Vremenski kôd

Vremenski kodovi automatski se bilježe pri snimanju videozapisa. Vremenski se kodovi bilježe neprekidno u satima, minutama, sekundama i sličicama. Uglavnom se upotrebljavaju pri editiranju videozapisa.

Za postavljanje vremenskog koda koristite [Fotografiranje: Time code / Fotografiranje: Vremenski kod].

Oprez

 • Vremenski kodovi se možda neće prikazivati pravilno ako se videozapisi reproduciraju na drugim uređajima osim fotoaparata.

Count up / Mjerenje vremena

 • Rec run / Mjerenje tijekom snimanja

  Vremenski kôd napreduje samo tijekom snimanja videozapisa. Vremenski kodovi u svakoj snimanoj videodatoteci nastavljaju se na zadnji vremenski kôd iz prethodne datoteke.

 • Free run / Slobodno mjerenje

  Vremenski kôd stalno napreduje, čak i kad ne snimate.

Oprez

 • Uz postavku [Free run / Slobodno mjerenje], vremenski kodovi se ne dodaju u HFR videozapise koje snimate.
 • Ako ste podesili [Free run / Slobodno mjerenje], na vremenski kôd će utjecati sve promjene vremena, vremenske zone ili ljetnog/zimskog računanja vremena ().

Start time setting / Podešavanje vremena početka

Možete podesiti vrijeme početka odbrojavanja.

 • Manual input setting / Podešavanje ručnog unosa

  Omogućuje podešavanje početnog sata, minute, sekunde i sličice.

 • Reset / Resetiranje

  Vrijeme podešeno s [Manual input setting / Podešavanje ručnog unosa] i [Set to camera time / Podešavanje na vrijeme fotoaparata] resetira se na "00:00:00." ili "00:00:00:" ().

 • Set to camera time / Podešavanje na vrijeme fotoaparata

  Podešavanje sati, minuta i sekundi u skladu s unutrašnjim satom fotoaparata. Vrijednost za sličicu podešava na "00".

Movie rec count / Mjerenje snimanja videozapisa

Možete odabrati što će se prikazati na zaslonu pri snimanju videozapisa.

 • Rec time / Vrijeme snimanja

  U pripravnom stanju za snimanje videozapisa prikazuje dostupno vrijeme snimanja. Tijekom snimanja prikazuje vrijeme koje je proteklo od početka snimanja videozapisa (1).

 • Time code / Vremenski kôd

  Prikazuje vremenski kôd tijekom snimanja videozapisa (2).

Movie play count / Mjerenje reprodukcije videozapisa

Možete odabrati što će se prikazivati na zaslonu tijekom reprodukcije videozapisa.

 • Rec time / Vrijeme snimanja

  Prikazuje vrijeme snimanja ili reprodukcije tijekom reprodukcije videozapisa.

 • Time code / Vremenski kôd

  Prikazuje vremenski kôd tijekom reprodukcije videozapisa.

Napomena

 • Vremenski kodovi se uvijek snimaju u videodatoteke (osim kad je za HFR videozapise podešeno na [Free run / Slobodno mjerenje]), bez obzira na postavku [Movie rec count / Mjerenje snimanja videozapisa].
 • Postavka [Movie play count / Mjerenje reprodukcije videozapisa] u [Fotografiranje: Time code / Fotografiranje: Vremenski kôd] povezana je s [Reprodukcija: Movie play count / Reprodukcija: Mjerenje reprodukcije videozapisa], tako da se te postavke uvijek podudaraju.
 • Tijekom snimanja ili reprodukcije videozapisa ne prikazuje se brojač "sličica".

HDMI

 • Time code / Vremenski kôd

  Videozapisima se mogu dodati vremenski kodovi pri snimanju na vanjski uređaj putem HDMI veze.

  • Off/Isklj.

   Vremenski kôd neće se dodati izlaznom HDMI videosignalu.

  • On/Uklj.

   Vremenski kodovi dodaju se izlaznom HDMI videosignalu. Ako ste podesili na [On/Uklj.], prikazivat će se [Rec Command / Naredba za snimanje].

 • Rec Command / Naredba za snimanje

  Snimate li HDMI izlazni videosignal na vanjskom uređaju, početak/zaustavljanje snimanja videozapisa na fotoaparatu može se sinkronizirati sa snimkom s tog vanjskog uređaja.

  • Off/Isklj.

   Snimanje se pokreće i zaustavlja vanjskim uređajem.

  • On/Uklj.

   Snimanje s pomoću vanjskog uređaja sinkronizirano je sa započinjanjem/zaustavljanje snimanja na fotoaparatu.

Oprez

 • Vremenski kodovi ne dodaju se izlaznom HDMI videosignalu kad snimate HFR videozapise uz postavku [Count up / Mjerenje vremena] pod [Time code / Vremenski kôd] podešenu na [Free run / Slobodno mjerenje].
 • Za provjeru jesu li vaši vanjski uređaji za snimanje kompatibilni s funkcijom [Time code / Vremenski kôd] i [Rec Command / Naredba za snimanje], pogledajte priručnik uređaja.
 • Čak i kad je postavka [Time code / Vremenski kôd] podešena na [Off/Isklj.], vanjski uređaji za snimanje mogu, ovisno o svojim značajkama, dodavati vremenske kodove videozapisima. Pojedinosti o značajkama uređaja koje se odnose na dodavanje vremenskog koda ulaznom HDMI signalu provjerite kod proizvođača uređaja.

Drop frame / Izostavljanje kadrova

Odbrojavanje vremenskog koda uzrokovat će odstupanje između stvarnog vremena i vremenskog koda ako je broj sličica u sekundi podešen na (119,9 fps), (59,94 fps) ili (29,97 fps). Podesite li na [Enable/Omogućeno], to se odstupanje ispravlja automatski.

 • Enable/Omogućeno

  Odstupanje se ispravljaju automatski, preskakanjem brojeva vremenskoga koda (DF: Drop frame / Izostavljanje sličica).

 • Disable/Onemogućeno

  Odstupanje se ne ispravlja (NDF: Non-drop frame / Bez izostavljanja sličica).

  Vremenski kodovi prikazani su kako slijedi.

  • Enable/Omogućeno (DF)

   00:00:00. (Reprodukcija: 00:00:00.00)

  • Disable/Onemogućeno (NDF)

   00:00:00: (Reprodukcija: 00:00:00:00)

Napomena

 • Postavka [Drop frame / Izostavljanje kadrova] ne prikazuje se kad je broj sličica u sekundi podešen na (24,00 fps), (23,98 fps) ili kada je [Podešavanje: Video system / Podešavanje: Videosustav] podešen na [For PAL / Za PAL].