Konverzija HEIF-a u JPEG

HEIF slike snimljene u HDR snimanju možete konvertirati i spremiti kao JPEG slike.

Napomena

 • JPEG slike konvertirane iz HEIF slika imaju oznake [JPEG] (ako su snimljene ovim fotoaparatom s instaliranom verzijom firmvera 1.2.0 ili novijom).

Konverzija pojedinačnih snimaka

 1. Odaberite [Reprodukcija: HEIF→JPEG conversion / Reprodukcija: Konverzija HEIF→JPEG].

 2. Odaberite [Select images / Odabir snimaka].

 3. Odaberite snimku.

  • Okrenite kotačić Quick control dial 1 za odabir HEIF slike koju ćete konvertirati u JPEG, zatim pritisnite tipku SET.
  • Za odabir sljedeće snimke za konvertiranje ponovite korak 3.
  • Pritisnite tipku Q (Quick Control) za konverziju u JPEG.
 4. Spremite.

  • Odaberite [OK] za spremanje JPEG slike.
  • Ako ima još snimaka za konverziju, odaberite [Yes/Da].
 5. Odaberite snimke koje želite koristiti za prikaz.

  • Odaberite [Original image / Izvorna slika] za uporabu originalnih HEIF slika za prikaz.
  • Odaberite [Processed img. / Obrađena slika] za uporabu konvertiranih JPEG slika za prikaz.

Napomena

 • Ako usporedite izvorne i konvertirane slike, neke scene mogu nakon konverzije izgledati drugačije.
 • Konverzija nije dostupna za izrezane snimke ili za slike izdvojene iz 4K videozapisa.

Određivanje raspona snimaka koje želite konvertirati

 1. Odaberite [Select range / Odabir raspona].

 2. Odredite raspon snimaka.

  • Odaberite prvu snimku (početna točka).
  • Zatim odaberite posljednju snimku (završna točka). Svim snimkama u rasponu između prve i posljednje pridijelit će se oznaka [Check].
  • Za odabir drugih snimaka ponovite korak 2.
 3. Pritisnite tipku Q (Quick Control).

 4. Spremite.

  • Odaberite [OK] za spremanje JPEG slike.
  • Ako ima još snimaka za konverziju, odaberite [Yes/Da].
 5. Odaberite snimke koje želite koristiti za prikaz.

  • Odaberite [Original image / Izvorna slika] za uporabu originalnih HEIF slika za prikaz.
  • Odaberite [Processed img. / Obrađena slika] za uporabu konvertiranih JPEG slika za prikaz.

Napomena

 • Ako usporedite izvorne i konvertirane slike, neke scene mogu nakon konverzije izgledati drugačije.
 • Konverzija nije dostupna za izrezane snimke ili za slike izdvojene iz 4K videozapisa.