Višestruke ekspozicije

Pri snimanju s više ekspozicija (2 – 9) možete vidjeti kako će se slike spojiti u jednu.

 1. Odaberite [Fotografiranje: Multiple exposure / Fotografiranje: Višestruke ekspozicije].

 2. Podesite [Multiple exposure / Višestruke ekspozicije].

  • Odaberite opciju, zatim pritisnite SET.
  • Za prekid snimanja s više ekspozicija odaberite [Disable/Onemogućeno].
  • On:Func/Ctrl / Uklj.:Funkc./Kontr.

   Praktično kad želite postupno snimati s više ekspozicija i istodobno provjeravati rezultat. Brzina kontinuiranog snimanja će se uvelike smanjiti.

  • On:ContShtng / Uklj.:Kont.snim.

   Namijenjeno kontinuiranim višestrukim ekspozicijama pokretnih objekata. Kontinuirano snimanje je moguće ali su tijekom snimanja sljedeće funkcije onemogućene: prikaz izbornika, pregled slike nakon snimanja, reprodukcija slike i brisanje zadnje snimljene slike ().

   Imajte na umu da se pojedinačne ekspozicije koje se rabe za spajanje odbacuju, a sprema se samo slika s više ekspozicija.

 3. Podesite [Multi-expos ctrl / Kontr. višestrukih ekspozicija].

  • Odaberite opciju spajanja i zatim pritisnite SET.
  • Additive/Kumulativno

   Ekspozicija se za svaku pojedinu sliku dodaje kumulativno. Temeljem postavke [No. of exposures / Br. ekspozicija], podesite kompenzaciju ekspozicije na negativnu vrijednost. Slijedite osnovne smjernice u nastavku za podešavanje kompenzacije ekspozicije.

   Smjernice za podešavanje kompenzacije ekspozicije prema broju ekspozicija

   Dvije ekspozicije: –1 stupanj, tri ekspozicije: –1,5 stupanj, četiri ekspozicije: –2 stupnja

  • Average/Prosječno

   Temeljem postavke [No. of exposures / Br. ekspozicija], negativna vrijednost kompenzacije ekspozicije podešava se automatski dok snimate s više ekspozicija. Snimate li više slika istoga kadra, ekspozicija pozadine objekta će se automatski podesiti na standardnu.

  • Bright/Dark / Svijetlo/Tamno

   Svjetlina (ili tamnina) osnovne slike i slika koje se dodaju uspoređuju se na istom položaju i zatim će na slici ostati svijetli (ili tamni) dio. Neke preklapajuće boje mogu se pomiješati ovisno o omjeru svjetline (ili tamnine) uspoređenih slika.

 4. Podesite [No. of exposures / Br. ekspozicija].

  • Odaberite broj slika, zatim pritisnite SET.
 5. Odredite slike za spremanje.

  • Za spremanje svih pojedinih i slike s više ekspozicija, odaberite [All images / Sve snimke], zatim pritisnite SET.
  • Za pohranjivanje samo snimaka s više ekspozicija, odaberite [Result only / Samo rezultati] pa pritisnite SET.
 6. Podesite [Continue Mult-exp / Nastavak više ekspozicija].

  • Odaberite opciju, zatim pritisnite SET.
  • Uz [1 shot only / Samo 1 snimka] snimanje s više ekspozicija automatski će se poništiti po završetku snimanja.
  • Uz [Continuously/Kontinuirano], snimanje s više ekspozicija nastavit će se sve dok postavku u koraku 2 ne podesite na [Disable/Onemogućeno].
 7. Snimite prvu sliku.

  • Kad je podešena opcija [On:Func/Ctrl / Uklj.:Funkc./Kontr.], bit će prikazana snimljena slika.
  • Treperi ikona [Višestruke ekspozicije].
  • Broj preostalih ekspozicija naveden je na zaslonu (1) za referencu.
  • Pritiskom tipke Reprodukcija možete pogledati snimljenu sliku ().
 8. Snimite sljedeće slike.

  • Slike snimljene do tog trenutka prikazuju se spojene. Za prikaz snimke samo pritisnite tipku INFO više puta.
  • Snimanje s više ekspozicija završit će kad fotoaparat snimi podešeni broj slika.

Napomena

 • Ako podesite na [On:Func/Ctrl / Uklj.:Funkc./Kontr.], možete pritisnuti tipku Reprodukcija za pregled dotad snimljene slike s više ekspozicija ili obrisati prethodno snimljenu sliku ().
 • Za informacije o snimanju, slika s više ekspozicija sadrži podatke snimljene za posljednju sliku.

Oprez

 • Ovisno o objektima i uvjetima snimanja, pri snimanju s više ekspozicija može se pojaviti šum slike, promjena boje ili smetnje u obliku pruga.
 • Što je broj slika s više ekspozicija veći, bit će zamjetnije smetnje, nepravilne boje i pruge na slici.
 • Snimanje s više ekspozicija poništi se kad prekidač fotoaparata postavite na Isključeno ili zamijenite baterije ili kartice.
 • Snimanje s više ekspozicija završava ako prebacite na način snimanja [Prilagođeni mod snimanja 1]/[Prilagođeni mod snimanja 2]/[Prilagođeni mod snimanja 3]/[Videozapisi].
 • Spojite li fotoaparat na računalo, nećete moći podesiti snimanje s više ekspozicija. Spojite li fotoaparat na računalo tijekom snimanja, snimanje s više ekspozicija će završiti.

