Prilagođeni način snimanja (C1–C3)

Trenutačne postavke fotoaparata poput onih za snimanje, izbornik i postavke prilagođenih funkcija možete registrirati kao prilagođene načine snimanja od [Prilagođeni mod snimanja 1] do [Prilagođeni mod snimanja 3]. Možete registrirati različite funkcije za uporabu pri snimanju fotografija ili videozapisa.

  1. Odaberite [Podešavanje: Custom shooting mode (C1-C3) / Podešavanje: Prilagođeni način snimanja (C1-C3)].

  2. Odaberite [Register settings / Registriranje postavki].

  3. Registrirajte željene izbornike.

    • Odaberite koji prilagođeni način snimanja želite registrirati, zatim odaberite [OK] u izborniku [Register settings / Registriranje postavki].
    • Trenutačne postavke fotoaparata pohranjene su u prilagođeni način snimanja C*.

Automatsko ažuriranje registriranih postavki

Promijenite li neku postavku u prilagođenom modu snimanja, taj se mod može automatski ažurirati novom postavkom (Auto update). Za aktiviranje tog automatskog ažuriranja, u koraku 2 podesite [Auto update set. / Postavka automatskog ažuriranja] na [Enable/Omogućeno].

Poništavanje registriranih Custom modova snimanja

Odaberete li [Clear settings / Brisanje podešenja] u koraku 2, postavke modova mogu se vratiti na zadane, kakve su bile prije registracije.

Napomena

  • U prilagođenim modovima snimanja možete također promijeniti postavke za snimanje i postavke izbornika.