanje izoštravanja / HDR / Višestruke ekspozicije / Smanjenje šuma za više snimaka / Timer proizvoljne ekspozicije (Bulb) / Intervalni timer
 4. (4)Način snimanja
 5. (5)Područje autofokusa
 6. (6)Automatsko izoštravanje
 7. (7)Kartica
 8. (8)Kvaliteta slike
 9. (9)Način okidanja
 10. (10)Način mjerenja svjetla
 11. (11)Pribor kompatibilan s višenamjenskim priključkom
 12. (12)Broj preostalih snimaka za stupnjevanje izoštravanja, višestruke ekspozicije ili intervalni timer
 13. (13)Dostupno vrijeme snimanja videozapisa
 1. (14)Kapacitet baterije
 2. (15)Stabilizator slike (način IS-a)
 3. (16)Histogram (svjetlina/RGB)
 4. (17)Podešavanje točke AF-a u središte
 5. (18)Tipka za brzo upravljanje
 6. (19)Snimanje pod treperavim svjetlom
 7. (20)Balans bjeline / Korekcija balansa bjeline
 8. (21)Stil slike
 9. (22)Objekt za praćenje
 10. (23)Izrezivanje/proporcije za fotografije
 11. (24)Jačina Wi-Fi signala
 12. (25)Funkcija Bluetooth
 13. (26)Elektronička libela
 14. (27)Točka AF-a (AF s fleksibilnom zonom 1)
 15. (28)Funkcija Wi-Fia
 16. (29)Zrakoplovni način rada
 1. (30)AEB/FEB
 2. (31)Pomoć kod prikaza
 3. (32)HDR PQ
 4. (33)Spremnost bljeskalice / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice / Brza sinkronizacija
 5. (34)Elektronički zatvarač
 6. (35)Dodirno okidanje / Izrada mape
 7. (36)Zadržavanje autoekspozicije
 8. (37)Brzina zatvarača / Upozorenje za blokadu funkcija
 9. (38)Otvor blende
 1. (39)Upozorenje o pregrijavanju
 2. (40)Upozorenje o kvaliteti fotografija
 3. (41)Žarišna duljina
 4. (42)Simulacija prikaza
 5. (43)Tipka za povećavanje
 6. (44)ISO osjetljivost
 7. (45)Prioritet svijetlih tonova
 8. (46)Kompenzacija ekspozicije
 9. (47)Skala razine ekspozicije

Napomena

 • Možete odrediti podatke koji će se prikazivati nakon pritiska tipke INFO ().
 • Elektronička libela ne prikazuje se kad je fotoaparat priključen na televizor HDMI kabelom.
 • Ostale ikone mogu se privremeno prikazati nakon podešavanja.

Prikaz pri snimanju videozapisa

Svakim pritiskom tipke INFO mijenja se način prikaza informacija.

 • Bit će prikazane samo trenutačno dostupne opcije.
 1. (1)Kapacitet baterije
 2. (2)Vrijeme dostupno za snimanje videozapisa / Proteklo vrijeme snimanja
 3. (3)Način snimanja
 4. (4)Stabilizator slike (način IS-a)
 5. (5)Područje autofokusa
 6. (6)Indikator razine zvuka pri snimanju (ručni unos)
 7. (7)Veličina videozapisa
 8. (8)Razina zvuka pri snimanju (ručni unos)
 9. (9)Glasnoća slušalica
 10. (10)HDR videozapis
 11. (11)Servo AF za videozapise
 1. (12)Elektronička libela
 2. (13)Točka AF-a (AF s fleksibilnom zonom 1)
 3. (14)Histogram (svjetlina/RGB)
 4. (15)Podešavanje točke AF-a u središte
 5. (16)Tipka za brzo upravljanje
 6. (17)[] Tipka za snimanje videozapisa
 7. (18)Kartica za snimanje/reprodukciju
 8. (19)Balans bjeline / Korekcija balansa bjeline
 9. (20)Stil slike
 10. (21)Objekt za praćenje
 11. (22)Jačina Wi-Fi signala
 12. (23)Tipka za povećavanje
 13. (24)Funkcija Bluetooth
 14. (25)Funkcija Wi-Fia
 15. (26)Zrakoplovni način rada
 1. (27)Regulacija pregrijavanja
 2. (28)Samookidač za snimanje videozapisa
 3. (29)Zadržavanje autoekspozicije
 4. (30)Brzina zatvarača
 5. (31)Otvor blende
 6. (32)Canon Log
 1. (33)Pregrijavanje
 2. (34)Upozorenje o pregrijavanju
 3. (35)Žarišna duljina
 4. (36)ISO osjetljivost
 5. (37)Prioritet svijetlih tonova
 6. (38)Kompenzacija ekspozicije
 7. (39)Oznaka razine ekspozicije (mjerenje svjetla)

Oprez

 • Možete odrediti podatke koji će se prikazivati nakon pritiska tipke INFO ().
 • Elektronička libela ne prikazuje se kad je fotoaparat priključen na televizor HDMI kabelom.
 • Elektronička libela, linije mreže i histogram ne mogu se prikazivati tijekom snimanja videozapisa (a ako su trenutačno prikazani, snimanje videozapisa ispraznit će zaslon).
 • Vrijeme dostupno po snimanju mijenja se na proteklo vrijeme nakon snimanja videozapisa.