Spajanje slike s više ekspozicija s JPEG slikom snimljenom na kartici

Možete odabrati JPEG sliku snimljenu na kartici kao prvu zasebnu sliku. Odabrana JPEG slika ostat će netaknuta.

 1. Odaberite [Select image for multi. expo. / Odabir slike za višestr. eksp.].

 2. Odaberite prvu sliku.

  • Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 za odabir prve snimke i zatim pritisnite SET.
  • Odaberite [OK].
  • Na dnu zaslona prikazat će se broj datoteke odabrane slike.
 3. Snimajte.

  • Kad odaberete prvu sliku, broj preostalih slika podešenih u opciji [No. of exposures / Br. ekspozicija] smanjit će se za 1.

Slike koje možete odabrati

Možete odabrati JPEG sliku snimljenu pod istim kutom gledanja kao i prvi odabrani JPEG.

 • Slike snimljene pod kutom punog kadra

  Slike snimljene RF ili EF objektivom i uz [Fotografiranje: FotografijeCropping/aspect ratio / Fotografiranje: FotografijeIzrezivanje/proporcije] podešene na [Full-frame / Puni kadar]

 • Slike snimljene pod kutom za APS-C

  Slike snimljene RF ili EF objektivom i uz [Fotografiranje: FotografijeCropping/aspect ratio / Fotografiranje: FotografijeIzrezivanje/proporcije] podešene na [1.6x (izrezivanje)], ili snimljene uz uporabu EF-S objektiva

Oprez

 • Nije moguće odabrati sljedeće slike:

  • RAW ili HEIF fotografije
  • JPEG fotografije u veličinama Medium/Srednje/ Small 1 / Malo 1/ Small 2 / Malo 2
  • Slike s opcijom [Fotografiranje: FotografijeCropping/aspect ratio / Fotografiranje: FotografijeIzrezivanje/proporcije] podešenom na opciju koja nije [Full-frame / Cijeli kadar] ili [1.6x (crop) / 1,6x (izrezi)]
  • Snimke s drugih fotoaparata
 • Možda će se prikazati snimke koje se ne mogu spojiti.

Napomena

 • Možete također odabrati JPEG sliku koja se koristi za snimanje s više ekspozicija.
 • Odaberite [Deselect img / Poništenje odabira slike] za poništenje odabira slike.
 • Prostor boja podešen za prvu sliku također se primjenjuje na sljedeće slike.

Provjera i brisanje više slika tijekom snimanja

Kako biste pogledali sliku s više ekspozicija snimljenu do tog trenutka, provjerili ekspoziciju i vidjeli kako su slike uslojene, možete pritisnuti tipku Reprodukcija prije nego što završite snimanje određenog broja ekspozicija (kada je podešeno [On:Func/Ctrl / Uklj.:Funkc./Kontr.], ali ne uz [On:ContShtng / Uklj.:Kont.snim.]).

Pritisnete li tipku Brisanje, bit će prikazane funkcije dostupne tijekom snimanja s više ekspozicija.

Opcija Opis
Return to previous screen /
Povratak na prethodni prikaz
Ponovno će se pojaviti izbornik koji je bio prikazan prije pritiska tipke Brisanje.
Undo last image /
Brisanje zadnje snimke
Briše posljednju sliku koju ste snimili (omogućuje da je zamijenite ponovnim snimanjem). Broj preostalih slika povećat će se za jedan.
Save and exit /
Spremanje i izlazak

Postavkom [Save source imgs: All images /Spremanje izvornih snimaka: Sve snimke] spremaju se sve pojedinačne ekspozicije i dotad kreirana slika s više ekspozicija te se izlazi iz snimanja s više ekspozicija.

Postavkom [Save source imgs: Result only / Spremanje izvornih snimaka: Samo rezultat] sprema samo dotad kreirana slika s više ekspozicija te se izlazi iz snimanja s više ekspozicija.

Exit without saving /
Izlazak bez spremanja
Snimanje s više ekspozicija zaustavit će se bez spremanja snimljenih slika.

Oprez

 • Tijekom snimanja s više ekspozicija možete reproducirati samo slike snimljene s više ekspozicija.

U slučaju problema Najčešća pitanja

 • Postoje li kakva ograničenja kvalitete slike?

  Višestruke ekspozicije snimaju se kao JPEG [Velika: Kvaliteta slike 8] slike. Čak i kada je opcija [Fotografiranje: Img type/size / Fotografiranje: Vrsta/veličina slike] podešena samo na RAW, te se snimke snimaju kao JPEG [Velika: Kvaliteta slike 8] slike.

 • Mogu li objediniti slike snimljene na karticu?

  Uz [Select image za multi. expo. / Odabir slike za višesr. eksp.] možete odabrati prvu zasebnu sliku među slikama snimljenima na karticu (). Obratite pozornost da ne možete objediniti više slika već snimljenih na karticu.

 • Kako se numeriraju datoteke s više ekspozicija?

  Uz fotoaparat podešen na spremanje svih slika, za nazive datoteka s više ekspozicija dodjeljuje se broj koji slijedi nakon broja posljednje pojedinačne slike koja se koristi za njihovu izradu.

 • Je li funkcija automatskog isključenja aktivna tijekom snimanja s više ekspozicija?

  Pri snimanju s više ekspozicija ne radi funkcija Auto power off / Automatsko isključivanje. Imajte na umu da se prije nego što započnete snimanje s više ekspozicija automatski aktivira automatsko isključivanje u vrijeme podešeno za opciju [Auto power off / Automatsko isključivanje] pod [Podešavanje: Power saving / Podešavanje: Ušteda energije], što će otkazati snimanje s više ekspozicija.