HDMI HDR izlaz

RAW ili HEIF snimke možete prikazati na HDR način priključite li fotoaparat na HDR TV.

  1. Odaberite [Reprodukcija: HDMI HDR output / Reprodukcija: HDMI HDR izlaz].

  2. Odaberite [On/Uklj.].

Napomena

  • Pobrinite se da HDR televizor bude podešen na ulaz HDR signala. Detalje o promjeni ulaza na televizoru potražite u priručniku televizora.
  • Ovisno o tome koji televizor upotrebljavate, neke snimke možda neće izgledati kako ste očekivali.
  • Neki podaci možda se neće vidjeti kad snimke gledate na HDR TV-u.
  • Ako ćete obrađivati RAW slike pri reprodukciji HDMI HDR izlaznog signala, preporučujemo RAW obradu prikazanih slika putem izbornika za brzo upravljanje.