Fv: AE s naglaskom na fleksibilnost

U ovom načinu rada možete podesiti brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost ručno ili automatski i kombinirati te postavke sa svojim izborom kompenzacije ekspozicije. Snimanje u načinu [AE s naglaskom na fleksibilnost], uz kontrolu nad svakim od ovih parametara, ekvivalentno je snimanju u načinima [Program AE / Programirana AE], [AE s prednošću brzine zatvarača], [AE s prednošću otvora blende] ili [Ručna ekspozicija].

[Fv] je skraćenica od Flexible value (fleksibilna vrijednost).

 1. Podesite način snimanja na [AE s naglaskom na fleksibilnost] .

  • Pritisnite tipku MODE pa kotačićem Glavni kotačić odaberite [AE s naglaskom na fleksibilnost].
 2. Podesite brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost.

  • Okretanjem kotačića Kotačić za brzo upravljanje 2 odaberite stavku za podešavanje. S lijeve strane odabrane stavke prikazuje se [Glavni kotačić].
  • Okrenite kotačić Glavni kotačić za podešavanje opcije.
  • Za resetiranje postavki na [AUTO/AUTOMATSKI] pritisnite tipku Brisanje.
 3. Podesite količinu kompenzacije ekspozicije.

  • Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2 i odaberite skalu razine ekspozicije. Lijevo od indikatora razine ekspozicije prikazuje se [Glavni kotačić] ili [Kotačić za brzo upravljanje 1].
  • Odaberite razinu okretanjem kotačića Glavni kotačić ili Kotačić za brzo upravljanje 1.
  • Za resetiranje postavke na [±0] pritisnite tipku Brisanje.

Kombinacija funkcija u načinu snimanja [AE s naglaskom na fleksibilnost]

Brzina zatvarača Otvor blende ISO osjetljivost Kompenzacija ekspozicije Način snimanja
[AUTO/
AUTOMATSKI
]
[AUTO/
AUTOMATSKI
]
[AUTO/
AUTOMATSKI
]
Dostupno Kao za [Program AE / Programirana AE]
Ručni odabir
Ručni odabir [AUTO/
AUTOMATSKI
]
[AUTO/
AUTOMATSKI
]
Dostupno Kao za [AE s prednošću brzine zatvarača]
Ručni odabir
[AUTO/
AUTOMATSKI
]
Ručni odabir [AUTO/
AUTOMATSKI
]
Dostupno Kao za [AE s prednošću otvora blende]
Ručni odabir
Ručni odabir Ručni odabir [AUTO/
AUTOMATSKI
]
Dostupno Kao za [Ručna ekspozicija]
Ručni odabir

Oprez

 • Treperenje vrijednosti ukazuje na rizik od podekspozicije ili preekspozicije. Podesite ekspoziciju dok vrijednost ne prestane treperiti.

  Spora sinkronizacija ne koristi se pri slabom svjetlu ako ste podesili da način [AE s naglaskom na fleksibilnost] nalikuje načinu [AE s prednošću otvora blende] ili [Program AE / Programirana AE], čak i kada je opcija [Slow synchro / Spora sinkronizacija] u [Fotografiranje: External Speedlite control / Fotografiranje: Upravljanje vanjskom Speedlite bljeskalicom] podešena na [1/250-30sec. auto / 1/250-30 s automatski] (ili [1/200-30sec. auto / 1/200-30 s automatski]).

Napomena

 • Vrijednosti brzine zatvarača, otvora blende i ISO osjetljivosti podešene na [AUTO/AUTOMATSKI] su podcrtane.
 • U koraku 2 ili 3 možete podesiti brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost na [AUTO/AUTOMATSKI] te kompenzaciju ekspozicije na [±0] držeći tipku Brisanje.