Prioritet svijetlih tonova

Možete smanjiti preeksponiranost vrlo svijetlih dijelova slike.

 1. Odaberite [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova].

 2. Odaberite odgovarajuću postavku.

  • [Enable/Omogućeno]: Poboljšava gradaciju u svijetlim područjima slike. Gradacija između sivih i svijetlih dijelova postaje blaža.
  • [Enhanced/Poboljšano]: U nekim uvjetima snimanja smanjuje preveliku eksponiranu dijelova slike čak i više od [Enable/Omogućeno].

Oprez

 • Na slici može biti malo više šuma.
 • Dostupni raspon ISO osjetljivosti počinje na ISO 200. Ne možete podesiti proširene ISO osjetljivosti.
 • S [Enhanced/Poboljšano], rezultati u nekim prizorima možda neće izgledati kao što ste očekivali.

Napomena

 • [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] je podešen na [Enable/Omogućeno] i ne može se promijeniti kad podesite [Fotografiranje: HDR shooting HDR PQ / Fotografiranje: HDR snimanje HDR PQ] na [Enable/Omogućeno] nakon pritiska tipke Q (Brzo upravljanje) za dodavanje kvačice ovoj postavci.
 • [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] bit će podešen na [Disable/Onemogućeno] čak i ako podesite [Fotografiranje: HDR shooting HDR PQ / Fotografiranje: HDR snimanje HDR PQ] na [Enable/Omogućeno], uz postavku [Adjust dyn range / Prilagodba din. raspona] u [Fotografiranje: HDR Mode / Fotografiranje: Način HDR] podešenu na opciju različitu od [Disable HDR / Onemogući HDR].