Obrada RAW slika u oblaku

RAW ili Compact RAW / Kompaktni RAW snimke možete prenijeti na image.canon za obradu u JPEG ili HEIF slike. RAW slike ostaju iste kao i kod snimanja, tako da možete podesiti uvjete obrade kako biste izradili više JPEG ili HEIF slika.

Oprez

 • Trebate se unaprijed besplatno registrirati na image.canon.

  Imajte na umu da obrada RAW slika u oblaku zahtijeva plaćenu pretplatu. Pojedinosti o pretplati potražite na web stranici za image.canon.

 • Slike generirane ovom obradom pohranjuju se na image.canon poslužitelje. Obrađene slike ne spremaju se na fotoaparat.

Napomena

 • Prije nastavka spojite fotoaparat na image.canon ().

Provjera kapaciteta obrade

Možete provjeriti koliko snimaka možete obraditi na image.canon.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Cloud RAW image processing / Reprodukcija: Obrada RAW slika u oblaku].

 2. Odaberite [Check proc. capacity (refresh) / Provjera kapaciteta obrade (osvježavanje)].

  • Fotoaparat pristupa usluzi image.canon.
 3. Provjerite količinu u [Proc. capacity / Kapacitet obrade].

  • Informacije u [Proc. capacity / Kapacitet obrade] se ažuriraju.

Oprez

 • [Proc. capacity / Kapacitet obrade] je [0] osim ako nemate plaćenu pretplatu za obradu RAW slika u oblaku. Ako kapacitet obrade provjerite bez pretplate, informacije o pretplati dobit ćete na e-adresu koju ste naveli na image.canon.

Dodavanje snimaka za obradu

 1. Odaberite [Add images to process / Dodavanje snimaka za obradu].

 2. Odaberite opciju, a zatim odaberite snimke.

  • Možete odabrati više snimaka i sve ih odjednom obraditi.

  Select images / Odabir snimaka

  • Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje za odabir snimke za obradu, zatim pritisnite SET.
  • Pritisnite tipku Q (Brzo upravljanje).

  Select range / Odabir raspona

  • Odaberite prvu snimku (početna točka).
  • Zatim odaberite posljednju snimku (završna točka). Svim snimkama u rasponu između prve i posljednje pridijelit će se oznaka [Kvačica].
  • Za obradu drugih snimaka ponovite ovaj korak.
  • Pritisnite tipku Q (Brzo upravljanje).
 3. Podesite željene uvjete obrade.

  Use shot settings / Uporaba postavki snimanja

  • Snimke se obrađuju uz uporabu postavki slike u vrijeme snimanja.
  • Snimke snimljene uz postavku [Snimanje: HDR shooting HDR PQ / Snimanje: HDR snimanje HDR PQ] podešenu na [Enable/Omogućeno] obrađuju se za stvaranje HEIF-ova, a snimke snimljene s tom funkcijom podešenom na [Disable/Onemogućeno] obrađuju se za stvaranje JPEG-ova.

  Set up processing→JPEG/Set up processing→HEIF / Podešavanje obrade→JPEG/Podešavanje obrade→HEIF

  • Odaberite stavku s pomoću Višenamjenski kontroler.
  • Za promjenu podešenja okrenite kotačić Glavni kotačić ili Kotačić za brzo upravljanje.
  • Pritisnite tipku SET za pristup izborniku za podešavanje.
  • Za povratak na postavke slike u trenutku snimanja pritisnite tipku Brisanje i odaberite [OK] kad je prikazano [Revert to shot settings / Povratak na postavke snimanja].

  Zaslon za usporedbu

  • Možete prebacivati između prikaza [After change / Nakon promjene] i [Shot settings / Postavke snimke] pritiskom tipke INFO i okretanjem kotačića Kotačić za brzo upravljanje.
  • Narančaste stavke u prikazu [After change / Nakon promjene] izmijenjene su od trenutka snimanja.
  • Pritisnite tipku MENU za povratak na izbornik za uvjete obrade.
 4. Odaberite [Save/Spremanje].

  • Pri uporabi postavke [Set up processing→JPEG / Podešavanje obrade→JPEG] ili [Set up processing→HEIF / Podešavanje obrade→HEIF] odaberite [Save and exit / Spremanje i izlazak] (Save/Spremanje).
  • Pročitajte prikazanu poruku i odaberite [OK].
 5. Dodajte na popis za prijenos.

  • Pročitajte prikazanu poruku i odaberite [OK].

Provjera/uklanjanje odabranih snimaka

 1. Odaberite [Check/remove selected images / Provjera/uklanjanje odabranih snimaka].

 2. Pregledajte snimke.

  • Provjerite snimke okretanjem kotačića Kotačić za brzo upravljanje.
  • Za uklanjanje s popisa za prijenos pritisnite tipku SET.

   Prikazuje se [Kvačica].

  • Za provjeru uvjeta obrade slike pritisnite tipku Brisanje.
 3. Po potrebi uklonite trenutačnu sliku s popisa za prijenos.

  • Pritisnite tipku MENU.

   Odaberite [OK] kad se prikaže poruka o uklanjanju snimaka s popisa za prijenos.

Prijenos snimaka

 1. Odaberite [Send/Slanje].

 2. Pročitajte poruku.

  • Pročitajte poruku, a zatim dodirnite [Send/Slanje].
  • Na e-adresu koju ste naveli na za svoj Canon ID dobit ćete obavijest kad vaše snimke za obradu budu primljene, a također i kad obrada bude dovršena.

Oprez

 • Broj snimaka i kapacitet obrade možda se neće pravilno ažurirati ako se tijekom prijenosa pojavi pogreška prijenosa [Err 138 / Pogr. 138]. Imajte na umu da čak i ako se broj snimaka i kapacitet obrade ne ažuriraju pravilno, snimke se mogu obraditi na poslužitelju. Pričekajte dok na e-adresu ne dobijete obavijest da je obrada dovršena.
 • Fotoaparat nastavlja prenositi snimke čak i ako je u izborniku [Send images / Slanje snimaka] odabrano [Stop/Zaustavljanje]. Za prekid prijenosa odaberite [OK] u izborniku [Cancel transmission / Otkazivanje prijenosa] dok treperi indikator pristupa.
 • Ovisno o tome kada odaberete [OK] u izborniku [Cancel transmission / Otkazivanje prijenosa], prijenos se može nastaviti i snimke će se možda moći obraditi na poslužitelju.