Temperatura za automatsko isključivanje

Podesite na [High/Visoka] kako biste smanjili učestalost automatskog isključivanja fotoaparata zbog visoke temperature kartice.

Oprez

  • Kartice se mogu zagrijati ako je [Fotografiranje: Auto pwr off temp. / Fotografiranje: Temp. za automatsko isključivanje] podešena na [High/Visoka]. Pričekajte da se kartica ohladi prije nego što je izvadite.