Postavke mapa

Možete slobodno kreirati i odabrati mapu u koju će se pohranjivati načinjene snimke. Možete također preimenovati mape.

Izrada mape

 1. Odaberite [Podešavanje: Record func+card/folder sel. / Podešavanje: Funkc. snimanja+odabir kartice/mape].

 2. Odaberite [Folder/Mapa].

 3. Odaberite [Create folder / Izrada mape].

 4. Odaberite [OK].

  • Za preimenovanje mape odaberite [Change folder name / Promjena naziva datoteke].

Preimenovanje mapa

 1. Upišite slova i brojeve po vlastitom odabiru.

  • Možete unijeti pet znakova.
  • Odabirom [Način unosa] možete promijeniti način unosa.
  • Za brisanje pojedinačnih znakova odaberite [Brisanje] ili pritisnite tipku Brisanje.
  • Kotačićem Kotačić za brzo upravljanje 1 ili Kotačić za brzo upravljanje 2 ili kontrolerom Višenamjenski kontroler odaberite znak, zatim pritisnite SET za njegov unos.
 2. Izađite iz postavke.

  • Pritisnite tipku MENU, zatim pritisnite [OK].

Odabir mape

 • (1) Broj snimaka u mapi
 • (2) Najniži broj datoteke
 • (3) Naziv mape
 • (4) Najviši broj datoteke
 • Odaberite mapu u izborniku za odabir mape.
 • Snimke se pohranjuju u mapu po vašem odabiru.

Napomena

 • Mape

 • Mape imaju nazive kao u "100EOSR3", s troznamenkastim brojem mape iza kojeg slijedi pet slova ili brojeva. Mapa može sadržavati do 9999 snimaka (br. datoteke 0001 – 9999). Kad se mapa popuni, automatski se kreira nova mapa s većim rednim brojem. Također, ako ručno resetirate numeriranje datoteka (), automatski će se kreirati nova mapa. Možete načiniti mape s brojevima od 100 do 999.
 • Izrada mapa na računalu

 • Kad je na zaslonu otvoren sadržaj kartice, načinite novu mapu s nazivom "DCIM". Otvorite mapu DCIM i načinite koliko god je mapa potrebno za pohranjivanje i organizaciju vaših snimaka. “100ABC_D” je obavezan format za nazive mapa, a prve tri znamenke moraju biti broj mape u rasponu od 100-999. Zadnjih pet znakova može biti bilo koja kombinacija velikih i malih slova od A do Z, brojki i podvlake "_". Nije moguće koristiti razmake. Također obratite pozornost da nazivi mapa ne mogu imati iste tri znamenke (npr. "100ABC_D" i "100W_XYZ"), čak i ako je ostalih pet znakova u svakom nazivu različito.