Funkcija okidača za videozapise

Možete podesiti funkcije dostupne tijekom snimanja videozapisa pritiskom tipke zatvarača dopola ili dokraja.

Oprez

 • Pri snimanju videozapisa, podešenje funkcije [Shutter btn function for movies / Funkcija okidača za videozapise] poništava bilo koju funkciju dodijeljenu okidaču postavkom [Prilagođene funkcije: Customize buttons / Prilagođene funkcije: Prilagodba tipaka].
 1. Odaberite [Fotografiranje: Shutter btn function for movies / Fotografiranje: Funkcija okidača za videozapise].

 2. Odaberite opciju.

  • Half-press / Pritisak dopola

   Odredite funkciju koja se izvodi pritiskom okidača dopola.

  • Fully-press / Pritisak dokraja

   Odredite funkciju koja se izvodi pritiskom okidača dokraja.

  Kad je stavka [Fully-press / Pritisak dokraja] podešena na [Start/stop mov rec / Poč./kraj snimanja videozapisa], možete snimanje videozapisa započinjati/prekidati ne samo pritiskom tipke za snimanje videozapisa, već i pritiskom okidača dokraja ili daljinskim okidačem RS-80N3 (opcija).