Napomena

 • Ostale ikone mogu se privremeno prikazati nakon podešavanja.

Izbornik reprodukcije

Svakim pritiskom tipke INFO mijenja se način prikaza informacija.

 • Bit će prikazane samo trenutačno dostupne opcije.

Prikaz osnovnih informacija za fotografije

 1. (1)Pomoć kod HDR prikaza
 2. (2)Funkcija Bluetooth
 3. (3)Jačina Wi-Fi signala
 4. (4)Funkcija Wi-Fia
 5. (5)Kapacitet baterije
 6. (6)Broj prikazane snimke / Ukupan broj snimaka / Br. pronađenih snimaka
 7. (7)Brzina zatvarača
 8. (8)Otvor blende
 9. (9)Vrijednost kompenzacije ekspozicije
 10. (10)Već poslano na računalo / pametni telefon
 1. (11)Glasovne zabilješke
 2. (12)Ocjena
 3. (13)Zaštita snimaka
 4. (14)Br. kartice
 5. (15)Br. mape-Br. datoteke
 6. (16)Kvaliteta snimanja slike / Editirane snimke / Izrezivanje / Frame Grab (Izdvajanje slike)
 7. (17)ISO osjetljivost
 8. (18)Prioritet svijetlih tonova

Oprez

 • Ako je snimka načinjena nekim drugim fotoaparatom, neke informacije možda neće biti prikazane.
 • Snimke načinjene ovim fotoaparatom možda nećete moći reproducirati na drugim fotoaparatima.

Prikaz detaljnih informacija za fotografije

 1. (1)Otvor blende
 2. (2)Stil slike / Canon zapisnik / Postavke
 3. (3)Brzina zatvarača
 4. (4)Korekcija/stupnjevanje balansa bjeline
 5. (5)Mod snimanja / Višestruke ekspozicije / Frame Grab (Izdvajanje slike)
 6. (6)Balans bjeline
 7. (7)Auto Lighting Optimizer (Automatska optimizacija osvjetljenja)
 8. (8)Prva slika scene
 9. (9)Kvaliteta slike / Editirana snimka / Izrezivanje
 1. (10)Vrijednost kompenzacije ekspozicije
 2. (11)Datum i vrijeme snimanja
 3. (12)Histogram (svjetlina/RGB)
 4. (13)Skala
 5. (14)ISO osjetljivost
 6. (15)Prioritet svijetlih tonova
 7. (16)Način mjerenja svjetla
 8. (17)Veličina datoteke
 9. (18)Kompenzacija ekspozicije bljeskalice / Neizravno svjetlo / HDR snimanje / Smanjenje šuma za više snimaka
 • Radi jednostavnosti, izostavljena su objašnjenja za stavke koje su uključene i u prikaz osnovnih informacija za fotografije, a koje ovdje nisu prikazane.
 • Za slike snimljene pri RAW+JPEG/HEIF snimanju prikazuje se veličina RAW datoteka.
 • Linije koje označavaju područje slike vide se za snimke dobivene uz podešene proporcije () ili s podešenom kvalitetom slike RAW ili RAW+JPEG.
 • Slike s dodatnim podacima o rezanju prikazuju se izrezane.
 • Tijekom snimanja s bljeskalicom bez kompenzacije ekspozicije bljeskalice bit će prikazan indikator [Snimanje s bljeskalicom bez kompenzacije ekspozicije bljeskalice].
 • [Fotografiranje s neizravnim svjetlom] označava fotografije snimljene s neizravnim svjetlom bljeskalice.
 • Količina podešenog dinamičnog raspona prikazana je za snimke dobivene u HDR snimanju.
 • [Multiple exposure / Višestruke ekspozicije] označava snimke dobivene fotografiranjem s više ekspozicija.
 • [Multi Shot Noise Reduction / Smanjenje šuma za više snimaka] označava snimke obrađene značajkom Multi Shot Noise Reduction / Smanjenje šuma za više snimaka.
 • [Still photo from test shots] označava probne snimke za videozapise s ubrzanim protokom vremena.
 • [Snimke kreirane i spremljene nakon obrade] označava fotografije snimljene i spremljene uz primjenu RAW obrade, promjenu veličine, obrezivanje, konverziju HEIF-a u JPEG ili izdvajanje kadrova videozapisa.
 • [Izrezivanje (slike)] označava izrezane i potom spremljene fotografije.
 • JPEG slike konvertirane iz HEIF slika imaju oznake [JPEG] (ako su snimljene ovim fotoaparatom s instaliranom verzijom firmvera 1.2.0 ili novijom).

Prikaz detaljnih informacija za videozapise

 1. (1)Reprodukcija videozapisa
 2. (2)Način snimanja videozapisa
 3. (3)Velik broj sličica u sekundi (HFR)
 4. (4)Veličina videozapisa
 1. (5)Broj sličica u sekundi za videozapis
 2. (6)Metoda kompresije videozapisa
 3. (7)Podaci o orijentaciji videozapisa
 4. (8)Vrijeme snimanja / Vremenski kôd

Napomena

 • Tijekom snimanja videozapisa prikazuje se “*, *” za parametre [Fineness/Finoća] i [Threshold/Prag] pod [Sharpness/Oštrina] u [Fotografiranje: Picture Style / Fotografiranje: Stil slike].