Podešavanje funkcija autofokusa

Možete detaljno konfigurirati funkcije AF-a prema vašem stilu snimanja ili objektu.

[Automatsko izoštravanje3]

Prioritet okidanja za AF za jednu snimku

Možete odrediti hoćete li prioritet staviti na izoštravanje ili na vrijeme okidanja za One-Shot AF / AF za jednu snimku (osim kad snimate Touch Shutter/Dodirno okidanje).

 • [] Focus / [] Fokus

  Slika se ne snima ako nije postignut fokus. Korisno kad želite izoštriti prije snimanja.

 • [] Release / [] Okidanje

  Okidanje ima prednost nad izoštravanjem. To je obično iznimno važno za snimanje odlučujućeg kadra.

  Imajte na umu da fotoaparat snima bez obzira je li objekt izoštren ili ne.

Preview AF / Pretpregled AF-a

Ova funkcija obično nastavlja izoštravati objekte. Fotoaparat je spreman za izoštravanje čim kad pritisnete okidač dopola.

 1. Odaberite [Automatsko izoštravanje: Preview AF / Automatsko izoštravanje: Pretpregled AF-a].

 2. Odaberite [Enable/Omogućeno].

Oprez

 • Imajte na umu da je dostupno manje snimaka kad je postavljeno na [Enable/Omogućeno], jer se objektiv neprekidno pokreće i troši se baterija.

Rad objektiva kad automatsko izoštravanje nije dostupno

Možete odrediti rad objektiva koji se primjenjuje kada nije moguće automatsko izoštravanje objekta.

 • [ON/UKLJ.] Continue focus search / [ON/UKLJ.] Kontinuirano traženje fokusa

  Ako automatsko izoštravanje nije moguće, objektiv nastavlja tražiti točan fokus.

 • [OFF/ISKLJ.] Stop focus search / [OFF/ISKLJ.] Prekid traženja fokusa

  Ako automatsko izoštravanje započne ali je objekt daleko izvan fokusa ili se on ne može postići, mehanizam objektiva se zaustavlja. Time se sprečava da objektiv bude značajno izvan fokusa zbog mehanizma traženja.

Oprez

 • [Stop focus search / Prekid traženja fokusa] preporučuje se za super telefoto objektive ili druge objektive koji pokrivaju veliko područje, kako bi se izbjeglo značajno kašnjenje pogona za traženje fokusa ako je objektiv znatno izvan fokusa.

Aktiviranje pomoćne zrake AF-a

Možete omogućiti ili onemogućiti aktivaciju pomoćne zrake AF-a s fotoaparata ili Speedlite bljeskalice za EOS fotoaparate.

 1. Odaberite [Automatsko izoštravanje: AF-assist beam firing / Automatsko izoštravanje: Aktivacija pomoćne zrake AF-a].

 2. Odaberite opciju.

  • [ON] Enable / [UKLJ.] Omogućeno

   Omogućuje okidanje pomoćne zrake autofokusa po potrebi.

  • [OFF] Disable / [ISKLJ.] Onemogućeno

   Onemogućuje okidanje pomoćne zrake autofokusa. Podesite ako ne želite emitirati pomoćnu zraku AF-a.

  • [LED] LED AF assist beam only / [LED] Samo LED pomoćna zraka autofokusa

   Omogućuje emitiranje LED pomoćne zrake AF-a iz Speedlite bljeskalica s tom značajkom, kada su te bljeskalice priključene. Ako vaša Speedlite bljeskalica nema LED, aktivira se pomoćna zraka AF-a s fotoaparata.

Oprez

 • Aktivacija pomoćne zrake AF-a iz Speedlite bljeskalice onemogućeno je kada je prilagođena funkcija Speedlitea [Automatsko izoštravanje: AF-assist beam firing / Automatsko izoštravanje: Aktiviranje pomoćne zrake AF-a] podešena na [Disable/Onemogućeno].

