Prikaz upozorenja za preeksponirane dijelove

Možete podesiti treperenje prikaza preeksponiranih dijelova na zaslonu reprodukcije. Za detaljnije gradacije u dijelovima koji trepere i gdje želite da se gradacija vjerno reproducira, podesite kompenzaciju ekspozicije na negativnu vrijednost i ponovite snimanje za bolji rezultat.

  1. Odaberite [Reprodukcija: Highlight alert / Reprodukcija: Upozorenje na preekspoziciju].

  2. Odaberite [Enable/Omogućeno].