Rezanje JPEG/HEIF slika

Možete izrezati snimljenu JPEG/HEIF sliku i spremiti je kao novu sliku. Rezanje je dostupno za JPEG ili HEIF slike. RAW slike i slike izdvojene iz 4K videozapisa spremljene kao fotografije ne možete izrezivati.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Cropping / Reprodukcija: Izrezivanje].

 2. Odaberite snimku.

  • Kotačićem Kotačić za brzo upravljanje 1 odaberite sliku koju želite izrezati.
  • Pritisnite SET za prikaz okvira za rezanje.
 3. Podesite okvir za izrezivanje.

  • Izrezat će se dio slike unutar okvira za izrezivanje.
  • Promjena veličine okvira za izrezivanje

   Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2 za promjenu veličine okvira za izrezivanje. Što je okvir manji, to će slika više izgledati povećana.

  • Promjena razmjera proporcija i orijentacije okvira za izrezivanje

   Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 za promjenu razmjera proporcija i orijentacije okvira za izrezivanje.

  • Pomicanje okvira za izrezivanje

   Upotrijebite Višenamjenski kontroler za pomicanje okvira za izrezivanje okomito ili vodoravno.

  • Ispravljanje nagiba

   Nagib slike možete korigirati za ±10°. Pritisnite tipku INFO. Dok provjeravate nagib u odnosu na mrežu linija, zakrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 (u koracima od 0,1°) ili dodirnite lijevu ili desnu stranicu (u koracima od 0,5°) u gornjem lijevom kutu zaslona za korekciju nagiba. Po završetku korekcije nagiba pritisnite SET.

 4. Provjerite područje slike koje želite izrezati.

  • Pritisnite tipku Q (Brzo upravljanje). Prikazat će se područje slike koje će se izrezati.
 5. Spremite.

  • Pritisnite SET i odaberite [OK] za pohranjivanje izrezane slike.
  • Označite odredišnu mapu i broj datoteke snimke, zatim odaberite [OK].
  • Za izrezivanje sljedeće snimke ponovite korake 2 – 5.

Oprez

 • Položaj i veličina okvira za izrezivanje mogu se promijeniti ovisno o kutu podešenom za korekciju nagiba.
 • Snimljenu izrezanu sliku ne možete više izrezivati ili joj mijenjati veličinu.
 • Izrezanim slikama neće se dodavati podaci o prikazu točke autofokusa () i podaci za brisanje prašine ().
 • Dostupne proporcije razlikuju se ovisno o tome koristite li [Reprodukcija: Cropping / Reprodukcija: Izrezivanje] ili [Prilagođene funkcije: Add cropping information / Prilagođene funkcije: Dodavanje informacija o rezanju].