[Automatsko izoštravanje4]

Limit AF areas / Ograničavanje područja AF-a

Dostupna područja AF-a možete ograničiti na područja koja inače koristite. Odaberite dostupna područja AF-a i pritisnite SET za dodavanje kvačice [Kvačica]. Odaberite [OK] za registriranje postavke. Za pojedinosti o područjima AF-a pogledajte Područje autofokusa.

Oprez

 • Oznaka [Kvačica] ne može se izbrisati istodobno sa svih stavki.

Napomena

 • Zvjezdica desno od [Automatsko izoštravanje: Limit AF methods / Automatsko izoštravanje: Ograničavanje metoda AF-a] označava da je zadana postavka izmijenjena.

AF area selection control / Kontrola odabira područja AF-a

Možete podesiti kako će se mijenjati način odabira metoda AF-a.

 • [Višenamjenska tipka] AF point selection / Odabir točke AF-a→M-Fn button / [Višenamjenska tipka] AF point selection / Odabir točke AF-a→tipka M-Fn

  Pritisnite tipku AF point selection / Odabir točke AF-a, a zatim tipku M-Fn. Svakim pritiskom mijenja se područje AF-a.

 • [Glavni kotačić] AF point selection / Odabir točke AF-a→Main Dial / [Glavni kotačić] AF point selection / Odabir točke AF-a→Glavni kotačić

  Pritisnite tipku AF point selection / Odabir točke AF-a, a zatim okrenite kotačić Glavni kotačić za promjenu metode AF-a.

Napomena

 • Ako je podešeno [AF point selection / Odabir točke AF-a→Main Dial / AF point selection / Odabir točke AF-a→Glavni kotačić], koristite Višenamjenski kontroler za vodoravno pomicanje točke autofokusa.

Višenamjenski kontrolerMulti-controller sensitivity in AF point selection / Višenamjenski kontrolerOsjetljivost višenamjenskog kontrolera pri odabiru točke AF-a

Možete prilagoditi osjetljivost višenamjenskog kontrolera, što se odnosi na položaj točke AF-a.

Orientation-linked AF points / Točke AF-a povezane s orijentacijom

Za vodoravno i okomito snimanje možete podesiti zasebne vrste područja AF-a ili položaje točaka AF-a.

 • [Točka AF-a povezana s orijentacijom] Same for both vert/horiz / [Točka AF-a povezana s orijentacijom] Isto za okomito/vodoravno

  Pri snimanju u okomitom i vodoravnom položaju rabe se iste točke AF-a ili okviri zonskog AF-a u istim područjima AF-a.

 • [] Separate AF pts: Area+pt / [] Odvojene točke AF-a: Područje+točka

  Za svaku orijentaciju fotoaparata mogu se podesiti zasebne vrste područja AF-a i zasebni položaji točaka AF-a ili okviri zonskog AF-a ((1) vodoravno, (2) okomito s hvatištem fotoaparata gore, (3) okomito s hvatištem fotoaparata dolje ()).

  Korisno pri automatskom prebacivanju na druge vrste područja AF-a ili položaje točaka AF-a ili okvire zonskog AF-a na temelju orijentacije fotoaparata.

  Zadržana su područja AF-a i položaji točaka AF-a ili okviri zonskog AF-a, pridijeljeni svakoj od triju orijentacija fotoaparata.

 • [] Separate AF pts: Pt only / [] Odvojene točke AF-a: samo točka

  Za svaku orijentaciju fotoaparata mogu se podesiti zasebni položaji točaka AF-a ili okviri zonskog AF-a ((1) vodoravno, (2) okomito s hvatištem fotoaparata gore, (3) okomito s hvatištem fotoaparata dolje). Korisno pri automatskom prelasku na druge položaje točaka AF-a ili okvire zonskog AF-a na temelju orijentacije fotoaparata.

  Zadržani su položaji točaka AF-a ili okviri zonskog AF-a, pridijeljeni svakoj od triju orijentacija fotoaparata.

Oprez

 • Zadana postavka za [Same for both vert/horiz / Isto za okomito/vodoravno] vraća se ako odaberete [Basic settings / Osnovne postavke] u [Podešavanje: Reset camera / Podešavanje: Resetiranje fotoaparata] (). Postavke za orijentacije (1) – (3) se brišu i fotoaparat se podesi na uporabu središnjeg okvira zonskog AF-a u Flexible Zone AF 1 / AF s fleksibilnom zonom 1.
 • Ova postavka može se izbrisati ako promijenite objektiv.

[Automatsko izoštravanje6]

Electronic full-time MF / Potpuno elektroničko ručno izoštravanje

Moguće je prilagoditi postupak ručnog izoštravanja s pomoću elektroničkog prstena za izoštravanje kada su pričvršćeni određeni objektivi. Provjerite kompatibilne objektive na Canonovoj web stranici ().

 • Disable/Onemogućeno

  Postupak ručnog izoštravanja odgovara postavci [Lens electronic MF / Ručno elektroničko izoštravanje s objektiva].

 • Enable/Omogućeno

  Ručno izoštravanje dostupno je kad god je fotoaparat uključen.

Lens electronic MF / Ručno elektroničko izoštravanje za objektiv

Za objektive s elektroničkim ručnim izoštravanjem možete odrediti kako će se ručno izoštravanje upotrebljavati u modu One-Shot AF / AF za jednu snimku.

 • [] Disable after One-Shot / [] Onemogući nakon AF-a za jednu snimku

  Nakon automatskog, ručno je izoštravanje onemogućeno.

 • [] One-Shot→enabled / [] Za jednu snimku→omogućeno

  Zadržite li okidač pritisnutim dopola, možete ručno prilagoditi fokus nakon automatskog izoštravanja.

 • [] One-Shot→enabled (magnify) / [] Za jednu snimku→omogućeno (povećanje)

  Zadržite li okidač pritisnutim dopola, možete ručno prilagoditi fokus nakon automatskog izoštravanja. Izoštreno područje možete povećati i ručno prilagoditi fokus okretanjem prstena za izoštravanje na objektivu.

 • [] Disable in AF mode / [] Onemogućeno pri automatskom izoštravanju

  Ručno izoštravanje je onemogućeno kada je preklopka načina izoštravanja na objektivu podešena na Automatsko izoštravanje (AF).

Oprez

 • Uz [One-Shot→enabled (magnify) / Za jednu snimku→omogućeno (povećanje)], prikaz se možda neće povećati čak ni ako odmah nakon snimanja okrenete prsten za izoštravanje na objektivu uz pritisak okidača dopola. U tom slučaju možete prikaz povećati tako da okidač otpustite, pričekate da se pojavi [Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje], zatim pritisnete okidač dopola dok okrećete prsten za izoštravanje na objektivu.

Napomena

 • Pojedinosti o specifikacijama ručnog izoštravanja za vaš objektiv potražite u uputama za uporabu objektiva.

Focus ring rotation / Okretanje prstena za izoštravanje

Možete obrnuti smjer okretanja prstena za izoštravanje RF objektiva za podešavanje postavki.

 • [] Normal / [] Normalno
 • [] Reverse direction / [] Obrnuti smjer

Osjetljivost prstena za izoštravanje RF objektiva

Možete podesiti osjetljivost prstena za izoštravanje na RF objektivu.

 • [] Varies with rotation speed / [] Mijenja se ovisno o brzini okretanja

  Osjetljivost prstena za izoštravanje varira ovisno o brzini okretanja.

 • [] Linked to rotation degree / [] Povezano sa stupnjem rotacije

  Točka izoštravanja podešava se na temelju količine rotacije, bez obzira na brzinu rotacije.

Upotrebljavajte kao prsten za izoštravanje ili upravljanje.

Promjena funkcije prstena za izoštravanje/upravljanje na temelju izbornika.

Oprez

 • Dostupno kada upotrebljavate objektive koji imaju kombinirani prsten za izoštravanje/upravljanje, ali nemaju preklopku za prebacivanje između tih značajki.
 • Use as focus ring / Uporaba kao prsten za izoštravanje

  Prsten radi kao prsten za izoštravanje.

 • Use as control ring / Uporaba kao kontrolni prsten

  Prsten radi kao upravljački prsten.

Napomena

 • Prebacivanje je također moguće sa izbornika za brzo upravljanje, ako je prilagođeno pomoću [Fotografiranje: Customize Quick Controls / Fotografiranje: Prilagođavanje brzih kontrola] ().

[Automatsko izoštravanje2] (Pri snimanju videozapisa)

Movie Servo AF speed / Brzina za Movie Servo AF

Ova je funkcija dostupna kada je opcija [Automatsko izoštravanje: Movie Servo AF / Automatsko izoštravanje: Servo AF za videozapise] podešena na [Enable/Omogućeno].

Možete podesiti brzinu AF-a i radne uvjete za Movie Servo AF / Servo AF za videozapise. Ova funkcija aktivna je ako koristite objektiv koji podržava sporo izoštravanje tijekom snimanja videozapisa*.

 • When active / Kada je aktivno

  Možete podesiti [Always on / Uvijek uključeno] kako bi brzina autofokusa uvijek imala efekt za snimanje videozapisa (prije i tijekom) ili [During shooting / Tijekom snimanja] kako bi brzina autofokusa bila učinkovita samo tijekom snimanja videozapisa.

 • AF speed / Brzina autofokusa

  Možete podešavati brzinu autofokusa (brzinu prijelaza fokusa) između standardne brzine (0) do spore (jedna od sedam razina) ili brze (jedna od dviju razina), kako biste postigli željeni efekt za izradu videozapisa.

* Objektivi koji podržavaju spore prijelaze fokusa tijekom snimanja videozapisa

Kompatibilni su USM i STM objektivi koji su stigli u prodaju tijekom i nakon 2009. Pojedinosti potražite na Canonovoj internetskoj stranici ().

Oprez

 • Kod nekih objektiva, čak i ako podešena brzina autofokusa, brzina se možda neće promijeniti.

Napomena

 • Rad u neaktivnom stanju jednak je onom kad je postavka [AF speed / Brzina AF-a] podešena na [Standard/Standardno (0)].
 • Zvjezdica "*" desno od [Automatsko izoštravanje: Movie Servo AF speed / Automatsko izoštravanje: Brzina Servo AF-a za videozapise] označava da je zadana postavka izmijenjena.

Osjetljivost praćenja za Movie Servo AF

Možete podesiti osjetljivost praćenja (na jednu od sedam razina), što utječe na odzivnost ako objekt izađe iz točke AF-a tijekom Movie Servo AF-a / Servo AF-a za videozapise, kao kad se ometajući objekti kreću po točkama AF-a ili pri panoramiranju.

Ova je funkcija dostupna kada je opcija [Automatsko izoštravanje: Movie Servo AF / Automatsko izoštravanje: Servo AF za videozapise] podešena na [Enable/Omogućeno].

 • Locked on: –3/–2/–1 / Zaključano na: –3/–2/–1

  S ovom postavkom manje je vjerojatno da će fotoaparat pratiti neki drugi objekt ako objekt nestane iz točke AF-a. Što je podešenje bliže simbolu minusa (–), fotoaparat će manje pratiti drukčiji objekt. To dolazi do izražaja želite li spriječiti da točke autofokusa brzo prate nešto što nije odabrani objekt tijekom panoramiranja ili ako se pred njima pojave prepreke.

 • Responsive: +1/+2/+3 / Responzivno: +1/+2/+3

  Ove postavke doprinose boljem odzivu fotoaparata pri praćenju objekta koji je pokriven točkama autofokusa. Što je podešenje bliže simbolu (+), bolji je odziv fotoaparata. To dolazi do izražaja želite li pratiti objekt u pokretu čija udaljenost od fotoaparata se mijenja, ili ako želite brzo izoštriti drugi objekt.

Napomena

 • Rad u neaktivnom stanju jednak je onom s postavkom [0].